Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forebyggelse af fødevareallergi hos spædbørn

 

Formål:

Personalevejledning ved Børn og Unge afdelingen Aalborg Universitetshospital vedr. forebyggelse af fødevareallergi hos spædbørn.

Oprettet ud fra anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen oprettet juni 2022 - revideret nov. 2022 1

 

 

Modermælkserstatning

 

I første leveuge:

Raske, mature børn, der ammes, men har behov for tilskud af modermælkserstatning i første leveuge, anbefales højt hydrolyseret modermælkserstatning eller aminosyrebaseret modermælkserstatning i denne periode.

Børn som ikke ønskes ammet fuldt, hvor der stiles mod regelmæssigt tilskud af eller fuld ernæring med almindelig modermælkserstatning, kan starte med almindelig komælksbaseret modermælkserstatning i første leveuge.

Dette uanset om barnet er disponeret for allergi eller ej.

(Anbefalingerne er baseret på, at der er nogen evidens for, at almindelig komælksbaseret modermælkserstatning bør undgås i første leveuge med henblik på at forebygge mælkeallergi hos raske, mature børn, som ammes, hvorimod der ikke er tilsvarende data på børn, som ikke ammes.)

 

Spædbørn indlagt på neonatal afdeling ernæres efter afdelingens retningslinjer og en individuel vurdering i henhold til barnets samlede tilstand og behov.

 

Fra andet leveuge:

Efter første leveuge og i første leveår kan anvendes almindelig eller hydrolyseret komælksbaseret modermælkserstatning til spædbørn, som har brug for modermælkserstatning

 

Såfremt familien foretrækker at give barnet højt hydrolyseret modermælkserstatning fra 2. leveuge, kan de vælge dette.

Forældrenes valg af modermælkserstatning i de første 4 måneder, hvis barnet ikke kan ammes fuldt, må bero på en afvejning af fordele og ulemper, som afhænger af familiens ønsker, økonomi og evt. bekymring på grund af barnets risiko for allergi osv. Såfremt barnets risiko skal vurderes sundhedsfagligt, inddrages praktiserende læge, som er bekendt med familiens situation og risikoprofil.

 

Grøn recept

Grøn recept kan udstedes ved sygdomme der resulterer i problemer med at optage almindelig kost

Forebyggende behandling af allergi hos spædbørn er ikke omfattet af tilskudsordningen. 2

 

Sojaproteinbaseret modermælkserstatning

Der er ikke evidens for, at sojaproteinbaseret modermælkserstatning forebygger udvikling af komælksallergi.

 

Overgangskost

Med de nye anbefalinger fra EAACI følger ingen restriktioner vedrørende overgangskosten i forhold til at forebygge fødevareallergi.

Når barnet begynder at få overgangskost, tidligst fra fire måneder og senest ved seks måneder, kan alle fødevarer introduceres i gradvist stigende mængde og i en aldersvarende form/konsistens. Der er nogen evidens for, at man kan reducere forekomsten af allergi over for æg ved at introducere æg som en fast bestanddel af kosten et par gange ugentligt allerede fra 4-6 måneders alderen i forbindelse med overgangskosten. Man bør ved introduktion af æg i kosten anvende hårdkogt æg. Et halvt lille hårdkogt æg sammen med anden mad 2 gange om ugen er en passende mængde.

 

 

 

Moderens kost

Gravide og ammende anbefales at spise varieret og efter de officielle kostråd. De bør ikke fravælge potentielle allergifremkaldende fødevarer.

Udelukkelse af hele fødevaregrupper (som fx mælkeprodukter) kan tværtimod føre til mindsket indtag af vigtige næringsstoffer, hvilket kan have en negativ effekt på mor og barns helbred.

Man kan ikke tilbyde immunterapi til en patient, der ikke har tegn på allergi med en positiv priktest eller eleverede antistoffer mod det pågældende allergen.

 

 

Referencer

 

  1. 1. Reviderede anbefalinger om forebyggelse af fødevareallergi hos spædbørn

Notat_Anbefalinger-om-forebyggelse-af-foedevareallergi-hos-spaedboern_opdateret16112022.ashx (sst.dk)

 

  1. 2. Grøn recept - tilskud til ernæring

Grøn recept - tilskud til ernæring - sundhed.dk