Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rum 1 + 2 - Instrukser

Fejlrapportere Siemens Ysio Max

Robotten driller / ”Den store nedlukning”

Tænd og sluk

Daglig genstart

Undersøgelsen er kvitteret og afsluttet i Easyviz uden der er taget nogen billeder = pt.s navn er væk fra Siemens skærmen

Tilføje ekstra undersøgelse som ikke er booket

Flere henvisninger

Ændre – tilføje sidemarkering/tekst efter us er sendt i Pacs

Flc not ready en software fejl

Thorax stand ”Fryser” en kendt software fejl

 

Fejlrapportere Siemens Ysio Max

Hvem skal have informationen

 • • Siemens (sendes fra udstyret)

 • • Superbrugerne

Det er vigtigt at fejlen rapporteres begge steder, da Siemens gemmer de fejlmeldinger vi sender i en kort periode og superbrugerne derfor skal have kontaktet Siemens inden de sletter dem fra deres system.

Fryser systemet send logfiler umiddelbart efter genstart.

Hvordan gør jeg

Superbrugere

Kort præcis mail til Conni og Bente L .

 

Siemens

Fejlmeddelelsen sendes til Siemens fra apparatet.

I skærmens højre hjørne placerer du muse markøren over det lille informations (i).

Klikker på højre muse tast.

 

 

C:\Users\pww0\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\CS8IPEAE\IMG_20181016_091456.jpg

 

 

Så kommer du i fejlmeddelelses menuen hvor du skal vinge følgende 2 punkter af.

 • • Send today’s log files

 • • Send comment

 • • Husk at lave en kort præcis beskrivelse

 

 

C:\Users\pww0\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\CS8IPEAE\IMG_20181016_091913.jpg

 

Robotten driller / ”Den store nedlukning”

Robotten driller, du har forsøgt alm. nedlukning, har ikke løst dit problem.

 

Sådan gør du:

 • • Sluk robotten som vanligt

 • • Afbryd strømmen på ”forsyningsadskilleren” på væggen

 • • Vent et øjeblik, min. 30 sek.

 • • Tænd ”forsyningsadskilleren” på væggen

 

Hvis ovennævnte heller ikke hjælper, henvises til:

”nedbrud af diagnostisk udstyr”

 

 

Clipboard01.jpg

 

Tænd og sluk

Tænd og sluk foretages på eksponeringspulten i kontrol rummet.

Billede 2

Knap (2) for tænd – opstart tid ca. 2 min.

Knap (3) for sluk

Knap (4) eksponeringsknap

Knap (1) nødstop

 

Daglig genstart

Hvis problemer prøv en genstart

Siemens anbefaler en genstart af systemet dagligt.

 

Parkering

HUSK AT KØRE I PARKERING INDEN DU LUKKER NED ATH RENGØRING (parkeringsknap kan aktiveres fra begge ”brusehoveder” samt fjernbetjeningen)

 

Nix pille

DENNE KNAP ER KUN FOR TEKNIKER (SIDDER BAGPÅ)

(HVIS DEN VED EN FEJL ER AKTIVERET, KAN APPERATET IKKE BRUGES – CHECK LIGE – SWITCH EVT. TILBAGE)

K:\STM-KlinikDiagnostik\BDA\Modaliteter\ROBOTTER\Nyt udstyr rum 1 og 2 - 2016\Super bruger rum 1\IMG_3170.JPG

 

Undersøgelsen er kvitteret og afsluttet i Easyviz uden der er taget nogen billeder = pt.s navn er væk fra Siemens skærmen

 

Gå i Easyviz, find aktuelle patient under udført i dag

ÅBN og START patienten på ny

Tilføj de kvitterede undersøgelser igen

Opdater RIS-listen

Billede 11

på Siemens skærmen

Åbn patienten som vanligt i Preregistered Patients

Udfør undersøgelsen, rediger og send som vanligt

 

OBS. OBS. OBS. Easyviz:

Patienten er allerede kvitteret så derfor:

Slet de tilføjede undersøgelser på følgende måde:

Markér OVERSKRIFTEN på undersøgelsen (det med fed skrift) eks. RU knæ hø

Tryk SLET

Boks ses: Vigtig besked fra Easyviz tryk OK

Ovennævnte af hensyn til sekretærer og lægers arbejdsgang

 

Tilføje ekstra undersøgelse som ikke er booket

Eks.: Bækken, hofte og vil tilføje thorax

 

Før us er startet:

 

Slet patienten på robotten (alle bookede undersøgelser tilhørende patienten), marker us på teksten bliver blå, tryk på slette ikonet

 

Billede 19

og navnet forsvinder

Tilføj undersøgelsen i Easyviz og opdater RIS-listen

Billede 11

på Siemens skærmen.

Åbn undersøgelsen som vanligt.

 

 

Nu er us i gang:

 

Du har taget de første billeder, og vil tilføje en undersøgelse
 

Vælg fanebladet PATIENT (de billeder du har taget findes nu i Examined Patients og redigeres og sendes herfra, husk dette inden du afslutter patienten. Kan også sendes inden du vælger fanebladet PATIENT)
 

Gå i EASYVIZ: Tilføj ønsket undersøgelse
 

Tryk GEM eller GEM og LUK undersøgelsen

 

Opdater RIS-listen

Billede 11

på Siemens skærmen.

De tilføjede undersøgelser dukker nu op i PREREGISTERED PATIENTS

 

 

Alternativ, men mindre korrekt måde, at tilføje en us:

 

Tillæg undersøgelse direkte på YSIO MAX

Man kan tilføje en ekstra undersøgelser direkte på modaliteten uden at gå i EasyViz først. Det er dels mere besværligt + fejlkilde til at glemme at tilføje/kvittere undersøgelsen i Easyviz bagefter. Desuden kan man kun tilføje èn undersøgelse ad gangen på denne måde.
OBS korrekt acc. Nr.

 

Man trykker på Patient fanen øverst til højre, så man kommer til RIS listen. Her er følgende menu, vær opmærksom på også her at Patient fanen er aktiv
 

Billede 1

 

Du kan nu bruge

Billede 62
 

for at tillægge EN undersøgelse af gangen

Du vælger undersøgelsen på Study Descr.

Billede 63

 

Trykker på [OK]
 

Opdater RIS-listen

Billede 11

på Siemens skærmen.

De tilføjede undersøgelser dukker nu op i preregistered patients

 

Dobbeltklik og åbn undersøgelsen på ny
 

Rediger og send de tilføjede undersøgelser

Dele af undersøgelsen (billeder) kan ligge under examined patients og skal så åbnes, redigeres og sendes
 

Husk også at tilføje i EazyViz
 

Åbn igen patienten i PREREGISTERED PATIENTS og fortsæt undersøgelsen
 

Rediger og send de tilføjede undersøgelser
 

Gå i EXAMINED PATIENTS, rediger og send de uafsluttede undersøgelser
 

I EXAMINED PATIENTS checkes at alle undersøgelser er sendt = A
 

 

Flere henvisninger

Pt. med flere henvisninger - forskellige acc. nr. men samme organ/undersøgelse f.eks. thorax.

 

 • • På modaliteten klik på faneblad accession no og sorter henvisninger, så patientens henvisninger med forskellige acc. nr. står sammen.

 

 • • Pt. er booket 3 gange. På modaliteten ses

Nancy Bergren acc. MI.NJA 0J018856 (Ru Thorax sondekontrol )

Nancy Bergren acc. MI.NJA 0J018858 (Ru Thorax picc.line control)

Nancy Bergren acc. MI.NJA 0J018860 (Ru Thorax obs. stase)

OBS ! acc.nr. kan ses på preregistered patients listen på modaliteten før uns. åbnes. Tjek hvilken rækkefølge (nr.) aktuelle henvisning/undersøgelser har før uns. åbnes.

 

 • • Man kan kun åbne alle 3 henvisninger på en gang i ”rullegardinet” på modaliteten.

Acc. nr. kan ikke ses i ”rullegardinet”

 

 • • Der sendes et ”rullegardin” til modaliteten, for hver acc.nr/henvisning i dette tilfælde 3 thorax ”rullegardin” til modaliteten. Rækkefølgen er som den ses på preregistered patients listen

 

 • • Vælg Thorax ”rullegardin” nr. 2 hvis du ønsker at rtg. billede skal tilhøre henvisning med acc. nr. MI.NJA 0J018858 (dvs. nr. 2 henvisning på pt. listen)

 

 • • Når billedet er taget kan du straks tjekke acc.nr øverst til venstre på billedet.

Hvorfor?

Dette er vigtigt da henvisning og rtg. billede skal passe sammen.

F.eks. hvis piccline kontrol er taget på henvisningen hvor der står sondekontrol undrer Radiologen sig over at der ingen sonde er !!!

 

Ændre – tilføje sidemarkering/tekst efter us er sendt i Pacs

 • • GÅ I EXAMINATED PATIENTS

 • • ÅBN UNDERSØGELSEN

 • • FJERN/INDSÆT KORREKT SIDEMARKERING EL. TEKST

 • • SEND US PÅ NY (PÅ SAMME MÅDE SOM DU PLEJER)

 • • UNDERSØGELSEN MED KORREKT MARKERING/TEKST BLIVER NU OVERSKREVET MED DEN GAMLE I PACS

 

Obs. Obs Obs. Obs.Obs. Obs. Obs. Obs. Obs. Obs

Har radiologen nået at beskrive billedet inden du retter, altså med forkert sidemarkering/tekst, informer om dette

 

Flc not ready en software fejl

Siemens Ysio Maxi RUM 1 og 2 - fryser fast på den måde at udstyret ikke reagerer på valg med musen f.eks. vælge et rullegardin – skifte til en anden PT.

 

I skal først fejlrapportere (se afsnittet ”Fejlrapportere Siemens Ysio Max).

 

Dernæst skal udstyret slukkes og tændes igen.

Hvis det er sket midt i en undersøgelse er allerede tagget røntgen billeder, kommet over på udført listen Examined Patients, og skal sendes i Pacs herfra.

 

Find pt og åbn undersøgelsen og fortsæt med at færdiggøre rtg optagelserne.

 

Undersøgelsen som du var i gang med da udstyret frøs fast, skal måske åbnes fra udført listen Examined Patients og færdiggøres herfra.

 

 

Thorax stand ”Fryser” en kendt software fejl

Ved første pt. efter opstart sker det at thoraxstand fryser fast på den måde, at man ikke kan køre i autoposition til undersøgelser på wallstand optagelser. Det sker når første rtg. optagelse er på wallstand efter at systemet har været slukket.

 

Rapporter fejlen (se afsnittet ”Fejlrapportere Siemens Ysio Max).

 

Hvad gør jeg for at undgå thoraxstand fryser.

 • • Efter system opstart --Vælg altid først en tabel undersøgelse og kør halvt i autoposition hertil, skift herefter til den ønskede wallstand position, du vil så ikke opleve at thorax stand fryser.

 

Hvad gør hvis thoraxstand fryser (jeg har glemt ovenstående)

 • • Sluk udstyret og tænd igen ------ første pt. gør som ovenstående dvs. vælg altid først en table undersøgelse.