Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forebyggelse af hypotermi hos nyfødte


Beskrivelse
 

Denne guideline gælder for alle nyfødte.  

Dog skal man være opmærksom på, at nyfødte med behov for køling på baggrund af hypoxisk iskæmisk encefalopati og nyfødte med påvirkning af temperatur på baggrund af eksempelvis infektion skal følge respektive guidelines herfor.  

Indlæggelsestemperatur er for nyfødte uanset gestationsalder en stærk prædiktor for outcome. 

I den Danske Neonatale Kvalitetsdatabase (DKN) indgår andelen af børn, som har normotermi defineret som 36,5C - 37,5C ved indlæggelsen (inden for de første 6 timer efter fødslen) som indikator. Målet er på landsplan, at 90% opfylder denne indikator. Er dette ikke opfyldt, bør man med forskellige tiltag søge at opnå normotermi 

 

Baggrund 

Nyfødte regulerer kropstemperatur mindre effektivt end voksne, og både hypo- og hypertermi opstår oftere. Nyfødte med lav fødselsvægt og for tidligt fødte har den højeste risiko. Sammenhængen mellem kropstemperatur og morbiditet og mortalitet er formodentlig U-formet. Således er hypo- og hypertermi associeret med øget risiko for mortalitet og morbiditet i form af respiratorisk distress (RD), respiratorisk distress syndrom (RDS), nekrotiserende enterokolit (NEC) og intraventrikulær hæmorrhagi (IVH).  

Den optimale temperatur for det præmature barn umiddelbart efter fødslen kendes ikke. Der er i den eksisterende litteratur brugt forskellige definitioner og måletidspunkter.  

Risiko for hypotermi er størst i de første timer efter fødslen, og afhænger direkte af, hvordan barnet håndteres, og under hvilke omstændigheder barnet bliver født. 

 Heraf følger, at risikoen for hypotermi er øget ved lav gestationsalder, lav fødselsvægt, væksthæmning, og ved tilstedeværelse af asfyksi, hypoxi eller anden sygdom. Det er ofte håndteringen af barnet i disse situationer, der medfører afkøling.  

Risiko for hypertermi er øget, hvis mor har forhøjet kropstemperatur (obs infektion), der gøres uhensigtsmæssig brug af flere samtidige metoder for at undgå hypotermi eller der er uhensigtsmæssig høj varme i omgivelserne. 

Internationale guidelines anbefaler en række direkte interventioner for at opretholde normotermi, herunder indgår evidensbaserede anbefalinger for aktive handlinger for at sikre normotermi som en del af den neonatale genoplivnings algoritme (ILCOR guideline 2020). Det bemærkes, at mens disse interventioner har en veldokumenteret effekt på temperaturen, er deres effekt på øvrige kliniske outcome en formodning, man ikke har kunnet dokumentere.

 

Symptomer og objektive fund  

Afvigelser fra normotermi kan kun vurderes ved måling af barnets temperatur. De nedenfor beskrevne symptomer kan alle være svage eller helt fraværende, ligesom de kan have andre årsager. 

Billede 2

Vigtige overvejelser
Det er vigtigt, at man til stadighed overvejer, om der er en tilgrundeliggende årsag, hvis barnets teperatur afviger fra normotermi. Overvej infektion, sepsis, smerter, asfyksi, endokrin sygdom, arytmi og intrakranielle eller intraabdominale katastrofer.

 

Undersøgelser
Den nyfødtes kropstemperatur måles rektalt, aksillært og/eller transkutant enten med et termometer eller en probe, som appliceres på huden eller indføres rektalt. Ved valg af målemetode skal der tages hensyn til barnets modenhed.

 

 

Billede 3
 

Aksil- og rektaltemperatur kan divergere. Divergensen øges med kronologisk alder ved faldende aksiltemperatur og om natten. Formentligt er aksil- og rektaltemperatur mest sammenlignelige hos nyfødte ved termin og mindre hos præmature.

 

 

Billede 4


 

 

Behandling

 

Billede 5
 

 

 

Monitorering

 

Billede 6
 

Når normotermi er opnået, måles temperatur minimum hver 8. time det første døgn for indlagte børn. Herefter kan behovet justeres. Temperaturen måles straks ved mistanke om hypo- eller hypertermi. Hvis muligt kan man vælge en kontinuerlig temperaturmåling.

 

Diagnosekoder

Temperatur kodes ZZ0254 + VPK***K*

 

Omgivelsernes påvirkning af kropstemperatur

Evnen til at opretholde normotermi ved variation i omgivelsernes temperatur er begrænset særligt de første 12 timer efte fødslen. Efter fødslen kan kernetemperatur og hudtemperatur falde med hhv. 0,1 C og 0,3 C per minut, med mindre man tager relevante forholdsregler.

 

Der er flere faktorer i omgivelserne, der har indflydelse på kropstemperaturen hos nyfødte:Billede 7