Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Nødprocedure for digital diktering

Beskrivelse

Dette dokument beskriver de procedurer, som sættes i værk, når digital diktering i NordEPJ ikke er tilgængelig. Dette kan forekomme i to situationer: Enten i forbindelse med planlagte opgraderinger af systemet eller i forbindelse med akutte, uforudsete systemnedbrud.

Målgruppe

Personer som anvender digital diktering.

Digital dikteringsmodulet er utilgængeligt i NordEPJ eller NordEPJ er utilgængeligt

Omilon kan tilgås udenom NordEPJ til diktering, aflytning og afskrivning.
 

VIGTIGT: Oprettes diktater udenom NordEPJ, overføres disse ikke automatisk til NordEPJ.
Skal de overføres til NordEPJ for afskrivning, skal man derfor manuelt ind på den pågældende patient i NordEPJ og vælge Dokumentation ? Diktater i menuen til venstre. Herefter skal man højreklikke et tilfældigt sted i vinduet med diktater og vælge ’Hent diktater…’. Herefter overføres diktater lavet udenom NordEPJ til NordEPJ. Gøres dette ikke kan sekretærerne og alle andre ikke se diktaterne på listerne i NordEPJ. Administrative diktater kan ikke hentes ind i NordEPJ.

Diktering

1. Åbn startmenuen i windows og søg på Omilon Audionote

2. Herved åbnes et dikteringsvindue, hvor det er muligt at oprette et diktat – husk at vælge afdeling og indtast CPR-nr. Tryk på klar til afskrivning når diktatet er færdigt.

Aflytning

1. Åbn startmenuen i windows og søg på Omilon Notelist

2. Herved åbnes en oversigt over dikterede diktater på alle patienter. Det er muligt at sortere på visningen af diktater ved at vælge afdeling øverst.

Billede 2

Det er ydermere muligt at sortere på visningen ved at trykke på tragten ud for de enkelte kategorier
Billede 1

Dobbeltklik på det ønskede notat, og det åbnes herved til afskrivning.
Hvis det er muligt afskrives diktatet som vanligt i NordEPJ. Er NordEPJ utilgængeligt kan diktatet afskrives i nødregistreringsdokumenter, som er tilgængelige her:

Nødregistreringsdokumenter til servicevinduet (rn.dk)

NordEPJ inkl. Notelist/Audionote er utilgængeligt


Er NordEPJ inkl. Notelist og Audionote utilgængeligt anvendes nødregistreringsdokumenter, som findes her:

Nødregistreringsdokumenter til servicevinduet (rn.dk)