Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vejledning til kataraktkontroller


Subjektivt

Hvordan er det gået? Smerter? Synsændring?

 

Almindelige gener kan være:

Svien/fremmedlegemefornemmelse fra cikatricen (1-4 uger)

Slør i den temporale del af synsfeltet. Skyldes det corneale snit (1-2 mdr)

Lysreflekser i IOL (1-2 mdr)

Lysfølsomhed

 

Objektiv undersøgelse

Autorefraktion + Tens. Ved sygeplejerske/læge

Visusmåling med AR (samt uden korrektion ved torisk IOL).
 

Spaltelampe

Se efter: Utætte cikatricer (seidels test), abrasio, corneaødem (let ødem tilladeligt), ciliær rødme, reaktion i CA (tilladelig reaktion er op til ca. +1), præcipitater, corpus i CA, nucleusrester i CA, irisprolaps gennem cikatrice, kantet iris (normalt hvis der har været anvendt iriskroge), irisdefekter, IOL displaceret (torisk IOL i rigtige akse - se nedenfor).

 

Oftalmoskopi

Undersøgelsen udføres som udgangspunkt udilateret, men ved forandringer kan der dilateres for nærmere undersøgelse.

Se efter: Reaktion i anteriore CV, sløret indblik, corpusuklarheder, makulære forandringer, blødninger, amotio.
 

Hjemmebehandling og videre forløb

Ct. Acular x 3 i 3 uger (6 uger ved diabetikere) (Nevanac 3mg/ml x 1, hvis hjemmepleje)
Acular bruges for at forebygge makulaødem.

Tjek om pt har tid til næste operation og ktr. ved EØL.
 

Håndtering af komplikationer

Nucleusrest, corpus i CA, irisprolaps, endoftalmitis, svær reaktion i CA (>+1 celler), retinal blødning, corpusblødning, amotio:
Kontakt kataraktkirurg.

 

Vedrørende torisk IOL:.
Ved postoperativ astigmatisme over 1,5 skal der dilateres og aksen tjekkes.

Ved beskeden eller ingen visusbedring, skal der dilateres og aksen tjekkes.

Ved postoperativt visus under 0,63 uk, skal der dilateres og aksen tjekkes.

 

Betydeligt corneaødem og ingen visusbedring:
Ekstra kontrol inden næste operation. Ved fortsat ødem ved kontrollen skal næste operation udsættes indtil der er opklaring i cornea.

 

Abrasio:

Rp. Kloramfenikol x 3 i 3 dage

Pause Acular i 1 uge

 

Ved manglende visusbedring og klar cornea:

Lav OCT af makula - ødem? Andre makulære sygdomme? Fx AMD? ERM?

 

Ved diskret sivning men normalt tryk og dybt kammer:

Ingen behandling.

Ved sivning og lavt tryk eller fladt kammer:

Kontakt kataraktkirurg.

 

Trykstigning:

Tryk op til 25 mmHg er tilladeligt.

Kontroller med applanatorisk tryk ved iCare-tryk over 25 mmHg.
 

Ved tryk mellem 26-30 mmHg:

1 dr. Costad som EGO

1dr. Iopidine som EGO
 

Ved tryk mellem 31-40 mmHg:

Costad x 2

Iopidine x 3
 

Ktr. efter ca. 1 time til at sikre, at trykket er på vej ned.

Trykkontrol ved EØL efter 2-3 dage eller ved sygeplejerske/læge om 2-4 dage.

 

Ved tryk over 40 mmHg:
Kontakt kataraktkirurg.