Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital – Vejledning til paramediciner om samarbejde med Alles Lægehus

 

Formål

Denne vejledning beskriver, hvordan paramediciner anvendes til akutte og subakutte tilsyn i samarbejde med Alles Lægehus i Brovst og Fjerritslev.

 

Definition af begreber

PM: Paramediciner

SFV: Sundhedsfaglig visitator

PS: Praksissygeplejerske i Alles Lægehus

EL: Egen læge

ALB: Akutlægebil

VL: Vagtlæge

 

Beskrivelse

Gyldighedsområde

Patienter tilknyttet Alles Lægehus i Brovst og Fjerritslev.

 

Udførelse af akutte/subakutte tilsyn

PM udfører måling af vitale værdier på baggrund af faglig vurdering og dialog med praksissygeplejerske (PS).

 

PM kan tilbyde følgende ressourcer:

 • • Optagelse og tolkning af EKG12

 • • Blodglukose

 • • CRP-måling

 • • PVK-anlæggelse (+ultralydsvejledt)

 • • Måling af Sp02 og blodtryk

 • • Blodprøveanalyser[1]

 • • Intramuskulære injektioner

 • • Vurdering af evt. brud, fx hoftenære frakturer

 • • Anamneseoptag ved behov (sygehistorie op til besøget)

 

Svar på målinger ringes ind til PS på akutnummer. Hvis der er taget EKG, afleveres udskrift til klinikken.

 

PS indhenter samtykke fra patienten til tilkaldelse af PM.

 

Opfølgning efter udskrivelse med henblik på at undgå indlæggelser

PS eller EL kan rekvirere PM til hjemmebesøg som opfølgning efter udskrivelse, såfremt der er behov for parakliniske undersøgelser.

 

Indsatsen arrangeres af PS på baggrund af epikrise fra hospitalet, hvor der er behov for snarlig kontrol af parakliniske undersøgelser. PM kan tilbyde samme ressourcer som ved akut/subakut tilsyn.

 

Hjemmebesøget opsummeres i telefonisk dialog med PS, der tager stilling til videre plan. Hvis der er taget EKG, afleveres udskrift til klinikken.

 

PS indhenter samtykke fra patient til tilkaldelse af PM.

 

Behandlingsansvar og beslutningskompetence

PS/EL har behandlingsansvaret for tilsynet samt beslutningskompetencen for det videre forløb. Behandlingsansvaret og beslutningskompetencen ændrer sig dog, hvis patientens tilstand kræver akut hospitalsindlæggelse.

 

Kræver borgers tilstand akut hospitalsindlæggelse, påhviler behandlingsansvaret og beslutningskompetencen PM. Intervention opstartes som vanligt. Ved tvivlstilfælde, kan telemedicinsk vejledning opsøges ved ALB.

 

Akutnummer til Alles Lægehus Brovst og Fjerritslev fremgår i ASSIGN (akut telefonbog).

 

Rekvirering af transport og indlæggelse

 • • AMK kontaktes for rekvirering af transport til hospital. Dette kan fx være transport i ambulance, liggende patienttransport, taxa eller egen transport.

 • • Ved behov for akut hospitalsindlæggelse følger PM vanlig procedure og behandlingsansvaret overgår til DPV.

 • • Ved akut hospitalsindlæggelse informeres PS telefonisk herom.

 

Prioriteret telefonnummer til AMK fremgår af ASSIGN (akut telefonbog).

 

Dokumentation

Forholdene dokumenteres som vanligt i PPJ eller på ambulancejournal (papirform) jf. Instruks. Det vil sige, at der udover en mundtlig overlevering til PS også laves præhospital epikrise for de patienter, der bliver i eget hjem efter tilsynet.

 

Kvalitative spørgsmål besvares efter hver opgave i PPJ under fanen ”projekt”.

 

Annulleringsårsager:

Patient henvist til vagtlæge eller egen læge

Patient overleveret til anden enhed

Patient sørger selv for transport

Patient vil ikke med

Afsluttet på stedet

Patient visiteret til kommunalt tilbud

Patient opstartet i behandling i samarbejde med EL/VL

 

Referencer

Vejledning til registrering i Præhospital Patientjournal (PPJ), https://pri.rn.dk/Sider/28183.aspx

 

Samarbejde mellem paramedicinere og Alles Lægehus i Brovst og Fjerritslev (se bilag)

 

SOP – PM-vurdering ved henvendelse fra Hjemmesygeplejen – Projekt, SOP - PM-vurdering Kommune (rn.dk)

 

[1] Dette afventer uddannelse i blodprøveanalyseudstyr. Det vil således være et tilbud fra medio/ultimo oktober 2022.