Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Oprettelse af opgaver

Beskrivelse

Formålet med vejledningen er at danne et overblik over de forskellige muligheder for at oprette opgaver i EPJ.

Målgruppe

Alle klinikere.

Opret opgaver

Der er flere forskellige muligheder for at oprette opgaver i EPJ. Egne opgaver, opgaver til anden bruger, opgaver til en funktionsrolle på en afdeling, eller opgaver til en afdeling. En opgave er altid tilknyttet én patient og kan kun oprettes i patientkontekst.

1. Gå til Patientkontekst,  Billede 6   Vælg Opret opgave via ikonet Billede 7 i værtøjslinjen.

Billede 1

2. Udfyld dialogboksen og afslut med OK.

Billede 4

 

Opret egen opgave.

For at oprette en opgave til dig selv vælg afkrydsningsfeltet Egen opgave.

Billede 8

Feltet med modtagere samt kvitteringsfeltet bliver grået ud. Opgaven vil fremgå af Mine Opgaver.

 

Opret opgave til en anden bruger, en afdeling eller en funktionsrolle.

For at oprette en opgave til en anden bruger vælges Personale i modtagertype.

1. Modtageren kan fremsøges via navn eller brugernavn. Tilføj modtageren via ikonet Tilføj Billede 12.

2. Angiv evt. hvorvidt der ønskes en læsekvittering.

3. Angiv evt. høj prioritet.

4. Afslut med OK.

Opgaven vil fremgå af modtagerens 'Mine Opgaver'.

Billede 11

 

For at oprette en opgave til en afdeling vælges Afdeling i modtagertype. Afdelingen fremsøges via navn eller du kan få fremvist sygehushierarki ved at trykke på ikonet med tre prikker. Opgaver vil fremgå af Afdelingens opgaver.

Billede 17

Hvis du vælger modtagertypen Funktionsrolle, skal du også vælge en afdeling. Herefter bliver du tilbudt de funktionsroller, som er oprettet på den givne afdeling. Funktionsrolleopgaver skal tilvælges under 'Mine opgaver' hos modtageren.

Billede 10

 

Opret opgave med journaldata vedhæftet.

1. Højreklik på et resultat f.eks. et journalnotat og vælg Opret opgave. Læg mærke til at journalnotatet er vedhæftet som et resultat.  

2. Dialogboksen Opret opgave bliver vist. Her har du adgang til et afkrydsningsfelt, som tillader dig at vedhæfte data. Feltet er som standard allerede afkrydset.

Billede 19

2. Opgaven kan sendes til en anden bruger, en afdeling eller en funktionsrolle.

OBS: Du kan vedhæfte følgende journaldata til en opgave: Epikrise, Henvisning, Arkiv, Biokemi, Mikrobiologi, Billeddiagnostik, Patologi, Resultat, Plejeforløbsplan til hjemmeplejen, Udskrivningsrapport til hjemmeplejen og Fødselsanmeldelse

TIP: Fra opgaven kan du og alle modtagere herefter navigere til den relevante oversigt i patientens journal, eller åbne journalelementet direkte.

TIP: Du kan både vedhæfte journaldata ved oprettelse af egen opgave og opgaver til andre. Hvis du vedhæfter et journalelement fra visse funktioner, kan du få opgaven til at afslutte automatisk ved at vælge afkrydsningsfeltet Afslut automatisk.

Automatisk oprettede opgaver:

Der vil automatisk blive oprettet en opgave når du opretter journaldata med følgende statusser:

Epikrise: Klar til godkendelse og Sendt uden godkendelse.

Henvisning: Uvisiteret.

Arkiv: Til godkendelse.

Biokemi: Ved modtagelse af svar.

Mikrobiologi: Ved modtagelse af svar.

Billeddiagnostik: Ved modtagelse af svar.

Patologi: Ved modtagelse af svar samt ved oprettelse af rekvisition med status Kladde.

Tilsyn: Accepteret (såfremt en 'ansvarlig' er angivet).

Resultat: Kladde.

Plejeforløbsplan til hjemmeplejen: Kladde.

Udskrivningsrapport til hjemmeplejen: Kladde.

Fødselsanmeldelse: Kladde.

TIP: Hvordan en modtager person tilknyttes afhænger af journaldata-typen listet ovenfor. Se Onlinehjælpen F1.