Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisninger til kommunal forebyggelse

 

 

Beskrivelse

En ”Kommunal henvisning” anvendes, når man ønsker at henvise patienter til en ”Afklarende forebyggelsessamtale” eller et specifikt forebyggelses- eller rehabiliteringstilbud i kommunen.

Alle henvisninger til kommunale forebyggelse og rehabiliteringstilbud, skal ifølge sundhedsaftalen sendes elektronisk jf. gældende national standard. Her skal henvisninger til kommunale tilbud udformes som henvisninger i NordEPJ og vejledning hertil findes nedenfor.

Ved den ”Afklarende forebyggelsessamtale” finder kommune og patient/borger i fællesskab ud af, hvilke forebyggelses- eller rehabiliteringstilbud, der er relevante.

Målgruppe

Denne vejledning henvender sig til alle faggrupper, som foretager kommunale henvisninger

Sådan går du til kommunal henvisning

 1. 1. Med patienten i kontekst vælges menuen ’Henvisninger’ under arbejdsområdet ’Korrespondance’

 2. 2. Højreklik og vælg ’Opret/send kommunal henvisning’

Billede 1

 

Sådan opretter og sender du en kommunal henvisning

 1. 1. Udfyld henvisningen med:

 • • Modtager

 • • Henvisningens formål

 • • Diagnoser

 • • Kliniske oplysninger

 • • Patientoplysninger

Vedr. Modtager:

Vælg den kommune, der skal modtage henvisningen. Start med at skrive kommunens navn i feltet, og mulige modtagere vil blive vist.

Billede 2

De nordjyske kommuner modtager den kommunale henvisning på nedenstående afdelinger/enheder.

Aalborg Kommune

Hjemmesygeplejen, Aalborg kommune

Brønderslev Kommune

Sundhedsområdet (Forebyggelse og træning), Brønderslev

Frederikshavn Kommune

Social og sundhed

Hjørring Kommune

Hjørring Kommune – Ældre/Sundhed/Handicap

Jammerbugt Kommune

Social, Sundhed og beskæftigelsesforvaltning

Læsø Kommune

Ældre og Sundhed

Mariagerfjord Kommune

Hjemmesygeplejen, Mariagerfjord kommune

Morsø Kommune

Sundhedscenter Limfjorden, Morsø Kommune

Rebild Kommune

Sundhedsforvaltningen, Rebild kommune

Thisted Kommune

Thisted Kommune – Ældre og træning

Vesthimmerlands Kommune

Social og Sundhed, Vesthimmerlands K. (hjemmesygeplejeenhed)

 

Vedr. Henvisningens formål:

Henvisningens formål vil altid være forudfyldt med ’Afklarende samtale’ og kan ikke ændres.

Vedr. Diagnoser:

I drop down menuen Diagnoser tilbydes patientens eksisterende diagnoser, hvorfra det kan vælges hvilken eksisterende diagnose, der medsendes til kommunen.

Billede 4

Ønskes det ikke at medsendes én af patientens eksisterende diagnoser, kan den ønskede diagnose vedr. forebyggelsestilbuddet fremsøges enten ud fra diagnosekode eller fritekstsøgning. Her søges blandt alle diagnoser.

Billede 5

Eksempler på søgeord indenfor forebyggelse ift. diagnoser:

 • Overvægt

 • Rygning

 • Misbrug

 • Fysisk aktivitet

Vedr. kliniske oplysninger:

Under Kliniske oplysninger udfyldes felterne ’Specifikt sundhedstilbud’, ’Anamnese’ og ’Evt. praktiske forhold’.

Det er væsentligt, at der gives en beskrivelse til den kommunale modtager af risikofaktorer i forhold til forebyggelse identificeret hos patienten.

 

Under ”Specifikt sundhedstilbud” kan beskrives om patienten har ønske om og/eller behov for et specifikt tilbud f.eks. rygestop-kursus eller KOL-rehabilitering?

 

Under ”Anamnese” kan beskrives, om der f.eks. er identificeret konkrete risikofaktorer f.eks. ved KRAM-screening eller ved anvendt VBA-metode.

Vedr. Patientoplysninger:

Patientoplysninger udfyldes ud fra de registrerede oplysninger om patienten og dennes pårørende i NordEPJ, samt i patientens Fælles Stamkort.

Klik på blyanten og vælg de oplysninger, der skal medsendes til kommunen.

Billede 7

Telefonnummer skal udfyldes på patienten, således at det kommunale forebyggelsestilbud, f.eks. sundhedscentret, kan kontakte patienten og indkalde til den afklarende forebyggelsessamtale. Hvis patientens telefonnummer ikke findes i drop down menuen ’Primær kontakt’, skal dette oprettes i NordEPJ under den udvidede kontekstbar, og herunder i menupunktet ’REDIGER LOKALE OPLYSNINGER’, eller i patientens Fælles Stamkort ved knappen ’VIS FÆLLES STAMKORT’.

På henvisningen ses nu de Patientoplysninger, der medsendes til kommunen.

Billede 8

Vedr. Afsender

Afsenderinformation er automatisk udfyldt med login-oplysninger på den bruger, som opretter henvisningen. Ansvarlig og Adm. enhed kan ændres til en anden navngiven bruger.

Sæt ’flueben’ i feltet ’Ønskes afslutningsnotat fra kommunen?”, hvis det kommunale afslutningsnotat ønskes tilsendt, når patientens forløb i kommunen afsluttes. Afslutningsnotatet sendes ligeledes fra kommunen til patientens egen læge.

Når du er færdig med at udfylde henvisningen, trykker du på Send.

 

Billede 15

Se afsendte kommunehenvisninger

De kommunale henvisninger vises, ligesom de øvrige henvisningstyper, i patientoversigten ’Henvisninger’. Via tragt-ikonet er det muligt at filtrere, hvilken henvisningstype, der skal vises, fx ’Kommunalhenvisning’.

Markér henvisningen i oversigten, og henvisningens indhold kan læses i detaljevisningen nedenfor.

Billede 3

 

 

Læs mere om Sundhedsaftaler vedr. forebyggelse og elektronisk henvisning

Sundhedsaftalen og samarbejdsaftaler (rn.dk)

Samarbejdsaftale om henvisning til forebyggelse i kommunerne indenfor tobak, alkohol og stoffer