Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CT-vagt på Billeddiagnostisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Beskrivelse

CT-vagt er tænkt som både en produktiv ordning men også som en hjælp til vagt arbejdet.

 

CT-vagt er en frivillig og tilstedeværende vagt på matrikel Syd, starter kl. 15 og slutter kl. 20. De som har sin dagligdag på matrikel Nord, må tage taxa kl. 15 til Syd-matriklen.

 

Vagthavende skal bære sin telefon således at bagvagten altid kan komme i kontakt med vedkommende. (det vil være en god skik lige at hilse på bagvagten ved starten af CT-vagten og fortælle hvor man befinder sig henne).

 

Vagthavende skal kun beskrive endelige beskrivelser (husk at melde jer til alle beskrivelses typer på Aalborg sygehus). Primært beskrives akutte undersøgelser fra beskrivelseslisten. Startende med undersøgelser der foretages aktuelt, efterfulgt af de undersøgelser der ikke endnu har fået en præliminært svar (så bagvagten ikke behøver at åbne disse undersøgelser). Næste trin er de i løbet af samme dag foretaget skanninger, der har præliminært svar men ikke er endeligt beskrevet. Findes der ingen akutte til beskrivelse, så tager man fra elektive og særlige undersøgelser og her starter man fra den ældste undersøgelse.

 

Der skal beskrives 3 basis undersøgelser pr. time (dvs. 20 minutter pr. undersøgelse) eller tre tunge undersøgelser pr. 2 timer (dvs. 40 minutter pr. undersøgelse). CT- skanning af cerebrum, bihuler, columna og ekstremiteter skal ikke beskrives. En basis undersøgelse er en undersøgelse af en region enten med eller uden kontrast (IKCT, Thorax med kontrast, abdomen med kontrast, lunge emboli, hals med kontrast). Flere former kontrast regnes som en basis undersøgelse (abdomen med p.o. og i.v. kontrast). En tung undersøgelse er undersøgelse med flere regioner (hals/thorax/abdomen, thorax/abdomen/bækken, thorax/abdomen, Aorta) eller en region med flere fase kontraster (abdomen i flere faser, CT urografi, pancreas/lever i flere faser osv.).

 

CT-vagthavende skal aflevere en liste med accession nr. af de undersøgelser der er beskrevet i vagten. Dette er et krav i forbindelse med dokumentation og revision, når der skal redegøres for aktiviteten i forbindelse med FEA-vagter. Noter i bemærkningsfeltet, hvis du er blevet forstyrret ekstraordinært meget på telefonen som udtryk for, hvorfor du ikke har nået det forventede antal beskrivelser. Se registreringsskema.

 

Undtagelsesvis kan bagvagten aflevere sine vagt-koder til CT-vagten (når bagvagten tager på nord til en nefrostomi anlæggelse). Her skal CT-vagten virke som bagvagt med at tage imod opkald, visitere, sætte præliminært svar eller tage imod trauma. Den tid man bruger i denne sammenhæng vil naturligvis trækkes fra produktionen og skal skrives ned på afleveringslisten.