Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forsamtale og stomimarkering forud for cystektomi

Urin stixes på samtaledagen, sendes til dyrkning hvis positiv, og patienten opstarter antibiotika.

Urinprøve medbringes endvidere på operationsdag, obs at udlevere prøveglas.

Sygeplejeanamnese

Spise natmad aftenen inden op.

Rasering

Faste fra midnat, drikke 2 glas saft kl. 06.

Medbringe egen vanlig medicin, ikke tage egen medicin hjemmefra.

Ernæring - ernæringsscreening

 • Vigtigt med sufficient ernæringstilstand op til op.

 • Efter op. spise små hyppige måltider, se maden som en del af behandlingen, risiko for kvalme og ingen appetit. Hvis der ikke opnås tilstrækkeligt antal Kcal da suppleres med parenteral ernæring.

Mobilisering. Vigtigt at være ude af sengen, være aktiv i løbet af dagen.

Mave-tarmfunktion. Tarmen går i stå, det kræver mobilisering, ernæring og tid at få maven i gang. Der gives laksantia, tyggegummi, pastiller.

Smerter - der gives fast smertestillende. Vigtigt at sige til hvis der er behov for yderligere.

Stomi - ureterkatetre

Opvågning - retur i U10 omkring kl. 22 eller overnatning.

Tromboseprofylakse – Innohep

Tjekke at pt kender dato/mødetid (6.45)

Stomimarkering:

 • Fremvisning af forskellige bandagetyper

 • Demonstrere klipning og påsætning af stomibandage på stomiatrap

 • Pt prøver selv at klippe og påsætte en stomibandage på sig selv

 • Medgive prøvekit (stomiatrap og bandage)

 • Tilbyde besøg af stomiopereret, hvis dette ikke er gjort tidligere

 • Stomimarkering

Fysioterapeut, narkose, blodprøver

Der kan tilpasses den enkelte patient afhængig af hvor meget information patienten kan rumme.

Dokumentation:

Der oprettes standardplanerne “KIR stomiplan” og “SOMA Modtagelse af patient”

Aktiviteter til udførelse:

 • Præoperativ samtale ang. Stomi +

 • Socialt og arbejdsevne

 • Tryksår - risikovurdering

 • Ernæringsscreening +

 • Sygeplejeanamnese +