Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Oversigten Diktater og diktaters placering

Beskrivelse

Denne vejledning beskriver, hvilke muligheder der findes under oversigten ”Diktater”.

 

Målgruppe

Primært lægesekretærer og andre afskrivere af diktater.

 

Hvor findes oversigten Diktater

Oversigten Diktater findes i organisatorisk kontekst under arbejdsområdet ”Afdelingsopgaver”. Hvis der trykkes på stjernen favoritmarkeres oversigten og den vil lægge sig øverst under arbejdsområdet ”Mine favoritter”.

Billede 1

 

Mulighed for at se diktater på flere niveauer

Øverst i oversigten er det muligt at filtrere på, hvilket niveau der vises diktater for. Der er nedarvning i oversigten, dvs. står man eksempelvis på 7. ciffer, får man vist for denne og alle underliggende 8. cifre også.


Billede 3

 

Tidsinterval

Øverst i oversigten er det muligt at filtrere på tidsintervallet, der vises diktater for.

Billede 4

 

Tilvalg af diktater i oversigten, f.eks. diktater fra tilsyn

Hvis afdelingens læge har dikteret et diktat ved f.eks. et tilsyn på en anden afdeling, vil dette diktat oftest knyttes til den kontakt, lægen havde i kontekst, da diktatet blev oprettet (typisk patientens opholdsadresse). Den tilsynsførende læge bør tage patientens aktuelle kontakt på tilsynstidspunktet i kontekst. Det vil sige, at et diktat vil lægge sig på patientens stamafdelings diktatoversigt.
For at få vist diktatet på den tilsynsgående lægens egen afdeling til afskrivning, kan der på diktatoversigten vinges af i boksen ”Tilvalg”. Dette medfører, at alle diktater, som er dikteret af læger, der har været logget ind på samme afdeling som man selv står på i diktatoversigten, vil blive vist i oversigten. Det er derfor vigtigt, at læger, der eksempelvis går tilsyn, er logget ind på egen stamafdeling, når de laver diktater.

Billede 6

Yderligere filtrering via tragten

Øverst i oversigten er det muligt at filtrere diktatoversigten yderligere ved at trykke på tragten. Herved fremkommer et vindue med filtreringsmuligheder.
Disse filtreringer kan gemmes ved at vinge af i boksen ”Gem som personlig indstilling” i vinduet.

Diktaters placering

I NordEPJ placeres diktater som nævnt ovenfor oftest ud fra den kontakt, der er i kontekst. Det er tidsbesparende, idet man ikke længere aktivt skal ind og vælge et diktats placering fra gang til gang. Undtagelsen er, hvis man har et forløb i kontekst, når man laver et diktat. Her vil man få en loginafdeling boks frem, og så er det denne, der afgør tilknytningen af diktatet. Det samme sker, hvis der ikke er valgt nogen kontakt. Dikterer man på en afsluttet kontakt, vil diktatet ligeledes placere sig på patientens opholdsadresse.
Oprettes diktatet med en virtuel eller en udekontakt i kontekst har patienten ikke en opholdsadresse, og diktatet vil derfor placere sig på den kontaktansvarlige afdeling (på 7. ciffer).

 

Automatisk tilbagespoling ved aflytning af diktat

Fodpedalen kan indstilles sådan, at når der trykkes pause og derefter genoptages afspilningen med et enkelt tryk på højre fodpedal, spoler afspilningen automatisk nogle sekunder tilbage og starter her. Dette kan indstilles i afspilningsvinduet, under indstillinger (den lille møtrik øverst til højre i vinduet). Ud for feltet ”afspilningsforspring” kan indsættes det antal sekunder, som det ønskes at afspilningen automatisk spoler tilbage ved hver pausering i aflytningen.

Billede 2

Ved tryk på møtrikken er der desuden mulighed for at ændre i bl.a. afspilningshastighed og tone ved afspilning af diktatet.

Billede 5