Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammer og arbejdsgange i Svangre-Barsel ambulatorium, Afsnit 502.

 

Beskrivelse

Svangre-Barsel ambulatoriet (svangre-barsel amb.) er tilknyttet Sengeafdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsel og er placeret på afsnit 502.

 

Forløb som kan bookes i ambulatoriet

Barsel:

 • • Førstegangsfødende som har født ambulant, og som kommer til opfølgning på 2.-3. dagen og eventuelle planlagte kontroller i op til 7 dage efter fødslen.

 • • Familier med orlov fra sengeafdelingen (både afsnit 504 og 502), som kommer til opfølgning og eventuel udskrivelse.

 • • Flergangsfødende efter telefonisk henvendelse med amme- eller trivselsproblematikker hos nyfødte i op til 7 dage efter fødslen.

Se; Visitering og triagering af fødende til barselsforløb, RHN

 

 

Gravide:

Sectiosamtaler

 

 

Efter fødsel:

 • • Agraffjernelse, f.eks. hvis familien er indlagt på Børn-og Unge Afdelingen.

 

 

Opgaver i svangre- barsel amb.:

 • • Støtte og vejledning i ammeetablering

 • • Trivselsvurdering af nyfødte

 • • Udredning for behandlingskrævende icterus

 • • Vægtkontrol og opfølgning med baggrund i flowchart.

 • • Støtte og vejledning i henhold til puerperiet

 

 • • Telefon-/videosamtaler

 • − Sectiosamtaler

 • − Ammesamtaler

 

 • • Øvrige sygplejeopgaver

 • − Agraffjernelse

 

 

Rammer

Svangre-barsels amb. er åbent mandag til søndag, lukket enkelte helligdage.

Bemandes af 1 sygeplejerske/jordemoder/Ssa som møder direkte på stuen.

Telefon: 40674

Ambulatoriet er åbent fra kl. 07.00 -14.45. Programmet for ambulante besøg forløber fra kl. 09.00 - 14.15

OBS! tiderne kl. 10.00 og 10.30 er forbeholdt ambulante førstegangsfødende booket i forløb med start hos os og efterfølgende PKU+HØ i Jordemoderambulatoriet.

 

Dagsprogram for personalet i ambulatoriet

Kl. 07.00-08.45 Varetager barselsforløbene på afsnit 502. Fra kl. 08.45 og resten af vagten samarbejdes om forløbene med sygeplejerske fra Dagafsnit for Kvindesygdomme. Sygeplejersken fra dagafsnittet, går med telefonen med patientkald fra stuen.

 

Kl. 08.45-09.00

Klargøring ift. dagens planlagte program, inkl. læse journaler.

Jordemoder i jordemoderambulatoriet kan evt. kontaktes for at koordinere i fælles forløbene, Telefon 40704

 

Kl. 09.00 -14.30

Afvikles planlagte ambulatorieprogram.

 

Næste dags program gennemgås i forhold til om der evt. skal ændres i programmet, f.eks. flytte/samle bookinger, hvis der er få på programmet. Obstetrisk sekretær kan være behjælpelige med at kontakte og flytte patienterne i bookplan.

 

Hvis der ikke er booket fuldt program, eller hvis programmet er med huller undervejs, forbliver personalet på afsnit 502 og varetager barselsforløbene på stuerne. Hvis ikke der er behov herfor, går personalet på afsnit 504 og buffer ved eventuel behov.

 

 

Kl. 14.30-14.45

Oprydning og opfyldning så stuen er klar til næste dag.

 

Hvis ikke det har været muligt i løbet af dagen, da gennemgås næste dags program i forhold til om der evt. skal ændres i programmet, f.eks. flytte/samle bookinger, hvis der er få på programmet. Obstetrisk sekretær kan være behjælpelige med at kontakte og flytte patienterne i bookplan.

 

Personalet i svangre-barsels amb. har ikke ansvaret for telefonen (40667) med udefrakommende opkald fra familier som har født. Denne opgave varetages i afsnit 504. Vurderes, at familien skal komme ind, bookes så vidt muligt tid til dette i svangre-barsel amb., hvis ikke det lader sig gøre, planlægges at familien møder op i afsnit 504.

 

 

Målgruppe – modtagelse

Familier med nyfødte, de første 7 dage efter fødslen. Gravide mhp. samtale forud for sectio. indlagte mødre på Børne-Ungeafdelingen til agraff-fjernelse.

Formål

At have en instruks der beskriver rammer og arbejdsgange for de personaler der varetager funktionen i Svangre-Barsel Ambulatorium. Anvendes ved oplæring til ambulatoriefunktionen og i den daglige funktion på stuen, samt af afdelingens øvrige tværfaglige samarbejdspartnere f.eks. ifm planlægning af opfølgninger i svangre-barselsforløb.

Problemstilling

 

Metode

 

Referencer