Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Epikriser

Oprydning i oversigten ”Epikriser - ikke færdige”

I oversigt ”Epikriser – ikke færdige”, som findes i organisatorisk kontekst under Afdelingsopgaver, vises epikriser, der har status ”Autooprettet”, ”Kladde”, ”Til godkendelse”, ”Ikke godkendt”, ”Godkendt”, ”Sendt uden godkendelse” samt ”Sendt mangler korrektion”.

De forskellige statusser er beskrevet i Online hjælpen (F1) og er vist nedenfor.

Billede 1

For at få epikrisen fjernet fra oversigten ”Epikriser – ikke færdige” skal epikriserne håndteres. En epikrise med status ”Sendt uden godkendelse” er afsendt succesfuldt til modtageren, men mangler en godkendelse, før den fjernes fra oversigten.

Dette kan gøres på to måder:

 

 

 

 

 

  • Højreklikke på epikrisen og vælge ”Vis epikrise”. Herefter vises en udskrift af epikrisen, og nederst i visningen kan trykkes på knappen ”Godkend”. Epikrisen får herefter status ”Sendt”.

Billede 2

 

  • Højreklikke på epikrisen og vælge "Gå til epikrise". Så åbnes oversigten ”Epikriser”, og den ønskede epikrise åbnes ved at dobbeltklikke, og nederst i vinduet sættes ”Godkendelsesstatus=Godkendt”, hvorefter der trykkes på ”OK”.

Billede 3

Ovenstående handlinger ændrer kun status på epikrisen, og epikrisen sendes ikke igen.

Håndtering af postkassen ”Epikriser – modtaget”

I organisatorisk kontekst under Modtaget findes oversigten ”Epikriser – modtaget”, som viser de epikriser, som er sendt til afdelingen. For at håndtere og fjerne epikriser fra oversigten skal det afklares internt, hvilken af følgende arbejdsgange der skal praktiseres i afdelingen.

Efter visning af epikrisen (højreklik og vælg ”Vis epikrise”) skal det vurderes, om der skal oprettes en opgave til en medarbejder.

Billede 4

Arbejdsgang A (hvis behov for oprettelse af opgave)

Hvis der skal oprettes en opgave, dobbeltklikkes eller højreklikkes på epikrisen og vælges ”Gå til epikrise”.

Billede 5

Oversigten ”Epikriser” åbnes, og epikrisen er markeret. Herefter kan der højreklikkes og oprettes en opgave til medarbejderen.

Billede 9

Bagefter kan der påny højreklikkes på epikrisen og vælges ”Marker som læst”.

Billede 7

Epikrisen er nu markeret som læst, hvorfor det ikke længere vises på oversigten ”Epikriser - modtaget”.

Arbejdsgang B (ingen behov for oprettelse af opgave)

Hvis der ikke er behov for at få oprettet en opgave i relation til epikrisen, kan epikrisen markeres som læst ved at højreklikke på epikrisen fra oversigten ”Epikriser - modtaget” og vælge ”Marker epikrise som læst”.

Billede 12

Epikrisen er nu markeret som læst, hvorfor det ikke længere vises på oversigten ”Epikriser - modtaget”.

Fortryd Marker som læst

Hvis det ønskes, at en læst epikrise igen skal stå som ulæst, er dette muligt. Fra oversigten ”Epikriser - modtaget” kan sættes et flueben i ”Vis læste” og angives en periode. Så vil alle modtagne og læste epikriser blive vist.

Billede 15

Højreklik på den ønskede epikrise og vælg ”Gå til epikrise”.

Billede 20

Herfra højreklikkes på epikrisen og vælges ”Marker som ulæst”.

Billede 21

Epikrisen vises nu igen på oversigten ”Epikriser - modtaget”.