Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

EasyViz/PACS - Instrukser

Undersøgelse

Elektronisk billedoverførsel til andre sygehuse PACS via EasyViz

Dokumentation i EasyViz

Fejlretning i PACS

Søge tidligere dage i RIS

Find en patient/billeder/beskrivelse

Tilmelding af standardundersøgelser

Tilføjelser - ændringer i henvisninger i EasyViz

 

Undersøgelse

Vælg arbejdsgangen undersøgelse

billed 1

Vælg dagsoversigt i menuen profil

billed 2

Marker patienten og klik undersøgelse

Klik start når du henter patienten ind i undersøgelsesrummet

billed 3

Evt. vælg hvilket rum, undersøgelsen skal udføres i

Tilføj eller slet en undersøgelse (en undersøgelse slettes, hvis man ikke skal bruge den. F.eks. hvis der er booket forkert eller booket for meget)

 

billed 4

Knappen ”aflys” bruges, hvis man har brugt tid på patienten og af en eller anden grund, må aflyse undersøgelsen. Herefter skal man finde den aflysningskode der passer bedst.

Foretag undersøgelsen

Dokumentér procedurer i generel note (fraser kan med fordel anvendes).

billed 5

Markér den/de undersøgelser der er lavet og klik ”markér udførte”. Hvis undersøgelsen skal fortsætte i et andet rum, klikkes ”gem og luk”.

Når alle undersøgelser er udført klikkes på ”besøg færdigt”

billed 6

 

billed 7

Klik OK

Klik ”Gem og luk”

billed 8

Udfyld personale der har været med til undersøgelsen.

Personale kan tilføjes og fjernes på + og –

billed 9

Tryk OK

Så længe man ikke har trykket ”Gem” eller ”Gem og luk”, kan man altid fortryde sine handlinger med annuller-knappen.

 

Elektronisk billedoverførsel til andre sygehuse PACS via EasyViz

Udføres fra PC arbejdsstation.

Søg patienten frem i PACS

 

Billede 12

Markér den ønskede undersøgelse (man kan markere flere undersøgelser samtidig)

Gå i filer - vælg ”overfør valgte objekter”

Vælg den ønskede AE-titel, som anført nedenfor. Tryk på pilen i rullemenuen for at vælge destinations AE-titel

 

Clipboard01

Tryk på send

 

Klik her for at se oversigt hvortil der kan overføres billeder PACS – Billedoverførsel fra Region Nordjyllands PACS

 

Elektronisk billedoverførsel til Sydney via EasyViz

Udføres fra PC arbejdsstation

Søg patienten frem i PACS

Marker den ønskede undersøgelse

(man kan markere flere undersøgelser samtidig)

Gå i Filer øverst til venstre
Vælg ”overfør valgte objekter”

Find og vælg den ønskede AE- titel: ”TMC Sydney Australien”

Tryk på send

 

Dokumentation i EasyViz

EasyViz log on:

Plejepersonale der arbejder i samme rum, kan bruge samme EasyViz log on og behøver således ikke have hver sit EasyViz åbnet.
 

Når der noteres i ”Generel note” underskrives altid med 4-cifret brugernavn, så personen der er logget on ikke er ansvarlig for det skrevne.
 

Kvittering i konventionel røntgen:

Der kvitteres med navne på sygeplejerske/radiograf(er), der har medvirket ved undersøgelsen.
 

Kvittering i CT:

Der kvitteres med plejepersonalets navne og kun radiologen tilføjes, hvis denne har virket aktivt ved undersøgelsen – fx anlæggelse af roi eller afmærkning af scannings-område.

Plejepersonalet dokumenterer eGFR i generel note. Se Registrering og kontrol af eGFR.
 

Kvittering i UL:

Der kvitteres altid med både plejepersonalets og radiologens navne.
 

Kvittering i Rum 3 - gennemlysning:

Der kvitteres altid med både plejepersonalets og radiologens navne.
 

Kvittering i MR:

Der kvitteres med plejepersonalets navne.
 

Hvad dækker kvittering af undersøgelse i EasyViz:

Ved afslutning af undersøgelserne i RIS (= ”gem og luk”) kvitterer personalet for, med sit navn, at patienten er adspurgt om:

Navn

CPR eller ID nummer

Vævsdel og evt. sideangivelse (= kontrol af informeret samtykke)

De tre ovennævnte afstemmes med data i henvisningen samt data på modaliteten

Graviditet (kvinder fra 15 – 55 år)

Kun ved MR: MR metalskema (inkl. Nyresygdom)


Undersøgelser med kontrast i.v
.
Personalet kvitterer med sit navn, at patienten er adspurgt om:

Allergi

Kontrasterfaring (reaktion)

Bivirkninger

 

Fejlretning i PACS

Skabelon til oplysninger der skal med ved henvendelse til rettelse hos sekretær.

Accessionnummer:

……………………………………………………

CPR fejl:

………………….. rettes til …………………….

Højre/Venstre fejl:

………………….. rettes til …………………….

Overskrift i PACS skal hedde:

……………………………………………………

Andet:

……………………………………………………

 

I dagtid kl. 08.00-15.30: Henvend dig til sekretær med adgang til billedlageret.

I vagttid kl. 15.30 – 08.00: Disse oplysninger afleveres til sekretær ved morgenmøde. Er der ingen sekretær med adgang til billedlageret på arbejde sendes mail til itsupport@rn.dk hvis det ikke kan vente.

 

Formål

At sikre alle oplysninger er med ved henvendelse til sekretær eller it-support.

 

Søge tidligere dage i RIS

Søge startede undersøgelser tilbage i tiden.

Vælg ”Søg” (øverst til højre):

Clipboard01

Vælg ”Avanceret”:

Clipboard02

Vælg ”Detaljer”:

Clipboard03

Sæt ”Start” til ”er”, rul gardinet ned og vælg ønskede dato:

Clipboard04

 

Find en patient/billeder/beskrivelse

I PACS:

Vælg PACS WFM

billed 1

Tryk søg

billed 2

Indtast CPR-nr. eller accessionnummer

billed 3

Husk at vælge den rigtige undersøgelsesdato i rullemenuen
 

Tryk søg
 

Hvis man vil se billeder:

Herefter kan man vælge hvilke billeder man vil se ved at dobbeltklikke på aktuelle undersøgelse
 

Hvis man vil se beskrivelser:

 

billed 4

Dobbeltklik på bjælken, hvor navnet står

Markér den undersøgelse (i nederste venstre hjørne), du vil se beskrivelse på

Beskrivelsen ses i højre nederste hjørne
 

I RIS:

Vælg RIS WFM

billed 1

Evt. tryk søg

billed 5

Indtast CPR-nr. (med bindestreg) eller accessionnummer

billed 6

Husk at vælge den rigtige undersøgelsesdato i rullemenuen

Tryk søg

Dobbeltklik på aktuelle undersøgelse

Nederst i fanebladene kan nu vælges beskrivelse eller billeder

billed 7

 

 

Tilmelding af standardundersøgelser

Find ”Mine standardundersøgelser”

Klik ”Indstillinger”

Vælg ”Administration af tilmeldinger”

Klik ”Standardundersøgelser”

 

billed 2

 

Vis aktive standardundersøgelser

Sæt kryds ved ”Vis aktive” i ”Visningsfiltre”. Dette giver dig adgang til en samlet liste over standardundersøgelser Region Nordjylland.

 

billed 3

 

Lav sortering på standardundersøgelser

Skriv fx STM i feltet ”Søg”.

NB: Alle undersøgelser i Thy-Mors er oprettet med en undersøgelseskode som indeholder STM

 

foto 1

 

Tilmeld dig standardundersøgelser

Markér de ønskede standardundersøgelser og klik ”Tilmeld”

 

billed 4

De standardundersøgelser, som du er tilmeldt, er markeret med stjerne. Du kan framelde en standardundersøgelse ved at markere den og klikke ”Afmeld”.

Skal du tilmelde dig flere standardundersøgelser, kan du holde ”Ctrl” nede, når du markerer.

Du kan markere og tilmelde dig samtlige standardundersøgelser ved at holde ”Ctrl” nede og klikke ”A” og klikke ”Tilmeld”.

Afslut ved at klikke ”OK”

 

billed 5

 

Tilføjelser - ændringer i henvisninger i EasyViz

Anvendelse af Aflyst/Afbrudt/Afvis/Tilføj/Slet procedure

 

Definition af begreber

 

ZPP-koder =

aflysningskoder. Der skelnes mellem koder for aflysning af undersøgelser og koder for afbrydelse af undersøgelse..
 

”Procedure aflyst

Pt. er ikke tilstede i BDA og undersøgelsen er ikke påbegyndt

”Procedure afbrudt

Pt. er tilstede i BDA og undersøgelsen er startet og afbrydes (dvs. man er gået i gang med undersøgelsen).

 

Procedure for anvendelse af ”aflyst/afbrudt procedure” med ZPP kode.

AFLYST med ZPP kode må kun bruges af sekretær.

Afbrudt med ZPP-kode:
Anvendes af sygeplejerske/radiograf når patienten er i BDA og undersøgelsen er igangsat og hvor, den må afbrydes på grund af fx:

Patienten ikke kan eller vil deltage (ZPP66, ZPP60)

Der opstår tekniske problemer (ZPP62)

Personalemæssige årsager (ZPP68P)

Sådan gør du:

1.

Åben henvisningen

2.

Start undersøgelsen og afbryd med aktuelle ZPP-kode

3.

Vigtigt: Tilføj årsagen i ”Generel note”

4.

Tryk ”Gem og luk”

 

 

Procedure for anvendelse af AFVIS:

En undersøgelse AFVISES når:

Undersøgelsen er dobbelt booket

Henvisningen er sendt med forkert patientdata

Henvisningen skal omvisiteres til et andet sygehus

Henvisende instans aflyser undersøgelsen efter at denne er visiteret

Der foreligger nyere relevante billeder (fx pt. fra kir.amb.)

Henvisning fejlagtigt er sendt som fx elektiv i stedet for akut

 

(Henvisende instans skal som udgangspunkt sende en ny og rigtig henvisning. Hvis dette ikke er muligt, ændres henvisningen fra ELEKTIV til AKUT).

AFVIS kan kun anvendes ved akutte henvisninger.

Ved elektive henvisninger skriver sygeplejerske/radiograf begrundelsen i ”Note” eller giver sekretæren besked. Sekretær afviser herefter henvisningen

Udskrevne pt. der ikke skal have lavet undersøgelse
(Udskrevne pt. der skal indkaldes til amb. undersøgelse må
ikke afvises. Der skrives kommentar i ”Note”)

Sådan gør du:

1.

Markér den aktuelle henvisning

2.

Tryk på ”Visitering”

3.

Tryk ”Afvis” og henvisningen går tilbage til PAS/sekretær

4.

Skriv årsag til afvisning + brugernavn i dialogboksen

5.

Tryk ”Gem og luk”

 

Ændring af ELEKTIVE henvisninger - undersøgelser

Elektive henvisninger kan kun genvisiteres af sekretær.
Ved behov for ændringer i undersøgelser skal sygeplejerske/raidograf derfor anvende:

 

TILFØJ - SLET

 

For eksempel når:

En CT protokol skal ændres

Der er skrevet forkert sideangivelse

Sådan gør du

Tryk ”+ Tilføj ” og vælg ny undersøgelse

Markér den undersøgelse der skal slettes

”x Slet”

En dialogboks kommer frem, hvor der står ” Det anbefales at annullere ydelser i stedet for at fjerne dem. Ønsker du alligevel at fortsætte?” Tryk Ja til dette.

Skriv i ” Generel Note” hvorfor der er ændret undersøgelse.

 

billed 2

Obs i UL

Når der er bestilt invasivt indgreb og dette ikke bliver foretaget, slettes Interventions-koden som beskrevet ovenfor

 

Ændring af skutte henvisninger – undersøgelser:

Akutte henvisninger kan genvisiteres af sygeplejerske/radiograf.
Ved behov for ændringer af undersøgelser i akutte henvisninger foretages:

 

GENVISITERING

 

For eksempel når:

En CT protokol skal ændres

Der er skrevet forkert sideangivelse

Sådan gør du:

1.

Vælg undersøgelses-modulet

2.

Markér patienten (Klar til undersøgelse)

3.

Tryk på ”Visitering” i bunden af skærmbilledet

4.

Visiter ny undersøgelse efter normal procedure

Overskriften vil herefter følge den nye visitering