Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

EPI pen

Formål

Vejledning i anvendelse af Adrenalin Autoinjektor/EPI pen ved akut svær anafylaksi på Radiologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Anvendes ikke ved hjertestop.

 

Målgruppe

Fotograferende plejepersonale ansat på Radiologisk afdeling, Aalborg UH

 

Virkning af EPI pen

Adrenalin har både karkontraherende og hjertestimulerende effekt.

 

Adrenalinet i pennen får blodårerne til at trække sig sammen og blodtrykket stiger. Musklerne i lungerne afslappes og hævelse i svælget og af læber eller tunge svinder. Herved opnås både effekt på blodtrykket og på vejrtrækningen.

 

Dosis:

Voksne (>18 år) anvendes Epipen/Jext 0.30 mg/dosis

 

Se instruksen Behandling af akutte bivirkninger ved intravaskulær kontrastinjektion (rn.dk)

 

Kontraindikation

I livstruende situationer er der ingen kontraindikationer mod anvendelse af Adrenalin.

 

Indikation

Fotograferende plejepersonale kan i livstruende situationer, hvor akut behandling med adrenalin er påkrævet, jf. indikationer beskrevet i dette dokument, og hvor lægefaglig assistance ikke er umiddelbart tilgængelig, anvende EPI pen.

 

Svære allergiske reaktioner hvor enten A (luftveje), B (vejrtrækning) eller C (kredsløb) er truet.

 

Hos patienterne med allergisk reaktion kan ses symptomer på:

 

- Angioødem/Urticaria/Larynxødem (Hævelser i svælget)

 

- Astmatisk respiration

 

- Hypotension

(30% systolisk blodtryksfald ved vidne kend normal BT)

dvs. voksen med symptomer på shock med BT mindre end 90 mmHg

 

Brug af Epipen/Jext i tilfælde af:

Tegn på allergisk reaktion

Nedsat bevidsthed

Lav blodtryk (<90 mmHg samt høj/stigende puls(>100/min.)

 

eller

Astmatisk respiration/truende vejrtrækning

 

Kombineret med at der ikke er muligt at få lægelig assistens ind for forsvarlig tidsramme.

 

Fremgangsmåde

Vejledning i brug af EpiPen®

 

Den blå beskyttelseshætte fjernes, umiddelbart før pennen benyttes.

EpiPen® stødes hårdt mod ydersiden af låret, hvorved injektionen foretages automatisk.

Autoinjektoren holdes fastpresset mod låret i 10 sek.

Efter injektionen masseres injektionsstedet i 10 sek.

Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

EpiPen instruktionsvideo (rn.dk)

Billede 1

 

Vejledning i brug af Jext®

 

Den gule beskyttelseshætte fjernes, umiddelbart før pennen benyttes.

Injektoren presses hårdt mod ydersiden af låret, hvorved injektionen foretages automatisk, når der høres et klik. Kan gå gennem beklædning.

Injektoren holdes fastpresset mod låret i 10 sek.

Efter injektionen masseres injektionsstedet i 10 sek.

Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Billede 2

 

Dokumentation

Anvendelse af EPI pen dokumenteres i, generel note i RIS, med angivelse af dosis og kl.slet for indgift.

 

Placering af EPI pen

EPI pen er placeret sammen med den akutkasse, som er på CT skanneren.

  • • CT nord

  • • CT 1, syd (1.sal)

  • • CT 10, syd (1. sal)

  • • CT 14, syd (stueetage)

  • • CT 21, syd (2. sal)

  • • CT Farsø

  • • CT Hobro

  • • CT Thisted, både CT rum 1 (1. sal) og CT i akut afsnit

  • • MR i Thisted

  • • MR i stråleterapien

 

Referencer

Anafylaksi hos børn og voksne (inkl. Bilag)

Behandling af akutte bivirkninger ved intravaskulær kontrastinjektion (rn.dk)

Kontrast – Tilladelse, ansvar og dokumentation (rn.dk)