Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Afskrevne diktater

Beskrivelse

Formålet med denne vejledning er at beskrive de forskellige muligheder for at få færdiggjort eller godkendt et afskrevet diktat.

Målgruppe

Læger, som dikterer og sekretærer, som afskriver diktater.

Resultater til godkendelse efter afskrivning af diktat

Der er flere forskellige muligheder, hvis et afskrevet diktat skal godkendes eller rettes inden godkendelse. Det kan med fordel afklares lokalt, hvilken metode der anvendes.

 

Anvendelse af kladdefunktion

1. Gå til Patientkontekst,  Billede 14   Dokumentation  Billede 13  Plan og resultater.

2. Anvend registreringsassistenten ved afskrivning af diktat.

3. Hvis der er behov for at lægen tilføjer ord til det afskrevne vinges af i kladde. Dette danner en opgave på lægens 'Mine opgaver'. Notatet vil fremgå med parentes omkring i Plan og resultater og der vil være angivet i Læs Journal at der er tale om en kladde.

4. Lægen kan herefter finde en automatisk oprettet opgave i 'Mine opgaver'. Det fremgår at der er tale om et journalnotat i kladde med et resultat vedhæftet. Billede 1

5. Højreklik på opgaven og vælg Vis resultat. Billede 3

6. Den manglende tekst udfyldes. Afslut med OK. Journalnotatet er nu ikke længere i kladde. Opgaven vil automatisk forsvinde fra 'Mine Opgaver'.

Billede 5

OBS: Opgaven kan ikke sendes tilbage til sekretæren.

 

Anvendelse af opgave med vedhæftet journaldata

1. Gå til Patientkontekst,  Billede 16   Dokumentation  Billede 17  Plan og resultater.

2. Højreklik på f.eks. et journalnotat og vælg Opret opgave. Læg mærke til at journalnotatet er vedhæftet som et resultatet.

Billede 6

3. I modtagerfeltet fremsøges på Personale. Lægen, som har dikteret tilføjes via ikonet Tilføj Billede 8.

Der kan skrives en kort besked til lægen og det er muligt at angive en prioritet og om der ønskes en kvittering. Afslut med OK.

Billede 7

 

4. Lægen kan herefter finde opgaven i 'Mine opgaver'. Højreklik på Vis resultatet for at redigere og gemme notatet.

Billede 10

5. Opgaven kan derefter besvares med en kommentar til afsender eller afsluttes. Opgaven forsvinder ikke automatisk.

Anvendelse af godkendelsefunktion via højrekliksmenu.

Når et nyt resultat er blevet registreret, kan du anmode om, at det skal godkendes af en anden bruger.

1. Gå til Patientkontekst,  Billede 18   Dokumentation  Billede 19  Plan og resultater.

2.Højreklik på f.eks. det journalnotat, som skal godkendes.

3. Vælg Godkendelse og kontrasignering Billede 22 Anmod om godkendelse.

Billede 26

4. I modtagerfeltet fremsøges på Personale. Lægen, som har dikteret tilføjes via ikonet Tilføj Billede 24.

Afslut med OK.

Billede 25

Et ikon på resultatet signalerer, at der er oprettet en anmodning.

 

5. Herefter kan lægen tilgå opgaven i 'Mine opgaver'. Højreklik på Vis resultatet for at redigere og gemme notatet.

6. Højreklik på resultatet Billede 30Vælg Godkendelse og kontrasignering Billede 29 Godkend resultat.

Billede 27

Billede 28

OBS: Det orange ikon på resultatet forsvinder. Opgaven forsvinder automatisk.