Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Neonatal genoplivning – Regionshospital Nordjylland


Beskrivelse

 

1

Intravenøs adgang:

 • • Perifer venflon

 • • Navlevene-kateter 3,5 F (evt 5 F) eller grøn venflon

 • • Alternativ: Intraossøs (i.o.) kanyle

 

2

Adrenalin (0,1 mg/ml):

 • • 0,01 mg/kg = 0,1 ml/kg i.v.;i.o. Kan gentages hver 3.-5.min.

 • • Alternativt kan det gives via tracheal tube 0,05-0,1mg/kg = 0,5-1,0 ml/kg

 

3

Volumenekspansion: i.v./i.o.

 • • Isoton natriumklorid 10 ml/kg (bolus).

 • •  0 Rhesus negativt blod 10 ml/kg (bolus).
   

4

Naloxon (0,4 mg/ml):

 • • 0,2mg=0,5 ml i.v/i.o/i.m/s.c

 • • CAVE hvis mor får fast behandling med opioid
   

5

Sugning

Uanset fostervandets farve startes relevant ventilation straks. Der suges kun hvis mekanisk obstruktion mistænkes. Ved behov for sugning anbefales sugning med direkte laryngoskopi; men der kan også suges blindt i munden.

Der suges med tykt kateter.

OBS sugning dybt i svælg kan udløse vagal bradykardi, apnø eller larynxspasme

 

 

Ansvars- og opgavefordeling ved neonatal genoplivning

 

Pædiatrisk BV har det overordnede ansvar for barnet og leder genoplivningen.

 

Anæstesiologisk speciallæge

 

Ansvarlig for håndtering af luftveje hos børn med GA >32

Pædiatrisk BV

 

Ansvarlig for at sikre i.v. adgang og medicinordinationer.

SOSA

Ansvarlig for at hente børnebordet på FØ.

Portør er ansvarlig ved dårligt barn andre steder end FØ og sectiostue.

 

Gynækologisk sygeplejerske på fødegangen, hhv. jordemoder på sectiostuen

Ansvarlig for at trække medicin op og registrere medicin. Noteres på fortrykt blok på børnebordet.

 

Indstilling af behandling

Hvis det ikke lykkes at opnå spontant kredsløb i det nyfødte barn efter 10-20 min. intensiv genoplivning, er der stor risiko for død eller eventuel overlevelse med svære handicaps. Der er ikke evidens for at angive et præcist antal minutter. Det anbefales:

Hvis der ikke er sikker hjerteaktion efter 10 min. intensiv genoplivning, skal der i teamet diskuteres, hvorvidt behandlingen skal fortsættes. Der bør være særlige forhold, der taler for at fortsætte genoplivningen i helt op til 20 min., maximalt (f.eks rask barn med meget kort præpartum asfyksi)

 

Referencer

flowchart - juni 2021

Microsoft Word - Neonatal genoplivning 2021.docx (paediatri.dk)