Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vejledning til tilsyn i NordEPJ
 

Forklaring af begreber
Rekvisition = Anmodning til Radiologisk + laboratorier

Intern henvisning = En henvisning, der er sendt mellem to afdelinger i Region Nordjylland. Anvendes når der er tale om nye rettigheder eller nyt sygdomsforløb

Tilsyn = når der er tale om en assistance/tilsyn på et eksisterende sygdomsforløb (Assistance og tilsyn er i NordEPJ det samme og vil herefter blive omtalt som tilsyn)

Håndtering af tilsynsfunktionen i NordEPJ

En afdeling kan vælge at håndtere tilsyn på forskellige måder. Billedet viser en model over de forskellige muligheder:

Billede 6

Den afdeling, der rekvirerer tilsynet, vil i udgangspunktet altid bestille det fra ’Plan og resultater’ (rubrik 1 i modellen)

Tilsynet kan opsættes med eller uden visitation. Tilsyn uden visitation godkendes automatisk og patienten kommer på en patientliste (obligatorisk). Tilsyn med visitation skal accepteres/afvises. Hvis det er opsat, kan tilsyn med visitation bookes og patienten kan komme på en patientliste, men det er ikke obligatorisk.

I ’Plan og resultater’ fremgår det om tilsynet er accepteret eller ikke er accepteret endnu (vandret orange streg). Et afvist tilsyn vil have et udråbstegn foran titlen på tilsynet samt vandret orange streg.

Billede 3

Afdelingen, der har rekvireret tilsynet, vil altid kunne finde en oversigt over de afsendte tilsynsanmodninger på oversigten ’Afsendte tilsyn/undersøgelser’. Oversigten findes i menuen ’Patientoversigt’ når du står i organisatorisk kontekst.

Billede 2

 

Den afdeling, der skal gå tilsynet, finder anmodningen på oversigten ’Tilsyn/undersøgelser’ under menuen ’Visitation’, i organisatorisk kontekst.

Billede 4

Herfra kan tilsynet bl.a. dokumenteres og markeres som udført

Billede 7

 

 

Påføring af specialer ved tilsyn

I opsætningen af tilsynsresultatet vil der altid være tilføjet et speciale (tilsynsgående afdeling). Dertil skal der tilføjes det speciale, hvor tilsynet er gået (stamafdeling), da dette sikrer at tilsynsnotatet fremgår under begge specialer i ’Læs journal’.

Billede 280761988

 

Tilsynsnotatet vil fremgå under både Gynækologi eller Geriatri i Læs Journal.

Billede 2074697501

 

 

 

Bestilling af tilsyn

Du ønsker at bestille et tilsyn på en patient (indlagt eller ambulant)

I NordEPJ står du i patientkontekst og fra ’Plan og resultater’ kan du højreklikke og vælge ’Opret tilsyn/undersøgelse’ (Ctrl+U). Du skal udfylde de nødvendige oplysninger for at bestille tilsynet. Dette gør sig også gældende, når somatikken bestiller psykiatrisk tilsyn - og omvendt.

Du ønsker at bestille en røntgen-/nuklearmedicinsk tilsyn på en patient (indlagt eller ambulant)
I NordEPJ står du i patientkontekst og fra ’Billeddiagnostik’ (under modulet ’Rekvisitioner og svar’) kan du højreklikke og vælge ’Opret rekvisition’ (Ctrl+O). Du udfylder herunder de nødvendige oplysninger for at kunne rekvirere røntgentilsynet.

Afvisning af tilsyn

Du har modtaget en anmodning om tilsyn, hvor du vurderer, at den skal konverteres til en ”indskrivning” på egen afdeling, idet der er tale om ny sygdom/nye rettigheder
Du afviser anmodningen om tilsyn med besked om at patienten skal have et forløbsansvar på din egen afdeling. Du kan herefter bede om at få tilsendt en henvisning fra den afdeling, der oprindeligt rekvirerede tilsynet. På den måde sikrer du, at der stadig er reference mellem de to forløbsansvar.

 

Dokumentation af tilsyn

Du skal dokumentere et tilsyn, som hverken er booket eller bestilt via tilsynsfunktionen
På indlagt patient: Du tager patientens kontakt på stamafdelingen i kontekst, men er stadig selv logget ind på din egen afdeling. Når du dokumenterer aktiviteten, indberettes den automatisk som et tilsyn, da procedureafdelingen (din logon afdeling) adskiller sig fra stamafdelingen.

På ambulant patient, booket: Når det det bookede tilsyn afvikles vil kontakten blive oprettet automatisk på vanlig vis, bortset fra at kontakten er oprettet på stamafdelingens forløbsansvar.

På ambulant patient, ej booket: Du tager patientens kontakt på stamafdelingen i kontekst, men er stadig selv logget ind på din egen afdeling. Du opretter en ambulant kontakt, hvor du skal være opmærksom på, at forløbsansvaret skal ligge på stamafdelingen og kontaktansvaret skal ligge på din egen afdeling. I nedenstående eksempel skal Karkirurgisk Amb. lave et ambulant tilsyn på Ortopædkirurgisk. Du kan herefter dokumentere din tilsynsaktivitet på din nyoprettede kontakt, som vil blive indberettet som et tilsyn.

 

Billede 1

 

Andre måder at bestille tilsyn på
Det er udbredt praksis, at bestilling af eksempelvis anæstesitilsyn foretages ved at specialet, som har en patient der skal opereres, booker et anæstesitilsyn i Bookplan. Hermed bliver anæstesitilsynsaftalerne vist på Cetreatavler, og det er muligt at anvende ankomststander og kaldetavler. Denne praksis ændres ikke med NordEPJ.

 

Opsætning af tilsyn i NordEPJ

Hvis en afdeling ønsker tilsyn opsat i NordEPJ, skal bilaget Bestilling af tilsyn ved IT-udvikling udfyldes med oplysninger og sendes til IT’s udviklingsafdeling. Dette gøres ved at sende til mail til itsupport@rn.dk, hvor der skrives ”SFI vedr. tilsyn” i emnefeltet. Vedhæft det udfyldte dokument med tilsynsoplysningerne.

 

Sådan skal tilsyns-/assistance bookingopgaver sættes op i NordEPJ booking
Der skelnes mellem ambulante patienter og indlagte patienter

Ambulant

Tilsyns-/assistance bookingopgaver til ambulante patienter skal overføres med kontakttypen 'Ambulant' + PAS-integration.

Man tager stamafdelingens forløbsansvar i kontekst ved booking, og således bliver der dannet reference mellem assistanceafdeling og stamafdeling, og kontakten vil dermed fungere som en assistance.

Indlagt

Tilsyns-/assistance bookingopgaver til indlagte patienter skal overføres med kontakttypen ’Overføres uden kontaktoprettelse’. Det er ikke nødvendigt at sætte PAS-integration på bookingopgaven.

Der bookes uden forløbsansvar.

Man tager stamafdelingens indlæggelseskontakt i kontekst ved registrering af procedure.