Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital – Vejledning til paramedicinere i det nære sundhedsvæsen (kommunalt samarbejde)

Formål

Denne retningslinje beskriver, hvordan paramediciner anvendes i samarbejde med akuthjemmesygeplejerske i vurdering af borgere med nyopstået sygdom eller forværring i habituel tilstand.

 

Definition af begreber

PM: Paramediciner

SFV: Sundhedsfaglig visitator

AHS: Akuthjemmesygeplejerske

ALB: Akutlægebil

 

Beskrivelse

Gyldighedsområde

Mariagerfjord kommune, Jammerbugt kommune, Frederikshavns kommune og Vesthimmerlands kommune.

 

Udførelse af faglig assistance

AHS kan på baggrund af bekymring for borgere i kommunalt regi med uklart aktuelt sygdomsbillede kontakte AMK for rekvirering af PM.

PM kan hjælpe med faglig assistance til vurdering og afklaring af borgerens aktuelle tilstand. Dette kan danne et bredere sundhedsfagligt grundlag til vurdering af borgerens behov.

 

PM kan tilbyde følgende ressourcer:

 

 • • Optagelse og tolkning af EKG12

 • • Blodglukose

 • • CRP-måling

 • • PVK-anlæggelse (+ultralydsvejledt)

 • • Måling af Sp02 og blodtryk

 • • Sundhedsfaglig assistance

 

AHS indhenter samtykke fra borger til tilkaldelse af PM.

 

PVK

PM kan kun lægge PVK på de borgere, der allerede har ordineret en IV-behandling. AHS har det overordnede behandlingsansvar for tilsyn og pleje af kateter, skift og omlægning af kateter samt opsætning og nedtagning af eventuelle infusioner. Behandlingsansvaret for at (gen)anlægge PVK-adgang er ved DPV.

 

Udførelse af kommunal opfølgning på 1-1-2 opgave

PM kan på baggrund af 1-1-2 opgave kontakte AHS i situationer, hvor:

 • • PM har behov for sparring om borgers habituelle tilstand eller for at høre, om der er en behandlingsplan for borgeren

 • • Borgeren ikke er indlæggelseskrævende, men vil have gavn af et opfølgende besøg af AHS med henblik på fastholdelse i eget hjem

 

PM indhenter samtykke fra borgeren til kontakt med AHS og dokumenterer dette i PPJ.

 

PM kan ikke kontakte AHS i Frederikshavn kommune ifm. 1-1-2 opgave.

 

Behandlingsansvar og beslutningskompetence

Behandlingsansvaret påhviler den myndighed borgeren henvises til eller forventes henvist til. Aktuelle ordning ændrer således ikke på behandlingsansvaret. Behandlingsansvaret er skarp opdelt, men opgaveløsningen hviler på samarbejde faggrupperne imellem.

 • • Kræver borgers tilstand akut hospitalsindlæggelse, påhviler behandlingsansvaret PM

  • • Har borger akut behandlingsbehov med forventelig indlæggelse, opstartes intervention som vanligt. Ved tvivlstilfælde kan telemedicinsk vejledning opsøges ved ALB.

 • • Forbliver borger i eget hjem eller henvises til andet kommunalt tilbud, påhviler behandlingsansvaret AHS

 • • Er der behov for inddragelse af egen læge/vagtlæge, påhviler denne kontakt AHS, medmindre andet aftales på den konkrete opgave.

 • • Egen læge/vagtlæge har behandlingsansvar i de situationer, hvor AHS kontakter egen læge/vagtlæge, jf. vanlig praksis.

 

AHS har beslutningskompetence. Hvis det besluttes, at borgeren skal indlægges akut, så overgår behandlingsansvar og beslutningskompetencen til paramedicineren.

 

Hovednummer til kommunale sygeplejersker fremgår af ASSIGN (akut telefonbog)

 

Rekvirering af transport og indlæggelse

 • • AMK kontaktes for rekvirering af transport til hospital. Dette kan fx være transport i ambulance, liggende patienttransport, taxa eller egen transport.

 • • Ved behov for akut hospitalsindlæggelse følger PM vanlig procedure og behandlingsansvaret overgår til DPV.

 • • Indskrivelse fra eget hjem til akuttilbud/andet kommunalt tilbud påhviler AHS.

 

Prioriteret telefonnummer fremgår af ASSIGN.

 

For at understøtte beslutninger kan paramedicineren altid gøre brug af understøttende værktøjer som fx telemedicinsk kontakt til akutlægebilslæge.

 

Dokumentation

Forholdene dokumenteres som vanligt i PPJ eller på ambulancejournal (papirform) jf. instruks.

 

Kvalitative spørgsmål besvares efter hver opgave i PPJ under fanen ”projekt”.

 

AHS dokumenterer som vanligt.

 

Annulleringsårsager:

Patient henvist til vagtlæge eller egen læge.

Patient overleveret til anden enhed.

Patient sørger selv for transport.

Patient vil ikke med.

Afsluttet på stedet.

Patient visiteret til kommunalt tilbud.

Patient opstartet i behandling i samarbejde med EL/VL.

 

Referencer

Vejledning til registrering i Præhospital Patientjournal (PPJ), https://pri.rn.dk/Sider/28183.aspx

 

Samarbejde mellem paramedicinere og sygeplejersker i Jammerbugt Kommune (se bilag)

 

Samarbejde mellem paramedicinere og sygeplejersker i Frederikshavn Kommune (se bilag)

 

Samarbejde mellem paramedicinere og sygeplejersker i Mariagerfjord Kommune (se bilag)

 

Samarbejde mellem paramedicinere og sygeplejersker i Vesthimmerlands Kommune

 

SOP – PM-vurdering ved henvendelse fra Hjemmesygeplejen – Projekt, SOP - PM-vurdering Kommune (rn.dk)