Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammer og arbejdsgange i Svangre-/barselsambulatoriet tilknyttet sengeafdeling 504, RHN

 

Beskrivelse

Svangre-/barselsambulatoriet ligger på afd. 502. Udover ambulatoriestuen er der tilknyttet en stue som deles med jordemødrene (Stue 1). Stue 1 fungerer som behandlings-/aflastningsstue f.eks. ved væsketerapi til hyperemesis patienter eller ved forløb med nyfødte der trækker ud, og overskrider afsatte ambulatorietid.

 

Forløb som kan bookes i ambulatoriet

Barsel:

 • • Førstegangsfødende som har født ambulant, og som kommer til opfølgning på 2.-3. dagen og eventuelle planlagte kontroller i op til 7 dage efter fødslen.

 • • Familier med orlov fra sengeafdelingen, som kommer til opfølgning og eventuel udskrivelse.

 • • Flergangsfødende efter telefonisk henvendelse med amme- eller trivselsproblematikker hos nyfødte i op til 7 dage efter fødslen.

Se; Visitering og triagering af fødende til barselsforløb, RHN

 

Gravide:

 • • Hyperemesis patienter til vurdering og behandling, herunder evt. væsketerapi.

Se; Hyperemesis gravidarum

 

 • • Sectiosamtaler

Se, Planlægning af sectioforløb, hvor der planlægges med dato – opgaver for sygeplejerske, jordemoder, SSA

Se, Planlægning af elektivt sectioforløb, når den gravide går i fødsel - opgaver for sygeplejerske, jor demoder og SSA

 

Efter fødsel:

 • • Agraffjernelse, f.eks. hvis familien er indlagt på Børn-og Ungeafdelingen.

 

 

Rammer og arbejdsgange

Svangre-/barselambulatoriet er åbent mandag til lørdag, lukket søndag og de fleste helligdage.

Bemandes af 1 Sygeplejerske/jordemoder/Ssa som møder direkte på stuen.

Telefon: 40674

Ambulatoriet er åbent fra kl. 07.30 -15.15, der kan bookes tider fra kl. 08.00 - 14.15

OBS! tiderne kl. 10.00 og 10.30 er forbeholdt førstegangsfødende booket i forløb med start hos os og efterfølgende PKU+HØ i Jordemoderambulatoriet.

 

 

Kl. 07.30-08.00

Klargøring af stuen samt orientere sig i planlagte program, inkl. læse journaler. Møder der hyperemesis patienter, kan stue 1 gøres klar til dette.

 

Jordemoder i jordemoderambulatoriet kan kontaktes fra kl. 08.10 ved behov for at koordinere i fælles forløbene, eller ift. at orientere om forventet brug af stue 1. Telefon 40704. Det er vigtigt at koordinere med jordemoder, når man skal bruge stue 1

 

 

Kl. 08.00 -14.55

Afvikles planlagte program.

 

Gennemgå næste dags program i forhold til om der evt. skal ændres i programmet, f.eks. flytte/samle bookinger, hvis der er få på programmet. Obstetrisk sekretær kan være behjælpelige med at kontakte og flytte patienterne i bookplan.

 

Hvis der ikke er booket fuldt program, eller hvis programmet er med huller undervejs, går personalet på sengeafdelingen og buffer ved eventuel behov.

 

 

Kl. 14.55 -15.15

Oprydning og klargøring af stuen til næste dag.

 

Hvis ikke det har været muligt i løbet af dagen, da gennemgå næste dags program i forhold til om der evt. skal ændres i programmet, f.eks. flytte/samle bookinger, hvis der er få på programmet. Obstetrisk sekretær kan være behjælpelige med at kontakte og flytte patienterne i bookplan.

 

Personalet i svangre-/barselsambulatoriet har ikke ansvaret for telefonen (40667) med udefrakommende opkald fra familier som har født. Denne opgave varetages i sengeafdelingen, vurderes det, at familien skal komme ind, bookes så vidt muligt tid til dette i svangre/-barselsambulatoriet på dagen, hvis ikke det lader sig gøre, planlægges at familien møder op i sengeafdelingen.

 

 

Opgaver i svangre-/barselsambulatoriet:

 • • Støtte og vejledning i ammeetablering

 • • Trivselsvurdering af nyfødte

 • • Udredning for behandlingskrævende icterus

 • • Vægtkontrol og opfølgning med baggrund i flowchart.

 • • Støtte og vejledning i henhold til puerperiet

 

 • • Telefon-/videosamtaler

 • − Sectiosamtaler

 • − Ammesamtaler

 

 • • Øvrige sygplejeopgaver

 • − Væsketerapi

 • − Agraffjernelse

 

 

Stue 1:

 • • Ved væsketerapi på stue 1, brugs fortrinsvis sengen ved vinduet.

 • • På stålbord findes blå bakke til brug ved venflon anlæggelse. Hvis der er brug for at anæstesien skal anlægge venflon, kan der ringes direkte, uden brug af cetrea.

 • • I skabet findes anafylaksibakke, puder/dyner samt lille depo med væsker og venflons (Det er alles ansvar at fylde skabene op, Tina H. tjekker holbarhedsdatoer månedligt )

 • • Fredage, er det sidste mand i ambulatoriets ansvar at rydde og at få afhentet senge + bestille to nye til levering med det samme.

 

 

 

Definition af begreber

 

Indikatorer og tærskelværdier

 

Målgruppe – modtagelse

Familier med nyfødte, de første 7 dage efter fødslen. Gravide med hyperemesis. Gravide mhp samtale forud for sectio. Indlagte mødre på Børne-Ungeafdelingen til agraff-fjernelse.

Formål

At have en instruks der beskriver rammer og arbejdsgange for de personaler der varetager funktionen i Svangre-/Barselsambulatoriet. Anvendes ved oplæring til ambulatoriefunktionen og i den daglige funktion på stuen, samt af afdelingens øvrige tværfaglige samarbejdspartnere f.eks. ifm planlægning af opfølgninger i svangre-/barselsforløb.

Problemstilling

 

Metode

 

Referencer