Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rum 5 - Instrukser

Adora fjernbetjening

Billedbehandling (post processing)

Billeder bliver ikke sendt i PACS

Fejlkode – ”Upper limit of 99”

Fjernbetjening batteriskift

Generator fejlkoder

Hvordan ”reddes” et billede, hvor kun halvdelen ses tydeligt

Tænd og sluk

Manuel registrering (hvis RIS er nede)

Opstartsproblemer/CXDI restart

Sende billeder manuelt til PACS (eks. systemnedbrud, forkert organ, navn eller sidemarkering)

Skifte/vælge mellem stor og lille detektor

Tilføje/ændre patientdata/Acc.nr. efter billederne er sendt i PACS

Tilføje ekstra undersøgelse som ikke er booket

Ændre patientdata/Acc.nr. før billederne sendes i Pacs

Kør udstyr i parkering

 

Adora fjernbetjening

Fjernbetjening er især god til:

Køre i autoposition

Til stående knæ = fri for at bøje sig for at køre med rør og blænde

Til stående LAT thorax = fri for at række over båren

 

Skal være låst op for at bruge den

Fjernbetjeningen låser, hvis ikke benyttes i ca. 20 sekunder

På patient infoskærmen i betjeningsrummet ses ikon (lille hvid fjernbetjening med lås) øverst, hvis den er låst

Sådan låses den op

 

Clipboard06

Clipboard07

Tryk på de to ikoner hurtigt efter hinanden, start med den øverste, skal udføres inden for 5 sek.

Fjernbetjening skal være låst op før den kan benyttes

 

 

Vedr. blænden

Clipboard08

Firkant i midten. Blændelyset tændes ved et tryk op på firkant i midten. Et tryk mere blænder den maximalt ud.

De 2 øverste pile kan rotere blænden

Udenom tænd lys/fuld udblænde ikon, ses 4 ikoner beregnet til ud/indblænding på langs og på tværs

 

Vedr. rør /detektorplade :

Clipboard09

Ikonet i midten kører i valgt autoposition

Ikonet til venstre kører op/ned med røret (uden tracking)

Ikonet til højre kører op/ned med detektor (uden tracking)

OBS: Er rør/detektor tracket, kan begge ikoner RØR/Detektor benyttes til at køre op og ned.

 

A B C

Clipboard10

A: FRI HORISONTALT I SENG

B: FRI I SENG

C: KØR I PARKERING TIL NAT (til nat af hensyn til rengøring)

 

 

 

Billedbehandling (post processing)

Efter endt eksponering er der mulighed for at bearbejde sine billeder.
På hver protokol er der et miniature billede (thumbnail), der viser det eksponerede billede.
Man vælger sit billede til post processing ved at trykke på det ønskede thumbnail.

1

Midt i billedfladen findes værktøjslinien:

A

 

A: Rotation/Flip.

B

 

B: Panorering (flytning af billedet i billedfladen).

C

 

C: HQ = High Quality.
Ved +1 zoom kan funktionen aktiveres ved tryk. Gengiver billedet med fuldt informationsniveau, hvilket gør billedoptimering nemmere.

D

 

D: Zoom Ind/Ud.

E

 

E: Tilpas.
Ved tryk nulstilles zoom.

F

 

F: Højre/venstre markering.
Annotering kan flyttes vilkårligt ved at markere annoteringen med fingeren på skærmen, og derefter pege/trykke det sted på billedet annoteringen skal hen.

G

 

G: ROI – Region Of Interest.
ROI bruges hvor der kræves en gen-beregning af billedet ud fra et givent interessepunkt (deraf navnet).
Som det ses på nedenstående er arbejdsgangen følgende:

Vælg ROI > vælg felt > juster evt. ved at trække i de såkaldte handles.
Er feltet korrekt (billedet er tilfredsstillende) trykkes ”OK”.
Har man fortrudt trykkes ”Cancel”.
Ønsker man at rette det valgte felt trykkes ”Select”

2

 

H

 

H: Cropping = Beskæring.
Beskæring bruges hvis en bestemt del af billedet ikke ønskes sendt i PACS.

3

Arbejdsgangen er følgende:
Vælg beskæringsværktøjet. Der vil på billedet vise sig 6 ”handles” (håndtag) hvormed man, ved at trække i dem med sin finger, kan ændre beskæringen.

Beskæringsrammen flyttes ved hjælp af piletasterne rund om ”Select” knappen.
Desuden findes 3 funktionsknapper:

 

4

Vælger at beskære ud til det bestrålede område.

 

5

Vælger det for detektoren valgte default beskæringsfelt (normalt hele detektoren).

 

6

Vælger det effektive felt på den valgte detektor

 

”Reset” knappen nulstiller det valgte.
Er beskæringen tilfredsstillende trykkes ”OK” ellers ”Cancel” for at forlade beskæring.

 

I

I: Mask = Afmasking af info udenfor en ramme.

Clipboard01

 

J

J: Retake.
Vælges Retake loades en tilsvarende protokol.
BEMÆRK: Protokollen har de forud programmerede eksponeringsparametre.

 

K

K: Reject.
Vælges Reject lægges billedet til side, og man skal så manuelt tilføje den ønskede protokol igen.

Retake/Reject.
Hvis man laver en optagelse man ikke ønsker at bruge, eller er i tvivl om man vil bruge, har softwaren en funktion der hedder Reject eller Retake.
Uanset hvad man vælger markeres det kasserede billede med et kryds over sig.

Clipboard02

Fortryder man sit valg markeres billedet og knappen Retake eller Reject ændrer nu tekst til Restore.
Trykkes på Restore fjernes krydset over billedet, og det kan stadig anvendes. Dog er der en begrænsning:
Har man valgt Retake
skal man vælge mellem det ”gamle” og det ”nye” billede.
Har man valgt Reject kan billedet stadig bruges uden begrænsning.

 

L

 

L: Reset.
Nulstiller alt billedbehandling til udgangspunktet.

M

 

M: Undo.
Nulstiller den foregående handling. Bemærk at nogle funktioner ikke lader sig nulstille.

Clipboard02

 

N

N: Copy.
Laver kopi af eksponeret billede.

Begrænsninger i Copy

1) Som beskrevet tidligere er det muligt, hvis ex Thorax PA er taget på Thorax LAT protokollen, at reprocesse optagelsen, ved at trække det lille billede ned på en ubrugt (ny) protokol. Dette kan ikke lade sig gøre med et kopieret billede.

2) Det er ikke muligt at lave et RETAKE på et Kopieret billede.

3) Fortryder man kopiering af et billede, kan dette ikke gøres om. Ønskes billedet ikke sendt, markér det da som REJECT, og et rødt kryds vil vise sig over det. Et rejected KOPIERET billede har ikke indflydelse på original billedet. Det vil sige at original billedet vil opføre sig som ved normal drift.

4) Har man i sin opsætning af systemet valgt at der i PreView skal vises info om:

TotalExposureTime, TotalDAP(doseareaproduct), TotalAbsorbedDose, TotalAirKerma,

så vil denne info ikke kopieres med over på det nye billede.

 

 

 

 

Window level/ Window With

Ved at klikke på musens højre tast, når cursoren er inde på billedet, er det muligt at ændre i Window/level.
Ønskes et mørkere billede (Brightness) føres musen opad og lysere nedad.
Hvis der ønskes et mere kontrast rigt billede føres musen mod venstre. Den nye WL værdi overføres til PACS, men gemmes ikke i protokollen.

 

Clipboard03

WW og WL fungerer IKKE når følgende værktøjer er aktive: Crop, ROI, Mask, Measurement og Panorering.
Ønskes den oprindelige WW/WL værdi (4096/2048) trykkes DEFAULT.

 

Billeder bliver ikke sendt i PACS

PÅ PAST LISTEN i stedet for et flueben = (Sendt i PACS), fremkommer der i stedet 2 pile = (billedet er ikke sendt i PACS).

 

For at være sikker på at årsag ikke skyldes PACS nedbrud tjekkes følgende.

 

TRYK PÅ computer ikon

C:\Users\tsrtg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\ZSX09EZY\IMG_4014.JPG

 

TRYK PÅ Process Viewer

C:\Users\tsrtg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\MP2NB4FV\IMG_4015.JPG

 

Øverst i højre hjørne skal der stå In Process

C:\Users\tsrtg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\NHD4BIZ8\IMG_4017.JPG

 

Hvis der står Suspended øverst i højre hjørne

C:\Users\tsrtg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\6FPMH4XC\IMG_4016 (1).JPG

 

Tryk på SUSPENDED og der kommer til at stå IN PROCESS igen

C:\Users\tsrtg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\NHD4BIZ8\IMG_4017.JPG

 

 

Nu sendes billeder i PACS igen.

 

På PAST listen send billeder som ikke er sendt i PACS (2 pile) manuelt til PACS.SE

 

Hvis udstyret slukkes og startes igen vil eventuelle ikke sendte billeder også blive sendt i PACS automatisk (2 pile ændres til et flueben på PAST listen).

 

Fejlkode – ”Upper limit of 99”

Fejlkode – ”upper limit of 99” (= for mange undersøgelser valgt på en gang)

 

Vælg din pt., alle us markeres nu orange og nedenstående fejlkode fremkommer, TRYK OK
 

Billede 34

Sorter så du kun har valgt den aktuelle pt. = I patient ID.: skriv cpr. Nr.

C:\Users\tsrtg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2882.jpg

Tryk nu SPS Description (= us bliver sorteret i alfabetisk orden)

C:\Users\tsrtg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2883.jpg

 

Marker pt., alle us vil nu være valgt = er markeret orange

Ovennævnte fejlkode, se billedet, fremkommer igen, TRYK OK, alle us er stadig orange

Vælg den us du vil starte med, klik en gang, eks. Højre hånd, TRYK PIL på tastaturet ned samtidig med at du markerer de us med musen, du vil starte med, eks. Hø. Håndled + hø. Håndled etc. (obs. du kan ikke springe en over, de skal vælges fortløbende, derfor praktisk de står i alfabetisk orden via SPS)

C:\Users\tsrtg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2881.jpg C:\Users\tsrtg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\HE5ONAG2\IMG_2878.JPG

(hvis du igen får valgt for mange, ses upper limit igen, og du må vælge nogen fra)

 

Start exam, tag dine billeder, rediger og marker, tryk end exam

Brug opskriften igen til alle undersøgelser er udført

Afslut undersøgelserne i Easyviz som du plejer

 

Fjernbetjening batteriskift

Hvorfor virker fjernbetjening pludselig ikke?

 

 • • Se på infoskærm om batteri ikonet, som plejer at være grøn, er sort/grå eller meget lidt grøn, også når fjernbetjening aktiveres.

Billede 39
 

 • • Hvis ovenstående er tilfældet har batterierne tabt strøm og skal skiftes

 • • Åbn klap bag på fjernbetjening

Billede 40
 

 • • OBS! hvordan batteri vender inden du tager dem ud. Bland ikke gamle batterier med de nye !!!!!!! når batterier er skiftet skal du aflevere dem i receptionen til destruktion.

 • • Nye batterier findes i depotet i Akut og er en skaffevare med tilhørende orange Brik. Nye bestilles når der er 2 stk. tilbage

 • • Sæt nye batterier i så de vender rigtigt. HUSK at se hvordan + vender i bunden af fjern betjening dvs. +til +

Billede 41

 

 • • Sæt klappen på igen.

 • • Vent ca. 5 -8 minutter indtil det lille batteri ikon i højre øverste hjørne igen lyser grønt. Fjernbetjening skal aktiveres før den lyser grøn.

Billede 42
 

 • • Hvis der ikke bliver grøn batteri på info skærm, prøv at tage batterierne ud igen, sæt dem i og kør evt. lidt rundt med dem inden klappen påsættes igen.

 • • Hvis fjernbetjening stadig ikke fungerer efter batteriskift, send mail til superbruger + Mette, og de kontakter Santax.

 • • Kør i parkering uden brug af fjernbetjening

 • • Batterierne er specielle litiumbatterier. Når der kun er 2 tilbage bestilles nye via brik (orange = skaffevare) i depotet.

 

Generator fejlkoder

Eks.

Generator is offline.

Generator Control cannot communicate with canon Application.

 

Hvis det sker midt i en undersøgelse forsøg dette før systemet genstartes.

TRYK

Clipboard01

I øverste højre side af canon computer fremkommer der et felt, som kun er fremme når forbindelsen til generator er offline.

 

TRYK PÅ

Clipboard02

For at vende tilbage til undersøgelsen tryk OK.

 

Clipboard03

 

Hvordan ”reddes” et billede, hvor kun halvdelen ses tydeligt

1

 

2

TRYK PÅ DETTE IKON (=BESKÆRING)

 

Flyt rammen til ønsket udblænding ved at trække i de ”runde” eller tryk på

3

beskærer ud til det bestrålede område.

Vælg select

Vælg close

 

4

TRYK PÅ DETTE IKON

 

5

Tryk (accepterer den beskæring du lige har valgt i ovenstående procedure)

 

6

Tryk = hele billedet ses og udblænding er gemt

 

Tænd og sluk

Tænd rum 5:

 • • Tryk på kontakten på væggen (v. fjernbetjeneren) eller den grønne knap øverst (= start positioner) i teknikskabet

 • • Tryk på startknappen på mini-generator (= du tænder for generatoren, står på skrivebordet i betjeningsrummet)

 • • Obs. Lad lige Adora starte op, inden du tænder for Canon PC’en

 • • Tænd Canon PC’en (on-knappen på computeren under skrivebordet)

 • • Vent til systemet viser log ind vinduet

 • • Skriv password

 • • Klik: log in
   

Sluk rum 5:

 • • Kør i parkering – tryk på fjernbetjeningen knap C

 • • På røntgenrøret

 

 • • Tryk på det lille tandhjul

 

 • • Tryk ”SLUK ADORA”

 

 • • Tryk ”VERIFY” sluk Adora

 

 • • På lille generator i betjeningsrummet

 

 • • Tryk på OFF KNAPPEN På Canon PC’eren (i betjeningsrummet)

 • • Tryk på computerikonet (overst på skærmen)

Clipboard01

 • • Tryk på SHUTDOWN

Clipboard02

 • • I vinduet der kommer frem, trykkes på SHUTDOWN

 

Clipboard03

Rum 5 slukkes og tændes x 1 dagligt af morgenvagten.

 

Manuel registrering (hvis RIS er nede)

1.

Tryk på MANUAL

 

Et billede, der indeholder tekst, indendørs, monitor, sort

Automatisk genereret beskrivelse

 

Udfyld vinduet (se tegning ovenfor) med

Name: Efternavn (mellemrum) Fornavn

Id: CPR nummer uden bindestreg

VÆLG: Start Exam (i nederste højre hjørne)

 

2.

VÆLG: Din undersøgelsesgruppe (=prepack) under gruppen Undersøgelser (ses i venstre side) (se billede)

 

Billede 56

 

Eller vælg en enkelt position (eks. Thorax PA og LAT) under THORAX (ses i venstre side).

 

3.

Når undersøgelsen er valgt skal vi give undersøgelsen en overskrift så den kommer rigtig i PACS

Tryk på I (se billede)

Tryk på Edit (se billede)

 

Billede 57

 

4.

Skriv i Study Description organ navn f.eks.

RU Bækken eller

RU knæ ve

Tryk OK (se billede)

 

Billede 58

 

5.

Ved flere undersøgelser skal man vælge Add Study (se billede) før der vælges en ny prepack (rullegardin) i UNDERSØGELSER.

OBS.! Det er meget vigtigt at man husker at vælge Add Study før der vælges en ny prepack ellers kan man ikke give rullegardin overskrift

 

Billede 59

 

Dvs. man starter forfra fra Nummer 2 med at give ny prepack (rullegardin) overskrift i Study Description.

 

PS: Hvis man har glemt at trykke Add Study og derfor ikke kan give undersøgelsen en overskrift – vælg så delete til højre for Add Study = så fjerner man undersøgelsen. Tryk Add Study igen og fortsat forfra fra nr. 2.

 

6.

Når alle undersøgelser er valgt, TRYK Start Exam.

Du kan nu tage billeder som du plejer.

 

7.

Husk klistermærke på papirhenvisning.

Skriv start/slut tidspunkt – Modalitet (rum) og initialer.

 

8.

Når RIS kører igen visiterer sekretær undersøgelsen og tilføjer ass.nr. osv.

 

Opstartsproblemer/CXDI restart

Ved Restart af Canon PC eller hvis man ved uheld får trykket på noget så nedenstående billede på Canon PC fremkommer

 

SKAL MAN VÆLGE – CXDI RESTART

 

C:\Users\tsrtg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\NHD4BIZ8\IMG_4012.JPG

 

Herefter fremkommer følgende billede

 

C:\Users\tsrtg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\MP2NB4FV\IMG_4013.JPG

 

Vent et øjeblik og sædvanlig opstartsbillede fremkommer med bruger osv.

 

Sende billeder manuelt til PACS (eks. systemnedbrud, forkert organ, navn eller sidemarkering)

Ved pacs nedbrud

Ved ris nedbrud hvor du efterfølgende tilføjer acc.nr.

Ved manglende eller forkert sidemarkering

 

 

Gå i

1

VÆLG OG FIND AKTUELLE PT.
 

 

2

TRYK – BILL. SES I ”GARDINET”

 

LAV EVT. DINE ÆNDRINGER

 

 

3

TRYK HER (ØVERSTE HØJRE HJØRNE)

 

DU KAN SENDE ÉT BILLEDE = SEND IMAGE

ELLER DU KAN SENDE HELE US = SEND EXAM

 

 

KLIK BACK TO LIST FOR AT VENDE TILBAGE TIL PAST LISTEN

 

- bemærk – når du gensender, findes bill. dobbelt i pacs, - dvs. både den rigtige og forkerte uns. er i Pacs. Vores sekretærer står for rettelser i Pacs. I EasyViz/PACS findes en vejledning til, hvordan du skal skrive dine rettelser (print den selv ud). Læg den evt. i sekretærernes kurv, på Hannes skrivebord.

 

Obs. Obs. Obs. Obs. Obs. Obs. Obs. Obs. Obs. Obs.

Har radiologen nået at beskrive billedet inden du retter, altså med forkert sidemarkering/organnavn, informer om det.

 

Skifte/vælge mellem stor og lille detektor

I rullegardinet vises kun èn detektorstørrelse, lille eller stor. Har du brug for en anden detektorstørrelse, kan der oftest vælges en anden detektor efter denne opskrift:

 

 • • Husk at tænde begge detektorer inden du går i gang
   

 • • Klik èn gang på det grønne rullegardin
   

C:\Users\tsrtg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\MV580MQZ\IMG_4627.JPG
 

 • • Klik på ønsket workspace = detektor. (i dette tilfælde stor)
   

C:\Users\tsrtg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\MV580MQZ\IMG_4628.JPG
 

 • • ”venteikon” arbejder, rullegardinet bliver atter grønt og der står nu i dette tilfælde ”stor” i rullegardinet.
   

 • • Du er klar til at tage billede på stor detektor

 

Tilføje/ændre patientdata/Acc.nr. efter billederne er sendt i PACS

Eksempel på, hvornår du har brug for denne opskrift:

Systemnedbrud og du skal taste acc.nr. efterfølgende (tilknytte til henvisning)

Du har taget billede på forkert patientdata

Du har taget billede på forkert organnavn/Acc.nr.

Indtastet forkerte data manuelt

 

OBS ! Acc. nr. kan først ændres når undersøgelsen er på Past listen.

 

VÆLG PAST LISTEN OG FIND DEN PT. DU VIL ÆNDRE.

 

Navn + CPR-nr. ændres (uden bindestreg):

Tryk på Edit i rubrikken med patientdata

Nu har du mulighed for at ændre navn og/eller CPR-nr.

Vælg køn

OK

 

Clipboard01

Tryk Edit

 

 

Acc.nr. tilføjes/ændres:

I rubrikken med undersøgelsesvalg (f.eks. røntgenundersøgelse thorax)

Tryk på ”i”

Tryk derefter ”Edit”

Nu kan du tilføje Acc.nr./ændre Acc.nr. (de 2 andre rubrikker udfyldes ikke)

OK

 

Clipboard02

Tryk i

 

 

Clipboard03

Tryk Edit

Nu kan Acc.nr. tilføjes/ændres.

Kun ved manuelt indskrevne patienter, så som traumer etc. kan man evt. skrive hø. håndled i study description.

De ændrede data skal nu sendes til Pacs.

Vælg

Clipboard04

Øverst i højre hjørne.

Vælg send exam (hele undersøgelsen sendes nu til pacs med de ændrede data).

 

 

OBS!

Hvis data med forkert Acc.nr. eller patient ID er sendt i pacs beder man pacs.support om at fjerne dette, eller hvis billeder ligger under ukendt henvisning.

 

Tilføje ekstra undersøgelse som ikke er booket

Eks.: Bækken, hofte og vil tilføje thorax

 

På Canon skærm trykkes SUSPEND exam (når suspend exam bruges, sendes bill. ikke i Pacs, men tilbage på worklist som pending, så redigering kan vente)

I easyviz tilføjes thorax, tryk GEM

 

På canonpc opdateres = tryk list acquisition

Vælg pt.s navn på worklisten (ses som pending), ved klik på patientens navn åbnes alle bookede us på patienten (også de undersøgelser der er udført men evt. mangler at blive redigeret )

I rullegardinet vælges rette overskrift til rette us (ex. Thorax)

Rediger billederne og afslut undersøgelsen som du plejer

 

Hvorfor er ovenstående vigtigt: Undersøgelsen kommer til at ligge i Pacs under rette overskrift.

 

Ændre patientdata/Acc.nr. før billederne sendes i Pacs

Denne opskrift benyttes kun hvis du opdager, at du har taget billeder på forkert patientdata eller acc.nr. inden du afslutter undersøgelsen (= end exam).

 

De forkerte data kan først ændres når patienten er på PAST listen.

Derfor:

Vælg

Clipboard04

 

Tag flueben væk i pacs.

Tryk APPLY (= billederne kommer nu på Past listen men uden at være sendt i pacs).

OBS flueben kommer automatisk igen ved næste pateint (skal ikke sættes på igen).

MÅ ikke trykke save to system.

Følg nu afsnittet ” Tilføje/ændre patientdata/Acc.nr. efter billederne er sendt i pacs”.

 

Kør udstyr i parkering

Udstyret køres i parkering af hensyn til rengøringspersonalet og for at beskytte udstyret, når der gøres rent.

 

Parkering ved brug af fjernbetjening

 

Lås fjernbetjening op kombination fuldføres inden for ca. 5 sekunder

 

Clipboard01.jpg

 

Tryk på C nederst på fjernbetjening

C:\Users\tsrtg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\E42RR7GA\IMG_2319.JPG

 

Autopositions firkant fremkommer på røret

C:\Users\tsrtg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\IXJ0D5K6\IMG_2318.JPG

 

Kør autoposition enten på fjernbetjening, den store på bordet, eller på lejet

 

Kør i parkering uden brug af fjernbetjening

 

Tryk på røret

 

C:\Users\tsrtg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\I318DT60\IMG_2320.JPG

 

Tryk på

C:\Users\tsrtg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2321.jpg

 

Tryk hurtigt igen på bekræft venligst

C:\Users\tsrtg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\ZI44WWSN\IMG_2317.JPG

 

Autopositions firkant fremkommer på røret

C:\Users\tsrtg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\IXJ0D5K6\IMG_2318.JPG

 

Kør autoposition (parkering) enten på den store på bordet, på leje eller benyt fjernbetjening (husk at låse op først)