Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bugleje ventilation

Baggrund

Buglejeventilation i mindst 16 timer har i PROSEVA studie (1) vist at reducere dødeligheden for patienter med moderat til svær ARDS (P/F ratio <19,9 kPa).

Virkningsmekanismen menes at være forbedret ventilation pga. alveolær rekruttering af de tidligere deklivt beliggende dele af lungerne, en forbedret perfusion og dermed mindre shunt, og endelig ændring i trykpåvirkning fra hjerte og diaphragma.

Indikationer

 • • Moderat til svær ARDS med P/F ratio <19,9 kPa.

 • • Tidligt i forløbet <3 dage fra intubation.

Kontraindikationer (relative)

 • • Højt intrakranielt tryk eller risiko herfor uden mulighed for monitorering af trykket

 • • Ustabil ryg- eller bækkenfraktur

 • • Ansigtsfrakturer

 • • Åbenstående abdominal cikatrice

 • • Graviditet

 • • Trakestomi

Behandlingsafslutning

Afslutningskriterier:

 • • PaO2/FiO2 ratio> 19,9 kPa med PEEP ≤ 12 cmH2O og FiO2 <0,6 mindst 4 timer efter sidste bugleje ventilation er afsluttet

Bugleje regimet (16 timer i bugleje/8 timer i rygleje) fastholdes indtil afslutningskriterierne er opnået. Det er vigtigt at fastholde behandlingen, da der kan gå tid før effekten kan ses.

Handlinger inden vending

 • • Påsæt lukket sug

 • • Sedering af pt til RASS -4 til -5. Evt. relaxantia

 • • Aspirer på ventrikelsonde

 • • Grundig mundpleje og flyt tuben til modsatte side af munden

 • • Dryp øjnene med viskøse øjendråber

 • • Påsæt skumforbindinger på brystvorter og knæ for at minimere tryk

 • • Fjern unødvendige kabler som f. eks.ernæringssæt og temperaturkabel

Personale og udstyr

 • • 3/(5) personer

  • • 1 læge

  • • 2 sygeplejersker (mindst en erfaren)

  • • Evt. 2 ekstra sygeplejersker eller portører

 • • Et ekstra lagen

 • • 1 luftpude til brystkassen og 2 til benene

 • • Ekstra elektroder til skopet

 • • Maskeret pean

Praktisk udførelse

 • • Lægen håndterer luftveje

 • • Inden proceduren påbegyndes, aftales de enkelte step af proceduren i teamet

 • • Alle slanger (CVK, D-CVK, KAD, ect.) lægges in-line med patienten, så de enten går ud til hovedet eller mod benene

 • • Skop-elektroder samt elektrodeplastre på brystet fjernes

 • • ”Skumpude” uden luft og ekstra lagen placeres over patientens forside, og siderne på øvre og nedre lagen rulles sammen (pølse)

 • • Patienten forflyttes til den ene side af sengen og vendes på siden

 • • Pean påsættes tuben mhp. at sikre mod de-rekruttering

 • • Respiratoren slukkes

 • • Ved patienter hvor det er vigtigt at sikre mod rum forurening (COVID evt.), vendes patienten tilkoblet respiratoren. Det er vigtigt, at lægen sikrer, at respiratoren ikke frakobles, eller at tuben ikke går fra ved connecteren. Dette kan evt. gøres ved at tape tube og connecter inden procedurer

 • • Patienten vendes helt til buglejeposition, lejres med hovedet drejet og arme placeret i ”crawl/Superman-position”

 • • Respiratoren tændes

 • • Pean fjernes fra tuben

 • • Skop-elektroder påsættes

 • • Afførringspose påsættes

 • • Skumpuden under maven pumpes op, så pt netop er svævende. Luftpude ”tagrende” placeres under/tæt på knæ.

 

Bugleje positionen fastholdes i mindst 16 timer.

Pleje af patient under bugleje

Sedationsniveau/RASS: Vurder kontinuerligt patientens sedationsniveau, RASS minus 4/minus 5.

Øjenpleje: Tjek at øjnene er lukkede og dryp evt med viskøse øjendråber.

Mundpleje: Suges i mund og svælg ved behov. Sørg for at underlaget er tørt..

Trakealsugning: Ved behov, eventuelt efter ordination. Sugning foregår via lukket sugesystem.

Tjek for tryk og lejring: Ved behov og minimum hver anden time drejes hovedet til modsatte side og armen, der før var oppe, ligges langs siden og omvendt i ”crawl/Superman-position”. Overarmen må aldrig lejres højere end skulderleddet, det vil sige ikke >90°, og skuldrene må ikke vride bagud

Ved behov og minimum hver anden time løftes benene og inspiceres for tryktruede områder (især er knæ, fodryg og tæer trykudsatte i bugleje). Vær opmærksom, på at tæerne ikke støder mod underlaget.

Tjek at der er plads til penis, scrotum og kateterslange.

Under indlæggelsen registreres det i EPJ, hvis der opstår decubitus i forbindelse med bugleje. Desuden indberettes tryksåret som utilsigtet hændelse.

Ernæring af patienten i bugleje

Hvis patienten er stabil, starter man forsigtig med at give enteral ernæring 10 ml/t.
Hvis patienten ikke er stabil, er det ikke anbefalet at opstarte ernæring, mens patienten er i bugleje.

Tilbage vending til rygleje

 • • Lægen håndterer luftveje

 • • Inden proceduren påbegyndes, aftales de enkelte step af proceduren i teamet

 • • Alle slanger (CVK, D-CVK, KAD, ect.) lægges in-line med patienten, så de enten går ud til hovedet eller mod benene

 • • Skop-elektroder samt elektrodeplastre fjernes

 • • Ekstra lagen placeres over patientens ryg, og siderne på øvre og nedre lagen rulles sammen (pølse)

 • • Patienten forflyttes til den ene side af sengen og vendes på siden

 • • Pean påsættes tuben for at sikre mod de-rekruttering

 • • Respiratoren slukkes

 • • Patienten vendes helt til rygleje position

 • • Respiratoren tændes

 • • Pean fjernes fra tuben

 • • Skop-elektroder påsættes

Efter vending til rygleje

 • • Kontrollere tubeplacering ved stetoskopi.

 • • Soignering af patienten.

Link

Se https://www.youtube.com/watch?v=E_6jT9R7WJs

Referencer

1: Guérin C, Reignier J, Richard J-C, Beuret P, Gacouin A, Boulain T,Mercier E, Badet M, Mercat A, Baudin O, et al.; PROSEVA Study Group. Prone positioning in severe acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med. 2013;368:2159–2168.

C