Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Mobil Røntgen - Instrukser

1. Log på/log af

2. Genstart x 1 daglig / Stor nedlukning af apparat hver fredag

3. Apparatet er låst og detektoren er låst fast i holder

4. Find booket pt. / Undersøgelsen udføres / Afvis billede

5. Tilføjelser til undersøgelse / Tage et billede mere / Efter undersøgelsen

6. Billeder af flere patienter på fx intensiv

7. Traume med mobil røntgen

8. Tilknytning af accessions nummer

9. Nyfødte (uden henvisning) / Kørerute med mobile røntgen, når du skal tage billeder på Fødegangen

10. Manuel booking på mobil RTG

11. Kommentarer på billedet efter du har afsluttet pt. / Vise billede i fuld skærm

12. Kontrol af Picc-Line/CVK

13. Funktionen Ny undersøgelse

14. Hvidt billede

15. Øjebliksbillede af logfiler

16. Nedbrud på Revolution

 

1. Log på/log af

Log på

 

1:

Aktiver den store skærm - med fingertouch

 

2:

Billede 1

Aktiver – Log på personale

 

Log af

 

1:

Aktiver den store skærm med fingertouch

 

2:

Billede 7

Tryk på hurtig menu nederst i venstre hjørne af den store skærm

 

3:

 

Tryk: LOG OFF

4:

Tryk: JA

 

2. Genstart x 1 daglig / Stor nedlukning af apparat hver fredag

Genstart x 1 daglig:

1:

Billede 7

 

Aktiver den store skærm i nederste venstre hjørne

2:

Billede 8

 

Aktiver luk ned

3:

Vælg Genstart

4:

Tryk OK

5:

Skift batteri i den lille detektor daglig

 

Stor nedlukning af mobil røntgen apparat hver fredag:

1:

Billede 7

 

Aktiver den store skærm i nederste venstre hjørne

2:

Billede 8

 

Aktiver luk ned

3:

Vælg sluk

4:

Tryk OK

5:

Vent til stor skærm er helt sort og apparatet har lukket helt ned ca. 1 min.

6:

På apparatets ve. side ved gulvet

Slå knappen (Tænd/sluk) ned

7:

På apparatets højre side ved gulvet slukkes på knappen. Tæl til 20 og tænd på knappen igen på højre side

8:

AFVENT at de grønne lys på apparatets venstre side lyser inden du tænder på knappen på venstre side ved gulvet

9:

Apparatet er nu tændt

10:

Skift batteriet i den lille detektor

 

3. Apparatet er låst og detektoren er låst fast i holder

1:

Aktiver knappen

Billede 1

 

på den store skærm

2:

Tryk log af

3:

Tryk på ”log på personale

Der høres et klik og maskinen er klar til brug

 

4. Find booket pt. / Undersøgelsen udføres / Afvis billede

Find booket pt.:

Vælg undersøgelses data.

Hvis pt.s navn ikke kommer frem, trykkes der på “find undersøgelse ekstern”.

 

1:

Billede 2

 

Aktiver – Worklisten kommer frem

2:

Aktiver aktuelle patient

 

3:

Billede 9

 

Kontroller skærm oplysninger, at det er korrekte pt.

4:

(Fjern net stikket). Tag stikket ud af kontakten

5:

Skift batteri i detektor

 

6:

Billede 4

 

Aktiver på rørarmen – og pt. data kan ikke ses

7:

Kør på afsnit

 

Undersøgelsen udføres:

 

1:

Billede 4

Tryk og pt. billede kommer frem

2:

Kør rør armen op. Den store skærm er nu aktiv.

3:

OBS felt i øverste venstre hjørne.

A: Er det korrekte pt.
B: Er det korrekte detektor valg
C: Batteristatus

4:

Detektor pladen placeres under pt. og der eksponeres.

5:

Rediger billedet (fx med R og liggende)

6:

Tryk gem ændringer

7:

Tryk accepter

 

Afvis billede:

1:

Tryk på Afvis billede

 

5. Tilføjelser til undersøgelse / Tage et billede mere / Efter undersøgelsen

Tilføjelser til undersøgelse:

1:

4

Aktiver

 

Vælg det du vil supplere med

 

Ex. Tubeline

5

 

El. Pneumothorax

6

 

Bliver kopieret som supplering til oprindelige billede

2:

Accepter – kun det du ønsker gemt i Pacs

3:

Hvis der er et billede du ikke ønsker at gemme, skal du trykke på slet

 

Jeg ønsker at tage et billede mere:

1:

Tryk på Tilføj visning

2:

Vælg Primærkategori (fx thorax)

3:

Vælg Sekundærkategori (fx thorax liggende ap CVK raster)

4:

Vælg den undersøgelse du ønsker

5:

Tryk på Luk i øverste højre hjørne

6:

Rediger billedet

7:

Tryk på gem ændringer

8:

Tryk på accepter

 

Billede mere efter lukket undersøgelse:

1:

Vælg billedgennemsyn

2:

Vælg overførte billeder

3:

Find og marker aktuelle patient

4:

Tryk på den lange bjælke, der er under billedet, hvor der står navn, acc, patient id, receptor ID osv.

5:

Vælg tilføj visning

6:

Vælg primær kategori (fx thorax)

7:

Vælg sekundær kategori (fx thorax liggende)

8:

Vælg den undersøgelse du ønsker

9:

Tryk på luk i øverste højre hjørne

10:

Rediger billedet

11:

Tryk på gem ændringer

12:

Tryk på accepter

 

Efter undersøgelsen:

1:

Billede 15

 

Aktiver og pt.data er skjult

2:

Kør rør arm ned i dock og kør hjem

3:

Aktiver billedgennemsyn

4:

Vælg afventer overførsel og se at billedet er overført

5:

HUSK NÅR DU PARKERER

SÆT ALTID STIK I STIKKONTAKT

 

 

6. Billeder af flere patienter på fx intensiv

1:

Vælg undersøgelses data

2:

Hvis pt. ikke kommer frem på work-listen, skal du trykke på find undersøgelsen eksternt

3:

Marker aktuelle pt.

4:

Vælg tilbage

5:

Marker den næste pt.

6:

Vælg hovedmenu

7:

Når du kommer på intensiv og skal finde pt. frem igen, trykker du på hurtigmenu i det nederste venstre hjørne på den store skærm

8:

Find aktuelle pt.

9:

Når du skal til den næste patient, finder du også denne i hurtig menu

 

 

7. Traume med mobil røntgen

1:

Kør rør arm lidt op

2:

Aktiver den store skærm

 

3:

Billede 9

 

Aktiver

Log på personale

4:

Skift batteri i detektor

Placer detektor på traumeleje

 

5:

Billede 10

 

Aktiver

Ny patient

6:

Indtast patientoplysninger fra label, evt. erstatnings CPR

Efternavn
Pt. CPR
Eller skadenr.
Erstatnings CPR:

 

Efternavn
Fornavn
Patient-id
 

= ID
= Løbenummeret fra label
(fx B402)
= Erstatnings cpr.
(uden bindestreg) = Dags dato + løbenummer (fx 090914B402)

7:

Vælg procedurenavn. Fortsæt næste side.

8:

Vælg boksen

Traume

9:

Tastatur kommer frem

Tryk på Lukˣ i højre side

10:

Tjek i øverste venstre hjørne

A: Korrekt detektorvalg

11:

Fjern stikket fra kontakt

Kør apparatet i position

12:

Efter thorax opt. hopper apparatet automatisk videre til bækken

13:

Når billedet er taget, følges vejledningen side 14 eller 15

 

 

8. Tilknytning af accessions nummer

Tilknytning af accessions nummer på IKKE GODKENDTE billeder:

 

1.

Billedet tages inden der er sendt en henvisning

2.

Det er vigtigt at der trykkes på gem ændringer og IKKE accepter, for så er det ikke muligt at følge denne opskrift

3.

Når billederne er taget (fx thorax og bækken), skal der ikke gøres yderligere før der er sendt en henvisning

4.

Der vælges nu fx thorax, og der trykkes på knappen nederst i billedet hvor der står fjern data fra billedet

5.

Der fremkommer nu en boks: Er du sikker på, at du vil fjerne tilknytningen af dette billede

6.

Tryk på ja

7.

Bjælken under billedet bliver nu orange.

8.

Tryk på knappen nederst i billedet hvor der står tilknyt billede

9.

Arbejdslisten fremkommer nu

10.

Find nu patienten, hvis pt. ikke er på arbejdslisten trykkes der på knappen nederst i billedet hvor der står find uns ekstern

11.

Hvis der både er taget thorax og bækken, vælges der en undersøgelse af gangen.

12.

Tryk på patientens navn på listen, og der kommer nu et billede frem på skærmen fx thorax

13.

Tryk på tilføj visning

14.

Tryk accepter

15.

Hvis der også er taget bækken trykkes der på billedgennemsyn, og undersøgelsen findes frem

16.

Tryk på mangler godkendelse

17.

Følg opskriften fra punkt 4-14

18.

Hvis du vil være sikker på, at billederne er overført trykkes der på billedgennemsyn og overførte billeder

 

Tilknytning af accessions nummer på GODKENDTE billeder:

 

1:

Vælg billedgennemsyn

2:

Vælg aktuelle patient

3:

Tryk på den lange bjælke, der er under billedet, hvor der står navn, acc, patient id, receptor ID osv.

4:

Vælg rediger patient info i øverste højre hjørne

5:

Tryk på accessions nummer feltet

6:

Udfyld feltet

7:

Tryk gem ændringer

8:

Gå i billedgennemsyn

9:

Vælg aktuelle billede

10:

Accepter

11:

Tjek evt. via billedgennemsyn at billedet bliver overført

 

9. Nyfødte (uden henvisning) / Kørerute med mobile røntgen, når du skal tage billeder på Fødegangen

HUSK røntgenforklæde

 

Nyfødte (uden henvisning):

1:

Kør rør armen lidt op

2:

Aktiver den store skærm

3:

Billede 9

Aktiver

Log på personale

 

4:

Skift batteri i detektor 2

5:

Billede 10

Aktiver

Ny patient

 

6:

Vælg detektor 2 i øverste venstre hjørne

7:

Indtast

•Efternavn

=

Mors efternavn, (husk komma efter navnet)

 

 

•Fornavn

=

Pige: D.A. mors fornavn el. NYF. PIGE* mors fornavn
Dreng: S.A. mors fornavn el. NYF. DRENG* mors fornavn

 

 

•Patient id

=

CPR-nummer (uden bindestreg)

 

 

(Stjerne-tegnet * laves vha. shift-tasten + stjerne (t.v. for enter))
 

8:

Procedurenavn

9:

Vælg thorax

10:

Luk X i højre side

11:

Vælg thorax baby liggende ap.
93 KV 0,63 mAs

12:

Detektor 2 placeres i kuvøsen under babyen

13:

OBS at du har valgt detektor 2

14:

Når billedet er taget, følges vejledningen på side 14 eller 15

 

Kørerute med mobile røntgen til Fødegangen:

  1. 1. Du henter det mobile røntgenapparat ved ”parkering”

  2. 2. Tag den store elevator i indhakket ved akutmodtagelsen

  3. 3. Kør til anden etage

  4. 4. Gå ud af elevatoren og drej til højre- gå over til elevator i vest fløjen. Samme etage som operationsgangen

  5. 5. Tag elevator op til 2. etage og tryk ud for BDA

  6. 6. Kør over til fødeafdelingen

 

OBS : brug aldrig de små elevatorer, selv om de vægtmæssig kan bære den mobilerøntgen app.

Dørene er for smalle og sætter sig fast

 

10. Manuel booking på mobil RTG

Vejledning til manuel booking på mobilt RTG i situationer, hvor en elektronisk henvisning ikke er tilgængelig og undersøgelsen uopsættelig.

 

1:

Kør rør arm lidt op

 

2:

Aktiver den store skærm

 

3:

Billede 9

 

Aktiver

Log på personale

4:

Skift batteri i detektor

Placer detektor på traumeleje

 

5:

Billede 10

 

Aktiver

Ny patient

6:

Indtast patientoplysninger

Efternavn

Fornavn

CPR

 

7:

Vælg procedurenavn. Fortsæt næste side.

 

8:

Vælg ORGANPROGRAM

 

9:

Tastatur kommer frem

Tryk på LUKx i højre side

 

10:

Tjek i øverste højre hjørne

A: Korrekt detektorvalg

 

11:

Fjern stikket fra kontakt

Kør apparatet i position

 

12:

Vent med at trykke accepter indtil der er kommet et accessions nummer på undersøgelsen

 

13:

Når du har visiteret undersøgelsen, trykker du på den lange grønne bjælke under billedet

 

14:

Vælg rediger patient info i øverste højre hjørne

 

15:

Tryk på accessions nummer feltet

 

16:

Udfyld feltet

 

17:

Tryk gem ændringer

 

18:

Tryk accepter

 

 

11. Kommentarer på billedet efter du har afsluttet pt. / Vise billede i fuld skærm

Kommentarer på billedet efter du har afsluttet pt.:

1:

Vælg billedgennemsyn

2:

Vælg overførte billeder

3:

Find og marker aktuelle patient

4:

Tryk på kopier

5:

Du har nu mulighed for at lave tilføjelser på billedet (fx R, liggende, tube-line)

6:

Tryk på gem ændringer

7:

Tryk på accepter

 

Ønsker du at vise dit billede i fuld skærm:

1:

Tryk på

Billede 1

i øverste højre side af skærmen

2:

Tryk på 200% eller så meget du ønsker at zoome

3:

Med finger touch kan du zoome ind på et ønsket felt i billedet

4:

Når du skal tilbage til det oprindelige billede, aktiverer du Tilpas til Bsm. (Det står til højre midt på siden)

 

12. Kontrol af Picc-Line/CVK

 

1:

Clipboard01.jpg

Tryk og pt. billede kommer frem

2:

Kør rør armen op. Den store skærm er nu aktiv

3:

OBS felt i øverste ve. hjørne

A: Er det korrekte pt.

B: Er det korrekte detektor valg

C: Batteristatus

4:

Detektor pladen placeres under pt. og der eksponeres

5:

Rediger billedet (fx med R og liggende)

6:

Tryk gem ændringer

7:

Tryk på

Billede 27
 

8

Tryk på ikonet

Clipboard02.jpg

9:

Tryk accepter

10:

Så snart der er trykket ”accepter” bliver billedet overført

 

Formål

At plejepersonalet kan håndtere røntgen kontrol af Picc-Line

 

13. Funktionen Ny undersøgelse

Som hovedregel bruges i stedet for Tilføj visning.

Vælger du ny undersøgelse får du et billede uden accession nummer.

Du vil så efter at billedet er taget, skulle tilføje accession nummer eller sende opgaven til IT support.

 

Funktionen Ny undersøgelse

1:

Vælg ny undersøgelse

2:

Tryk på rediger undersøgelse

3:

Tilknyt procedure

4:

Tryk på procedurenavn og vælg de optagelser du har behov for

 

 

14. Hvidt billede

Jeg har taget et billede, men skærmen er hvid.

Du har sandsynligvis taget et billede på en forkert detektor.

1:

Du skal afvise billede

2:

Vælg detektor

3:

Tage et nyt billede

 

15. Øjebliksbillede af logfiler

1:

Vælg hurtigmenu tasten i nederste venstre hjørne

2:

Tryk på øjebliksbillede af logfiler

3:

Tryk ja til bekræftelse af indsamling af logfiler

4:

Noter dato og klokkeslæt på et stykke papir

5:

Send en mail om dette til superbrugerne og afsnitslederen

 

16. Nedbrud på Revolution

1:

Nedbrud af den digitale detektor på Revolution
 

 

A:

Den digitale del/detektor 1+2 fungerer ikke

 

B:

Tjek at den er sat i ladning, og der er strøm på batteriet til apparatet.

 

C:

Hvis apparatet er opladet, men ikke fungerer.

Prøv da først daglig nedlukning. Hvis dette ikke virker, er det nødvendigt med en total afbrydelse. Dette gør man ved, at knappen på højre side af apparatet, helt nede ved gulvet markeret med ”nix pille” trykkes ned, og efter 20 sekunder løftes op igen.

 

D:

Hvis uheldet er ude og mobil apparatet er efterladt uden at være tilsluttet strøm, husk da at tjekke on/of knappen på venstre side af apparatet, når der er tilsluttet strømmen igen. (Den slår automatisk fra når apparatet går tom for strøm).

 

E:

Hvis der fortsat ingen forbindelse er i dagtid kontaktes en superbruger, afsnitsledende sygeplejerske eller ansvarshavende, som kontakter Datec Medico tlf. 45 32 11 75 73, mobil 45 40 92 14 37.

Nedbrud weekend/vagter

 

Der lægges besked til den der kommer som ansvarshavende på den først kommende hverdag.

Informere akutafdeling + intensiv om nedbrud.

Der sendes en mail til afsnitsledende sygeplejerske og superbrugerne.

 

Formål

At plejepersonalet kan handle ved nedbrud.