Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Selektiv urinopsamling fra øvre urinveje

Beskrivelse

Det ønskes at forenkle håndtering af prøver, der opsamles efter operation med anlæggelse af katetre til selektiv urinopsamling fra øvre urinveje.

Målgruppe

Læger, sygeplejersker på operationsgang og sengeafdeling samt patologer.

Formål

Sikker håndtering af prøver ved selektiv urinopsamling fra øvre urinveje.

Metode

Når der anlægges katetre til selektiv urinopsamling fra øvre urinveje, vil der fra OP påsættes opsamlingsposer med sidemarkering.

På OP oprettes Pato-Web rekvisition som vanlig.

Allerede på OP findes beholder med fikseringsvæske, der påsættes stregkoder, og der påsættes label, hvorpå tilføjes sideangivelse i overensstemmelse med rekvisitionen.

Fra OP afsendes den færdige rekvisition.

Beholder med fikseringsvæske følger med patienten tilbage på afdelingen.

På afdelingen tømmes opsamlingsposer ned i lille steril kop, hvorfra urin suges op i 10-20 ml i sprøjte. Mængden af fikservæske reduceres, så der er lige meget fikservæske og urin. Kan med fordel gøres under stænkskab grundet lugtgener. Urin tilføjes beholder. Om muligt skal opsamles 20ml urin.

Når prøven er færdig skal denne bringes til patologerne via portør eller via specifik aftale med OP-koordinator til OP.

Er dette efter kl. 15.00, skal prøves opbevares og sendes over næste dag. Den behøves ikke opbevares på køl.