Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks for indmelding og håndtering af sygdom og fravær

 

Formål

At sikre ensartet indmelding af fravær.

At sikre afdelingens drift med tilstrækkelige personalemæssige ressourcer og tilstedeværelse af nødvendige kompetencer.

Faggrupper for hvem denne instruks er relevant

Personale på Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Definition af ”egen sygdom”

Egen sygdom er, når du er ude af stand til at varetage dine arbejdsopgaver på grund af egne helbredsmæssige problemer. Egen sygdom omfatter både fysisk og psykisk sygdom, som medfører, at du ikke kan arbejde.

Egen sygdom

Egen sygdom meldes hurtigst muligt telefonisk til den ledende overlæge. Der gives ved samtalen besked om, hvor længe sygdommen forventes at vare og hvilke opgaver medarbejderen skulle have varetaget i den pågældende periode. Medarbejderen sørger selv for at aflyse/flytte evt. møder og andre aftaler.

Indmelding af sygdom gives som udgangspunkt ikke på sms/mail. Hvis det ikke er muligt at komme i kontakt med den ledende overlæge telefonisk, eller såfremt denne har ferie, kontaktes sekretær med ansvar for løn-og fraværsindberetning.

Den ledende overlæge giver besked til sekretær med ansvar for løn-og fraværsindberetning.

  • ➢ For læger: Såfremt sygemeldte har vagtfunktion, tager ovennævnte kontakt til backup FV eller backup BV samt sørger for evt. midlertidig overdragelse af vagttelefon.

  • ➢ For sekretær: Funktioner fordeles indbyrdes i sekretærgruppen.

  • ➢ For genetiske vejledere: Funktioner fordeles indbyrdes i genetisk vejleder-gruppen.

Hvis sygefraværet påvirker vagtplan, ambulatorie, opgaver knyttet til gravidspor og lign. orienterer den ledende overlæge/sekretæren med ansvar for løn-og fraværsindberetning den ambulatorieansvarlige speciallæge der koordinerer sagsoverdragelse og ændringer i vagtplan i samarbejde med en sekretær.

Børns sygdom

Efter aftale med din leder, har du mulighed for at holde helt eller delvist fri ved dit barns 1. og/eller 2. sygedag.

Leder skal tage hensyn til barnets alder og sygdommens karakter i vurderingen af, om der kan gives tjenestefri. Desuden:

  • • Barnet er under 18 år og har ophold hos dig.

  • • Fravær fra arbejdet er nødvendigt af hensyn til barnet. I visse tilfælde kan der træffes aftale om hjemmearbejde.

  • • Tjenestefrihed er forenelig med forholdene på din arbejdsplads (tjenestestedet). I praksis betyder dette, at man ikke altid kan forvente at få fri.

Barnets 1. sygedag

Er som udgangspunkt den kalenderdag, hvor barnet bliver sygt.

Hvis barnet bliver sygt sent på døgnet, og det ikke er muligt at finde anden pasningsmulighed, vil barnets 1. sygedag dog være den efterfølgende kalenderdag.

Barnets 2. sygedag

Er dagen lige efter den 1. sygedag.

Det er uanset, om det er en arbejdsdag eller en fridag.

Hvis barnet bliver sygt på en fridag

Så har du ikke mulighed for at holde barnets 1. sygedag den efterfølgende arbejdsdag

Du har mulighed for at holde barnets 2. sygedag, hvis det er en arbejdsdag, og hvis det ikke har været muligt at finde anden pasningsmulighed.

Er dit barn alvorligt syg, har du mulighed for at få fri fra job, hvis fx dit barn er indlagt på hospital. Aftal altid nærmere med leder.

 

Andre nyttige links

Hvis du bliver syg under din ferie

Hvis du bliver syg inden din ferie

Se 'Barns sygedag'

Se 'Fravær af familiemæssige årsager'

Se livsfasepolitik - om tjenestefrihed til lægebesøg i arbejdstiden

Se redskabshåndbog - et sygefraværsforløb fra A-Z

 

Ansvarlig for instruks

Ledende overlæge Irene Kibæk Nielsen