Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sedation af patienter med remimazolam uden medvirken af anæstesiologisk personale

 

Denne instruks supplerer PRI dokumentet ”Sedation af patienter uden medvirken af anæstesiologisk personale” på Aalborg Universitetshospital, matrikel Syd.

 

Introduktion:

Pr. november 2021 er det ultrakort virkende benzodiazepin remimazolam markedsført i Danmark under navnet ”Byfavo” på indikationen procedurel sedation. Remimazolam er udviklet som et ”soft drug” derivat af midazolam, således at det kontinuert nedbrydes primært af vævsesterasen carboxylesterase 1, hvorfor stoffets halveringstid blot er 8 minutter i modsætning til midazolams halveringstid på 60 – 90 minutter. Til gengæld præsenterer remimazolam samme fordelagtige hæmodynamiske og respiratoriske profil som midazolam og er fuldt reverterbart med benzodiazepin antagonisten flumazenil. Remimazolam er således velegnet til procedurel sedation til f.eks. gastro-enterologiske endoskopier samt bronkoskopier, hvilket bekræftes af flere FDA godkendte studier (ref. 1, 2 & 3).

 

Forudsætninger og sikkerhedsforanstaltninger er identiske med dem, som er anført i PRI dokumentet ”Sedation af patienter uden medvirken af anæstesiologisk personale”.

 

Forberedelse til sedation med remimazolam

  • • 1 hætteglas remimazolam med 20 mg tørstof opløses med 8 ml isotonisk NaCl til remimazolam koncentration 2,5 mg/ml

  • • Følgende farmaka skal være let tilgængelige i procedureafdelingen: flumazenil 0,1 mg/ml, naloxon 0,4 mg/ml, adrenalin 1 mg/ml, atropin 1 mg/ml

  • • Patienten klargøres med intravenøs adgang og monitoreres med pulsoxymetri og blodtryksmåling

 

Dosering med opiat til smertefulde/langvarige procedurer

  • • Alfentanil 500 mikgr. i.v. Vent 2 minutter. Registrer patientens bevidsthed med MOASS score (Modified Observer’s Assesment of Alertnes/Sedation Scale – se tabel) og vitale parameter

  • • Giv 5 mg remimazolam i.v. Observer patienten 1 – 2 minutter. Ved MOASS 2 – 4 kan proceduren begynde. Forsæt MOASS og vitalparameter registrering

  • • Giv supplerende remimazolam doser á 2,5 mg ved behov, evt. også supplerende doser fentanyl 25 – 50 mikrogr. eller alfentanil 250 – 500 mikrogr. i.v ved tydelige smerter.

  • • Ved stigende MOASS og normale vitalparametre kan patienten returnere til stamafdeling ved afsluttet procedure, såfremt procedure ikke dikterer tættere observation. I modsat fald observeres patienten på observations- eller intermediært afsnit

 

Dosering uden opiat

Giv 7,5 mg remimazolam i.v. Vent 2 minutter. Observer MOASS score og vitalparameter

  • • Ved MOASS 2 – 4 kan proceduren begynde. Forsæt MOASS og vital parameter observation.

  • • Sedationen kan suppleres med remimazolam 2,5 mg i.v ved behov.

  • • Overflytningskriterier til stamafdeling eller observationsafsnit efter afsluttet procedure som ovenfor

 

 

Dosering ved leversvigt Child Pugh score > 9 og/eller ASA score >2 og /eller alder > 65 år:

Overvej reduktion af standarddoser med 30 – 50 %.

 

 

Referencer

Pastis NJ et al: Safety and Efficacy of Remimazolam compared with placebo and midazolam for moderate sedation during bronchoscopy.

Chest 155, January 2019. Pp 137-46.

Rex DK et a: A phase III study evaluating the efficacy and safety of remimazolam (CNS 7056) compared with placebo and midazolam in patients undergoing colonoscopy.

Gastrointestinal Endoscopy, 2018, vol 88, no 3. Pp 427 – 37

Rex DK et al: Safety and efficacy of remimazolam in high risk colonoscopy: a randomized trial.

Digestive and Liver Disease, 53, 2021. Pp 94 - 101