Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Moderne smerte og angstlindring i Akut- og Traumecenter, Aalborg til børn og sårbare patienter

Formål

At undgå de kognitive senskader, der er målt hos patienter, der ikke har været angst og smertelindret tilstrækkeligt ved besøg på hospital. At give patienterne er god oplevelse af hospitalsophold med mindst muligt følelsesmæssig belastning trods initial angst/smerte.

Hvem er denne instruks henvendt til

Sygeplejersker og læger, der behandler patienter i Akut og Traumecenter, Aalborg Universitetshospital (ATC). Alle må anvende Quick guide, og action cards fra ”National vejledning i analgesi & sedation til akutte procedurer hos børn” lavet af DASEM, DSAM, DASAIM, DAENA, DSOI, AIO og Videnscenter for børnesmerter (bilag 3). Supp midazolam bruges meget sjældent, da børnene ofte husker det som et overgreb og der er andre fine alternativer (se nedenfor)

Hvem må administrere In Ketamin +/- Sufentanil samt Midazolam til børn og sårbare i ATC

Kun akutlægerne, anæstesilæger eller læger oplært og opnået ”ketaminkørekort” fra ATC, speciallæge eller anæstesilæge må administrere IN Ketamin med eller uden Sufentanil i Akut og Traumecenter, Aalborg. Instrukser fra Holbæk mhp. sikkerhed og monitorering følges (bilag 1 og 2).

 

Quisk-guide

 

Billede 3

*se doser nedenfor

 

Sproganbefalinger

Pladsholder til indhold 4

 

Ketamin +/- sufentanil doser

Billede 14

Ketamindoser i et pust (100µL) er hhv. 7,5 mg, 10 mg og 15 mg. Holbæk instrukserne for brug af Ketamin inkl. Sikkerhedsprocedurer se Bilag 1, og for Ketamin/sufentanil næsespray inkl. Sikkerhedsprocedurer se bilag 2

 

Midazolamdoser

Billede 10

Tabel med forslag til oral Midazolamdoser (Orzalin® eller Midazolam)

Bemærk: Rektalt midazolam bruges sjældent, da børnene ofte opfatter givningen som et overgreb og der er gode alternativer

Billede 5