Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Zoladex behandling

 

Beskrivelse

Zoladex er en GnRH agonist med det aktive stof Goserelin, er et antihormon præparat, der nedsætter østrogendannelsen i ovarierne. Og der dannes dermed en kunstig overgangsalder.

 

Zoladex gives som et depot, der injiceres i underhuden, og skal kun gives hver 4 uge (Ved dosis på 3,6 mg) eller 12. Uge (ved dosis på 10,8 mg).

Zoladex- depotet er en lille stav, der opløses langsomt i løbet af de 4 eller 12 uger depotet virker.

 

Målgruppe – modtagelse

Kvinder tilbydes behandling med dette til følgende:

 • • Som et led i behandlingen af endometriose

 • • Før operation af fibromer i uterus

 • • Før fjernelse af livmoderslimhinden

 • • Som forbehandling ved kunstig befrugtning

 

Formål

Én til to uger efter behandlingens opstart forekommer ofte en menstruationsblødning, som kan være kraftigere eller længerevarende end normalt. Efterfølgende vil menstruationerne udeblive i den tid behandlingen gives.

 

Dannelsen af østrogen fra ovarierne vil vende tilbage 6-7 uger efter den sidste behandling er givet og menstruationerne vil starte igen, medmindre livmoderslimhinden er fjernet.

Problemstilling

Zoladex gives ofte som led i behandlingen af endometriose, hvor anden behandling af patientens symptomer ikke har været tilstrækkelig (Endometriose (rn.dk) doc.ID 7429)

Der gives en grundig vejledning til patienten hvordan behandlingen gives samt, hvor ofte der er tale om samt opfølgning på effekt af Zoladex.

Behandlingen gives i ambulatorium for kvindesygdomme – ofte i endometriose ambulatoriet.

 

Metode

Zoladex er i engangssprøjter monteret med beskyttelseshylster i en lukket foliepose. Det fås i doserne 3,6 mg og 10,8 mg.

 

Det gives på følgende måde:

 • • Patienten bør ligge med overkroppen i let oprejst leje.

 • • Desinficer injektionsstedet lige under navlen. Der skiftes mellem højre og venstre side.

 • • Åben folieposen og hold sprøjten en smule i vinkel mod lyset for at kontrollere at implantatet er synligt.

 • • Tag fat i den røde (ved 3,6 mg) eller blå (ved 10,8 mg) sikkerhedsflig og træk denne væk fra sprøjten og kassér denne.

 • • Luftbobler skal IKKE fjernes, da dette kan forårsage, at implantatet forskydes.

 • • Fjern kanylehætten.

 • • Hold med fingrene om beskyttelseshylsteret.

 • • Lav en løs hudfold og stik nålen ind i huden i en næsten parallel vinkel (30-45 grader).

 • • Tryk implantatet ind i den forreste del af bugvæggen lige under navlen, til beskyttelseshylsteret rører ved patientens hud.

 • • Injicer implantatet og aktiver beskyttelseshylsteret ved at trykke helt i bund. Der vil høres et klik, og beskyttelseshylsteret begynder automatisk at glide frem for at dække nålen. Hvis stemplet ikke trykkes helt i bund, vil beskyttelseshylsteret IKKE blive aktiveret.

 • • Træk nålen forsigtigtud og lad beskyttelseshylsteret glide på plads over nålen.

 • • Kassér sprøjten som farligt affald.

 

 

Der dokumenteres i Nord EPJ, hvilken side af maven Zoladex er givet og der aftales et evt. nyt tidspunkt for gentagelse af behandlingen efter ordination af læge og efter aftale med patienten.

 

 

Referencer

Indlæggelsesseddel Asta Zeneca

 

Endometriose – Pri instruks

 

Munksgaard Denmark. Gynækologi, 4. udgave 2011