Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Manuel migrering af CAVE oplysninger fra Clinical Suite til NordEPJ

 

Det er besluttet, at ved overgang til NordEPJ skal oplysninger om CAVE overføres til NordEPJ ved igangværende eller næstkommende kontakt. For de patienter der er indlagt på go-live tidspunktet overføres oplysninger med det samme. Det vil sige, at det relevante personale i samarbejde med patienten, samt ved orientering i Clinical Suite, får overblik over patientens CAVE og får dokumenteret dette i CAVE ikonet i NordEPJ, samt får fjernet markeringen i NordEPJ af, at der er CAVE oplysninger i Clinical Suite. I forhold til ambulante patienter gøres dette ved første ambulante kontakt efter go-live.

Hvis patienten har en registreret ”Lægemiddel allergi” (CAVE) eller ”Andre allergier eller intolerans” i Clinical Suite vil det i NordEPJ været markeret med en tekst, der henviser til Clinical Suite. Se billederne nedenfor.

 

I dette tilfælde er der både registreret medicinsk CAVE og Anden CAVE i Clinical Suite. CAVE ikonet er derfor rødt, og du kan se den henvisendetekst i feltet ”Medicinsk i andet system” og ”Anden i andet system” ved at holde musen over CAVE ikonet i NordEPJ.

Billede 2

I dette tilfælde er der kun registreret Anden CAVE i Clinical Suite. CAVE ikonet i NordEPJ er derfor orange. Du ser den henvisende tekst i feltet ”Anden i andet system.”

Billede 4

 

Vejledning

Clinical Suite

 • Åbn Clinical Suite, søg patienten frem og åben ”Tilstande og allergier,” så du kan se patientens registrerede ”Lægemiddelallergier” og ”Anden allergi og intolerans.”

 

NordEPJ

 • Søg patienten frem ved at skrive CPR-nummer i feltet øverst til venstre og tryk enter Billede 767767194

 • Patienten er nu i kontekst

 • I patientkontekstlinjen, holdes musen over CAVE-ikonet i øverste højre hjørne

 • I boksen, der fremkommer, klikkes på blyanten i nederste højre hjørne

 • Billede 569169168

 • Dialogboksen ‘Vis CAVE-registreringer' vises.

Billede 5

 • Hvis det drejer sig om Medicinsk CAVE højreklikkes i tabellen Medicinsk CAVE og vælg Opret medicinsk CAVE. Hvis det drejer sig om “Anden CAVE” Højreklikkes i tabellen Anden CAVE.

 • Herefter åbnes enten dialogboksen Opret medicinsk CAVE eller Opret anden CAVE

Billede 1Billede 2095628494

 • Udfyld dialogboksen (se detaljer nedenfor).

 • Klik OK for at gemme og lukke.

 • Når du har oprettet CAVE i NordEPJ skal du slette markeringen af, at der er CAVE-oplysninger i Clinical Suite. Dettes gøres ved, at du holder musen hen over CAVE-ikonet i øverste højre hjørne, i boksen, der fremkommer, klikkes på krydset ud for “Medicinsk i andet system” hvis der er tale om en medicinsk CAVE eller på krydset ud for “Anden i andet system” hvis der er tale om anden CAVE.Billede 859860736

 • Du bliver mødt af denne dialogboks og klikker ja

 

Billede 6

 

Typer af medicinsk CAVE

Du kan oprette en af følgende typer Medicinsk CAVE:

 • Et specifikt præparat. Medfører at kun dette specifikke præparat(ét drugid) vil få vist CAVE-advarsler. Samme præparat fra andre leverandører, eller i andre styrker og former giver ikke CAVE-advarsler.

 • Et eller flere indholdsstoffer i et præparat. Medfører at alle præparater der indeholder et af indholdsstofferne vil få vist CAVE-advarsler. Bemærk at der kan være præparater hvor der ikke registreret indholdsstoffer, disse vil ikke få vist CAVE-advarsler for indholdsstof.

 • En ATC-gruppe. Medfører at alle præparater der er indeholdt i ATC-gruppen får vist CAVE-advarsler. Bemærk at det indholdsstof der udløser CAVE kan indgå i præparater i andre ATC-grupper og at der ikke vises CAVE-advarsel for disse, medmindre der oprettes CAVE for disse AT- grupper også.

 • Et præparat beskrevet som fritekst. Medfører ikke at der vises CAVE-advarsler for præparatet