Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Genoptræningsplan

Beskrivelse 

Denne vejledning viser hvordan genoptræningsplaner oprettes og hvordan data registreret i journalen kan genbruges heri.   

Opret genoptræningsplan

  1. 1. Gå til arbejdsområdet Korrespondance 

  2. 2. Vælg Genoptræningsplaner 

  3. 3. Vælg enten Almen genoptræning, Genoptræning på specialiseret niveau eller Rehabilitering på specialiseret niveau. Tryk OK.  

Billede 26  

Genbrug af data i genoptræningsplaner 

Nedenstående oversigt viser hvor data kan genbruges fra. Hvis der kun er dokumenteret ét resultat vil dette automatisk blive indsat i feltet. Hvis der er flere resultater at vælge i mellem, anvendes det blå plus. Hvis plusset er gråt, vil der ikke være data at genbruge fra journalen.   

 

Alle felter med rød markering er obligatoriske.   

Billede 25 

På fanen “Kliniske oplysninger” kan henvisningsdiagnoser udfyldes fra rullemenuen med patientens eksisterende diagnoser. Nye diagnoser kan ligeledes fremsøges og tilføjes.  

Det er muligt at indsætte journaluddrag fra patientens journal. Via plusset kan der vælges blandt de seneste 10 resultater dokumenteret i bl.a. journalnotat, journaloptagelse, operatørsamler og K-koder.  

Under helbredsforhold inkl. Behandlingsforløb kan der indsættes de seneste 5 resultater fra følgende aktiviteter registreret på den aktuelle kontakt: 

Billede 24 

 

Billede 22

 

På fanen “Funktionsevne og genoptræning” i feltet Aktuel funktionsevne på udskrivelsestidspunktet kan der indsættes de seneste 5 resultater fra følgende aktiviteter registreret på den aktuelle kontakt: 

Billede 19 

I feltet Genoptræningsbehov ved udskrivelse kan der indsættes de seneste 5 resultater fra følgende aktivitet registreret på den aktuelle kontakt: 

Billede 18 

 

Under feltet Links kan der tilføjes links via plusset. 

 

Billede 17

 

På fanen ”Administrative oplysninger” kan der indsættes patientens kontaktoplysninger og information om pårørende.  

 

Billede 16 

Fremtidige ambulante aftaler kan indsættes via knappen “Vælg blandt bookede”.  

 

Billede 14 

OBS: Der kan kun være to modtagere af en genoptræningsplan.  

 

Opret en specialespecifik genoptræningsplan 

Det er ikke muligt at indsætte standardtekster i genoptræningsplaner i NordEPJ. Derfor er der oprettet mapper med specialespecifikke skabeloner til genoptræningsplaner, som er forudfyldt med tekst.  

 

  1. 1. Gå til arbejdsområdet Korrespondance 

  2. 2. Vælg Genoptræningsplaner 

  3. 3. Åben mappen med det aktuelle speciale og vælg den relevante skabelon.  

 

Billede 13