Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

SOP – Rensning af kontaminerede/forurenede selvhenvendere på Akutmodtagelser i Region Nordjylland

 

Formål

Proceduren beskriver aktivering af Nordjyllands Beredskab (NOBR) til rensning af kontamineret/forurenet selvhenvender på en af regionens akutmodtagelser.

 

Aftalen gælder for rensning af borger/patient, som selv henvender sig til en af regionens akutmodtagelser efter hændelse, som har forårsaget kemisk-, radioaktiv- og/eller biologisk forurening af borgeren/patienten.

 

Målgruppe

 • • SFV i AMK-vagtcentral

 • • TD (skal være bekendt med proceduren for aktivering af renseberedskabet)

 • • Læger der virker som AMK-læge

 

Gyldighedsområde

Aalborg Universitetshospital

Hobrovej 18-22

9000 Aalborg

 

Aalborg Universitetshospital, Thisted

Højtoftevej 2

7700 Thisted

 

Regionshospital Nordjylland

Bispensgade 37

9800 Hjørring

 

Herudover kan renseberedskabet indsættes til regionens øvrige hospitaler ved behov.

 

Alarmering

Akutmodtagelse alarmerer AMK-vagtcentral for aktivering af rensning af kontamineret selvhenvender.

 

SFV skal spørge ind til antallet af selvhenvendere samt hvilken form for kontaminering/forurening der er tale om.

 

SFV alarmerer NOBR´s vagtcentral for aktivering af renseberedskabet.

 

Rensningsberedskabet

Rensningsberedskabet er placeret i Aalborg, Thisted og Frederikshavn.

 

Renseberedskabet i Aalborg anvendes ved opgaver i Aalborg og Hjørring. Renseberedskabet i Thisted anvendes ved renseopgaver ved akutmodtagelsen i Thisted. Renseberedskabet i Frederikshavn vil fungere som back-up, såfremt der sker samtidige hændelser med renseopgaver på akutmodtagelsen i både Aalborg og Hjørring, ved nedbrud af renseberedskabet i Aalborg eller hvis dette er låst på en anden opgave.

 

Respons

Renseberedskabet vil under sædvanlige forhold være fremme og klar til indsættelse indenfor følgende tider efter alarmering:

 • • Aalborg Universitetshospital: 25 minutter

 • • Aalborg Universitetshospital, Thisted: 30 minutter

 • • Regionshospitalet Nordjylland: 35 minutter

 

Rensningsindsatsen

Rensningsberedskabet kan, ved enkeltstående hændelse, varetage rensning af op til 5 kontaminerede personer pr. akutmodtagelse.

 

Rensningsindsatsen omfatter:

 • • Afklædning

 • • Afvaskning i varmt vand

 • • Kontrolmåling for radioaktivt stof

 • • Iklædning af patient i engangsbeklædning

 • • Rens af biologisk materiale

 • • Overdragelse til sundhedsfagligt personale

 

Ved assistance fra Beredskabsstyrelsen til kontrolmåling af radioaktivitet kontakter NOBR Beredskabsstyrelsen.

 

Reference

 • • Aftale mellem Region Nordjylland og Nordjyllands Beredskab I/S 2022 vedr. rensning (fuld version) samt tillægsnotat kan tilgås i eDoc, sagsnummer: 2022-037934