Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af ukrainske soldater samt kvotepatienter i Region Nordjylland

Beskrivelse

Danmark har indgået et samarbejde via EU, hvor Danmark har indvilliget i at modtage og behandlingskrævende ukrainske soldater, samt et ukendt antal kritisk syge ukrainske kvotepatienter. Disse patienter bliver fordelt til hospitaler i regionerne, afhængig af tilgængelig plads på isolationsstuerne. Det er Sundhedsstyrelsens Nationale Visitationsgruppe der er det nationale kontaktpunkt i Danmark for modtagelse af disse patienter.

 

Idet modtagelse og håndtering af disse patienter i regionen og kommunerne kræver tæt samarbejde og koordinering, har Region Nordjylland og Aalborg Kommune (som den primære ankomstkommune i regionen) beskrevet arbejdsgange samt kontaktpersoner.

 

Fremgangsmåde for modtagelse af ukrainske behandlingskrævende soldater/kritisk syge patienter:

 

  1. 1. AMK vagtcentral, Region Nordjylland modtager, som de første besked, når en ukrainsk patient visiteres via EU/Sundhedsstyrelsen til behandling i Region Nordjylland. AMK adviseres om patientens ankomst i lufthavn – typisk kort tid forinden ankomsten.

 

  1. 2. AMK vagtcentral melder patienten til det relevante speciale/afdeling, og giver samtidig besked til AalborgUH’s Socialrådgiverfunktion i fællespostkassen socialraadgiverfunktionen@rn.dk

 

  1. 3. AalborgUH’s socialrådgiver kontakter Ydelsescenteret (att: Laura Trolle) og fremsender relevant information på patienten mhp på ansøgning om opholdstilladelse.

 

  1. 4. AalborgUH’s socialrådgiver orienterer det relevante speciale/afdeling om, at kommunen iværksætter ansøgning om opholdstilladelse til patienten, hvilket er en forudsætning for, at kommunen kan yde hjælp efter udskrivelse.

 

  1. 5. Ydelsescentret og tolk arrangerer samtale med patienten (på AalborgUH) for nærmere afklaring af patientens situation og behov. Afhængig af, om patienten vurderes at få brug for hjælpemidler mm. efter udskrivning, kan Ydelsescenteret medtage samarbejdsparter til samtalen.

 

  1. 6. Ydelsescenteret er ansvarlig for at organisere midlertidig bolig, ansøge om opholdstilladelse, eventuel bevilling af økonomiske ydelser. Relevante samarbejdspartnere inddrages, hvis det er relevant.

 

  1. 7. Aalborg Kommune/Ydelsescenteret (att: Dorthe Juel) kan, afhængig af patientens behov, bevillige personlig pleje, hjælpemidler med mere.

 

  1. 8. Region Nordjylland forestår transport fra (midlertidig) bopæl til nødvendig højt specialiseret genoptræning på hospitalet samt transport ved udskrivning fra hospitalet til (midlertidig) bopæl.

 

Hjemrejse ifm. behandling på hospital i Danmark

I KL’s informationsmail nr. 74, udsendt den 21. juni 2022, indeholdt nedenstående meddelelse fra Sundhedsstyrelsens Nationale Visitationsgruppe, der er kontaktpunkt for modtagelse af ukrainske borgere til behandling i Danmark.

 

”Til information for kommunerne, har den Nationale Visitationsgruppe d.d. sendt en mail ud til alle regionerne om, at patienter og pårørende frit kan vælge at hjemrejse til Ukraine under eller efter endt behandling i Danmark på egen foranledning.

 

Såfremt der ønskes assisteret hjemrejse, henvises patienter og pårørende, efter aftale med de ukrainske myndigheder, til at kontakte den ukrainske ambassade, som har ansvaret for assisteret hjemrejse for egne statsborgere. Alternativt Udenrigsministeriet.

 

Den Nationale Visitationsgruppe har ligeledes været i kontakt med det ukrainske sundhedsministerium, som oplyser, at alle patienter informeres om muligheder for hjemrejse, inden de evakueres fra Ukraine.”

 

Ved de medicinsk evakueret patienter fra Ukraine, som fortsat er hospitalsindlagt, er der mulighed for at kontakte Anne Just Ohrt i Sundhedsstyrelsen på tlf. nr. 93 51 85 21 eller anjh@sst.dk i forbindelse med assistance til hjemtransport til Ukraine.

 

 

 

Kontaktpersoner

 

Navn

Funktion

Tlf. nr.

Aalborg Kommune

 

 

Laura Trolle

Ydelsescentret (YC) Aalborg kommune

99 31 31 09/ 25 20 30 39

Karsten Dahlgaard

boligmedarbejder - Ydelsescentret Aalborg kommune

25 20 08 18

Henry Sørensen

Veterankoordinator

99 82 73 72/31 99 73 72

Karen Mette

Myndighedshuset

99 82 49 70

Lene

Myndighedshuset

99 82 49 76

Dorthe Juel

Udskrivningsenhed

99 82 34 16

Region Nordjylland

 

 

Kristina Jakobsen

jurist – Patientdialog/Region Nordjylland

30 44 18 70/97 64 84 44

Socialrådgiverfunktionen

Aalborg Universitetshospital Socialrådgivere på Aalborg UH (rn.dk)

 

Anders Højen

AMK, Vagtcentral - Præhospital Virksomhed

40285513

Kontaktoplysninger Udlændingestyrelsen

For vejledning til opholdstilladelse kontakt ukraine@us.dk

 

Såfremt der sker ændringer i kontaktoplysningerne, er nævnte personer ansvarlige for ajourføring af PRI-dokumentet.