Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kriterier for skift til 2-stof anti-retroviral terapi (Dovato)

 

Beskrivelse

 1. 1. Velbehandlet patient med HIV-RNA < 20 kopier/mL de seneste 12 måneder.

 2. 2. Ingen NRTI eller integrase inhibitor mutationer ved seneste tilgængelige resistens bestemmelse, ved mutationer skal behandlingen drøftes på konference.

 3. 3. Ønske om forenkling af behandlingen, typisk fra Triumeq til Dovato.

 4. 4. For alle patienter i protease inhibitor behandling skal det overvejes, om regimet skal opdateres til Dovato, især ved 10-år kardiovaskulær risiko > 5 % og hos patienter i lipidsænkende behandling.

 

Procedure

 1. 1. Konsultation- Læge – Fremmøde

 • • Orientering om behandlingsskift og gennemgang af mulige bivirkninger inklusiv vægtøgning

 • • Objektivt: BT, vægt, højde

 • • Blodprøver – standard

 • • Vurdering af eventuelle baseline bivirkninger

 

 1. 2. En til tre måneder - kontaktsygeplejerske - telefonkonsultation.

 • • Hjemmemåling af vægt

 • • Vurdering af eventuelle bivirkninger – hvis muligt

 • • Aftale om udlevering af mere medicin

 

 1. 3. Seks måneder - Læge - fremmøde

 • • Vurdering af eventuelle bivirkninger

 • • Objektivt: BT, vægt

 • • Blodprøver – standard

 

Herefter standard kontrol med fremmøde hver 6 eller 12 mdr.

 

Kriterier for ophør med to-stofsbehandling

 • • Uacceptable bivirkninger

 • • CNS: Betydelig søvnbesvær eller andre CNS-symptomer

 • • Vægtstigning > 5%

 • • Andre

 

Bivirkninger skal anmeldes til lægemiddelstyrelsen.

 

Nyt behandlingsregime ved skift fra to-stofbehandling skal konfereres.

Doravirine/lamivudine/tenofovir (Delstrigo®) kan være en mulighed.