Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Blodtransfusion, elektronisk opsætningskontrol af blodkomponenter, Region Nordjylland

Udkast december 2022: Procedure må kun anvendes af de afdelinger, hvor der er givet tilladelse af Klinisk Immunologisk Afdeling

Adgang til InterInfo, Elektronisk opsætningskontrol

Elektronisk opsætningskontrol kan foretages af én person på computer med tilkoblet stregkodescanner. Handlingen udføres via NordEPJ, InterInfo, elektronisk opsætning.

 

Ikon i NordEPJ

 

Billede 9

Billede 1

 

Fremgangsmåde ved elektronisk opsætning af blodkomponenter

Billede 2

Tryk på fanen: Elektronisk opsætningskontrol

 

Patientidentifikation og elektronisk konferering

Billede 8

  1. 1. Spørg patient om navn og cpr-nr. og kontrollerer dette stemmer overens med transfusionsjournal.

Er patienten inhabil eller registreret med skade-/traumenummer, kontrolleres at data på ID-armbånd er identisk med oplysninger på transfusionsjournal.

Billede 4

  1. 2. Scan patientens cpr-nr. fra ID-armbånd

  2. 3. Scan tappenummer på blodkomponent (Del 1 nederste stregkode til venstre)

  3. 4. Scan komponentkode på blodkomponent (Del 2 nederste stregkode til højre)

  4. 5. Tryk ”Udfør opsætningskontrol”

Billede 5

Billede 6

Ved grønt flueben, må transfusion påbegyndes

  1. 6. Når teksten "Blodkomponenten må transfunderes til ovennævnte patient" vises på skærmen og der samtidig ses et grønt flueben, må transfusion påbegyndes.

 

Lommefolder kan udskrives via: Sikker blodtransfusion, elektronisk opsætningskontrol

 

 

Hvis stop vises, må transfusion under ingen omstændigheder opstartes.

Billede 11

Billede 7

OBS: Ses et rødt stop-skilt, må transfusion IKKE påbegyndes.

Kontakt blodudleveringssted/KIA Aalborg: 97665550

 

Transfusionsjournal

Transfusionsjournal kan kasseres på afdeling, når transfusion er afsluttet, idet indrapportering sker automatisk ved elektronisk opsætningskontrol. Transfusionsjournal skal udfyldes og sendes til blodudleveringssted, hvis manuel opsætning (to sundhedspersoner) er foretaget.

Ambulante patienter

Ved ID-kontrol spørges patient som vanligt om navn og cpr-nummer, som kontrolleres mod transfusionsjournal. I InterInfo scannes patientens sundhedskort. Har patienten ikke medbragt sundhedskort, skal manuel opsætningskontrol med to sundhedspersoner udføres.

Ordination af blod

Selve ordination af blod skal oprettes som en aktivitet NordEPJ.

Definition af begreber

Elektronisk opsætningskontrol: Opsætningskontrol foretaget at 1 person (kontrol af patient-id og tappenummer) efterfulgt af elektronisk kontrol.

Målgruppe – modtagelse

Instruks skal anvendes af sundhedspersonale, der opsætter blodkomponenter.

Den Kliniske Afdelingsledelse er ansvarlig for oplæring af eget personale i gældende procedure. Bilaget: ”Kompetence og oplæringsjournal i proceduren Elektronisk opsætningskontrol i forbindelse med blodtransfusion”, kan anvendes til registrering.

Formål

At beskrive proceduren ved elektronisk opsætning af blodkomponenter.

Problemstilling

Elektronisk opsætning af blod indføres for at, spare tid, lette arbejdsgange og øge patientsikkerhed.

Referencer

VEJ nr 9038 15/01/2015 Vejledning om blodtransfusion

Transfusionsmedicinske Standarder (TMS), Dansk Selskab for Klinisk Immunologi,

Version 5.3, 2022

Blodtransfusion, gældende for Region Nordjylland