Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdsgang og aftaler ved OP-tilmelding i ØNH-amb.

 

Beskrivelse 

I forbindelse med oprettelsen af den specialespecifikke aktivitet: ”Operatørsamtale øre-næse-hals”, ændrer arbejdsgangene sig i ØNH-ambulatoriet.

Vi overgår til elektronisk OP-tilmelding med opstart d. 20. marts 2023.

 

 • • Vi bliver papirløse, da den lilla OP-tilmeldingsseddel udgår, og der skal i stedet laves elektronisk operatørsamtale i EPJ (Information til bookingsekretær, anæstesien og OP-personale).

 • • Patient sættes på patientliste (OP-tilmelding)

 • • Booking af operation ændres

 • • Booking af anæstesitilsyn ændres

 

Formål

Synlige arbejdsgange og styrkelse af det tværfaglige- og tværsektorielle samarbejde mellem sygeplejerske, læge, sekretær, anæstesi og forberedelse og opvågning.

 

Fremgangsmåde 

Rekvirerende læge udfylder elektronisk operatørsamtale på alle OP-patienter i NordEPJ

OP-tilmelding cancerspor, OP indenfor en uge + akut OP på dagen

 • • Sygeplejerske ringer til:

Akutte patienter på dagen skal meldes til sekretær i receptionen

Sub-akutte patienter indenfor en uge går til OP-booking sekretær

Cancer meldes til forløbskoordinator

 • • Læge sætter patienter på rette patientliste (Hoved-/halskræft eller akut)

 

OP-tilmelding alle elektive forløb

 • • Læge sætter patienten på rette patientliste (Øre, næse eller hals)

 • • Læge skal angive realistisk tidshorisont for OP – ift. ventetider (OBS! Registreringen går direkte i patientens journal, så patienten skal ikke loves noget, vi ikke kan overholde)

 

Patientlister findes i ikonet Picture 4, når man står i patientkontekst. Herved sættes aktuel patient på liste, så patient kan bookes til operation af sekretær.

Picture 2

 

Booking af anæstesitilsyn

Forud for operation på Øre-, Næse-, Halskirurgisk Afdeling skal alle patienter have foretaget et anæstesitilsyn ved anæstesilæge.

 

På hele hospitalet er arbejdsgangen, at alle anæstesitilsyn skal bookes i Bookplan, så patienterne kommer på specifikke afviklingslister til anæstesien. Anæstesien har mulighed for at se disse lister på Cetrea-tavlerne og dermed se, at der venter patienter.

 

Kriterier for papir-anæstesitilsyn

Vurderes af læge/sygeplejerske ved forundersøgelsen

Der tages udgangspunkt i projektet; ”Vælg klogt”-anbefaling - Denne Vælg Klogt-anbefaling omfatter patienter, der er i grupperne ASA I og II.

 

 • • Alder fra og med 15 år.

 • • Ikke alvorligt hjerte-lungesyg.

 • • Patienten ønsker ikke at tale med anæstesilæge inden bedøvelse.

 • • Ingen oplysninger om problemer ved tidligere bedøvelse.

 • • Ingen forventning om vanskelig luftvej.

 

Der skelnes mellem 6 typer anæstesisamtaler:  

 1. 1. Fremmødesamtale i ØNH-ambulatoriet umiddelbart efter forundersøgelsen

 1. 2. Papirtilsyn  

 1. 3. Indkaldelse til anæstesisamtale hjemmefra (hvis det ikke er muligt på forundersøgelsesdagen)

 1. 4. Telefonisk anæstesisamtale (fx hvis der er ændret i patientens tilstand før operation) – Denne løsning er IKKE muligt på nuværende tidspunkt.

 1. 5. Videoanæstesisamtale (Læsø, Thisted, Morsø, Læsø og Skagen) – Denne løsning er IKKE muligt på nuværende tidspunkt.

 2. 6. Anæstesitilsyn på indlagt H-patient (NHH kan booke denne)

 

 

Sygeplejerske har følgende muligheder for at booke (kun de 2 med røde pile ved må bookes af klinisk personale):

 

Picture 5 Picture 1

 

Afvikling og rollefordeling, når patient forlader amb. stue

 • • Sygeplejerske på amb.stuen opretter booking til anæstesitilsyn i Bookplan (som vi gør med blodprøvetid) og skriver evt. besked til anæstesien ved booking fx ”Pt. skal til blodprøvetagning efter tilsyn” m.m. i fanen ”Information”

 • • Sygeplejersken afslutter patient på ØNH-amb´s liste i Bookplan

 • • Sygeplejersken skifter status til ”mødt” til anæstesi i Bookplan.

 • • Anæstesilæge afvikler med start og slut i Bookplan ved tilsyn

 • • Når en patient forud for OP kun skal komme til nyt anæstesitilsyn, bookes det af OP-sekretærerne.

 

Hvor kan vi se bookede patienter?

Vores tilsyn bookes på listen: Anæstesitilsyn H-anæstesi i Bookplan, hvorpå der også tilgår kæbekirurgiske patienter. Patienterne booket til anæstesi kan ses på følgende afviklingslister: 

 

 • • Dagsprogram amb.koordinator 

 • • Dagsprogram amb.koordinator v2 (indtil de er afviklet) 

 • • Dagsprogram reception 

 • • Anæstesitilsyn H-anæstesi 

Administrativ klargøring forud for OP og på OP-dagen

Arbejdsgange er diskuteret, og følgende ansvar for opgaver er besluttet i læringsteamet.

Denne fordeling vil blive evalueret løbende. 

Opgave 

Ansvarlig 

Bestille standardblodprøver, type, m.fl.

Bestille blodprøver til GIK-drop og BAC-test, hvis datoen er kendt

Sygeplejerske på amb.stuen

Lave aftale med pt. om prøvetagning før OP; Standard blodprøver, type, GIK-drop, BAC-test m.fl. (Der noteres i EPJ, hvad der er aftalt med pt)

Sygeplejerske på amb.stuen

Sikre bestilling af blodprøver til GIK-drop og BAC-test præoperativt når OP-dato ikke er kendt

Sekretær/ Sygeplejerske-koordinator

Kontakt til Klinisk Biokemisk Afdeling mhp. at få flyttet blodprøverekvisition til os, så vi kan printe blodprøveseddel, når vi skal tage blodprøver for anden instans under OP (Det noteres i EPJ, hvad der er aftalt med anden instans)

Sekretær  

Følge op på, om audiometri er mere end 3 måneder. Hvis ja, da konferering med ørekirurg

Sekretær  

Følge op på, om der er lavet et anæstesitilsyn

Sekretær 

Følge op på, om patienten har søvnapnø

Sekretær 

Lave armbånd/printe labelark til dagkirurgiske patienter

Forberedelse og opvågning

Lave armbånd/printe labelark til NHH-patienter

Sekretær på 7. sal

Følge op på, om der er bestilt hotelplads til patient/evt. pårør.

Sekretær 

Følge op på, at børnene står i børneanæstesiens kalender, samt de er markeret til børneanæstesi i bookingen 

Sekretær 

Påføring af kirurger i bookingmodulet 

Sekretær 

Følge op på bug-/sidelejring ift. ekstra tid

Sekretær 

Følge op på, at der er bestilt tolk og oprettelse af aktivitet

Sekretær 

Følge op på, om MRSA-podning er udført (krav om isolation)

Sekretær 

Følge op på svar, som kan have betydning for OP-indgrebet

Læge

Opmærksomhed på evt. særligt udstyr, som skal være til stede til operation

Læge

INR på OP-dagen 

Forberedelse og opvågning/NHH 

Opfølgning på blodprøver til GIK-drop

Forberedelse og opvågning/NHH 

Opfølgning på generelle blodprøver, type, BAC-test

Forberedelse og opvågning/NHH 

Print af alle blodprøvesedler til blodprøvetagning under GA 

Forberedelse og opvågning/NHH (som det er gjort hidtil)

 

Bemærkninger, som er nødvendige for Cetreaoverblik og OP-fremstilling

 

Bemærkning 

Årsag 

ansvarlig

Indgreb + tillægsindgreb Tragt,

Lejring v. bug- eller sideleje.

Aftaler med andre afdelinger – gerne med tlf. nummer til kontaktperson.

Laser, IMPRINT og isolation

OP-gangsygeplejerske finder frem til operationer dagen før

sekretær

Blodprøver peroperativ

Laborant skal bestilles af OP-personalet

sekretær

 

Hvis der står andre oplysninger, er det af hensyn til booking-sekretær. Oplysningerne er ikke udtømmende, så der skal altid kigges i EPJ.

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter, som skal opereres på Øre-, Næse-, Halskirurgisk Afdeling

 

 

 

Reference

Forholdsregler for det præ, per og postoperative område (6.1) (rn.dk)

Liste over sygdomme, som kræver isolation (4.1.1) (rn.dk)

Epiglottitis (rn.dk) og Actioncard epiglottitis (rn.dk)

Vurdering forud for procedurer i anæstesi - forudsætninger (rn.dk)

Anæstesitilsyn | Vælg Klogt (vaelgklogt.dk) - Anbefaling 4_anæstesitilsyn_marts2022 (vaelgklogt.dk)

Samarbejdsaftale AH-anæstesi (rn.dk)

Udskrivelse efter generel anæstesi eller anæstesiassisteret rus efter samme-dagskirurgisk eller ambulant indgreb (rn.dk)

Pårørendeværelser - booking af pårørendeværelser på Sdr. Skovvej 5 og på Patienthotellet (rn.dk)