Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Diktering – info rettet til den dikterende

Beskrivelse

I dette dokument beskrives mulighederne i forbindelse med diktering, primært rettet mod den dikterendes arbejdsgang (i modsætning til afskrivers arbejdsgang ift. diktater). Det skal siges, at i og med at NordEPJ stadig er relativt nyt, arbejder vi løbende på mulige forbedringer til dikteringsdelen, og der kan derfor i fremtiden muligvis ske ændringer til noget af det beskrevne.

 

Diktaters placering

Et diktat tilknyttes som oftest opholdsadressen på den kontakt, der er i kontekst, når diktatet laves. Det er tidsbesparende, idet man ikke manuelt skal ind og vælge en placering til ens diktat fra gang til gang.

Har man et forløb i kontekst, når man opretter et diktat, vil man få en boks frem, hvor man skal angive afdeling, og så er det denne, der afgør tilknytningen af diktatet. Det samme sker, hvis der ikke er valgt nogen kontakt.

Obs: Sekretærerne har mulighed for at skifte tilkytning på et diktat, såfremt der skulle være behov for det. Når diktatet er afskrevet, er det ikke længere muligt at ændre tilknytning på diktatet.

Hvis man har en virtuel eller en udekontakt i kontekst når diktatet oprettes, har patienten ikke en opholdsadresse, og diktatet vil derfor placere sig på den kontaktansvarlige afdeling (på 7. ciffer).
 

Diktater på patienter udenfor egen stamafdeling – f.eks. ved tilsyn

I forbindelse med eksempelvis tilsyn er det vigtigt, at man er logget ind i NordEPJ på egen stamafdeling, som vanligt, inden et diktat påbegyndes. Er man ikke det er diktatet ikke synligt for ens stamafdeling. Skift af login afdeling gøres hurtigst med genvejen F11. Patientens aktuelle kontakt på tilsynstidspunktet skal være i kontekst når diktatet oprettes.

Sletning i og redigering af diktat

Skal man redigere i ens diktat har man mulighed for enten at indsætte eller overskrive lyd. Som standard står programmet til at indsætte.

Billede 1

Tilføjer man noget midt i ens diktat, skal man derfor være opmærksom på, at man ikke får skubbet en usammenhængende rest af lyd hen til sidst i ens diktat.

Man har også andre muligheder, såsom at klippe en lydbid ud af diktatet. Disse funktioner er detaljeret beskrevet i NordEPJ hjælpen, som man kan tilgå ved at trykke på F1 og søge på ’Dikteringsvinduet’.

Det er muligt at slette og redigere i et diktat, så længe det har status ’Kladde’. Når diktatet er lagt ’Klar til afskrivning’ er det ikke længere muligt at ændre i selve dikteringen. Dette fordi et færdigt diktat betegnes som dokumentation, og derfor ikke må ændres på. Det er under afklaring, hvorvidt det i fremtiden kan/skal gøres muligt at hente diktater ’tilbage’, efter de er lagt klar til afskrivning.

Det er stadig muligt eksempelvis at tilføje en note til diktatet eller ændre diktattypen, efter det er lagt til afskrivning. Dette gøres ved at højreklikke på diktatet og vælge ’Lyt/Rediger’.

 

Ændre status på diktat

Hvis status på et diktat er ændret ved en fejl, skal der tages kontakt til IT med detaljerne for, hvilket diktat det drejer sig om, og så kan vi ændre diktatets status til det ønskede. Vi arbejder på, om denne funktion kan lægges ud til lægesekretærerne for en forbedret arbejdsgang. Vi melder ud, når der er afklaring på dette.

 

Diktatkategorier

Der er beskåret kraftigt i antallet af diktatkategorier. Vi anerkender at dette udgør en udfordring, og er ved at undersøge hvorvidt vi kan tilføje flere eller andre diktatkategorier. Vi melder ud, når der foreligger en afklaring på dette.

 

Diktat oprettet på en forkert patient

Hvis et diktat er oprettet på en forkert patient, er det vigtigt at der hurtigst muligt tages kontakt til sekretæren og gøres opmærksom på, hvilket diktat der er oprettet på den forkerte patient. Dette giver mulighed for at diktatet kan afskrives på den rigtige patient. Der kan desuden tilføjes en note til diktatet om, at det er lagt forkert. Det er ikke muligt at flytte et diktat imellem patienter.

 

Diktat kan ikke åbnes

Har man problemer med at åbne et diktat kan man i første omgang prøve at højreklikke på diktatet og vælge ’Opdater status’. Hvis diktatet ved en fejl står med en forkert status, afhjælper dette nogle gange problemet, og man vil derefter igen kunne åbne sit diktat.