Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CPR-masteren

Beskrivelse

CPR-masteren er et nyt IT-system i Region Nordjylland, som har til formål at vedligeholde personoplysninger, samt videresende disse til en række kliniske systemer. CPR-masteren erstatter CPR-menuen i det tidligere Patientadministrative system, PAS.

CPR-masteren er koblet op på det nationale CPR-register, som supplerer CPR-masteren én gang dagligt med CPR-opdateringer på borgere i Region Nordjylland, Region Midtjylland og diverse udenregions borgere, som har haft en sygehuskontakt i Region Nordjylland.

Det er systemets ansvarsområde at fordele både nationale og lokale personoplysninger til en række systemer i Region Nordjylland.

 

Definition af begreber

CPR-masteren er betegnelsen for Region Nordjyllands nye master på CPR-oplysninger.

NordEPJ er betegnelsen for den nye elektroniske patientjournal i Region Nordjylland.

Målgruppe

Denne vejledning henvender sig til lægesekretærer, klinikere og IT.

Forudsætning

Almindeligt kendskab til CPR-masteren samt håndtering af personoplysninger.

Adgang til systemet

Alle brugere med adgang til NordEPJ kan også logge ind og anvende CPR-masteren.

Brugere, som ikke har adgang til NordEPJ, kan bede deres nærmeste leder ansøge om adgang ved at skrive til itsupport@rn.dk med emnet ”Adgang til CPR-master” med information om hvilken bruger der skal have adgang.

 

Tilgå løsningen

Løsningen tilgås via blomsten i NordEPJ.

Billede 4

Billede 1

 

Anvendelse af CPR-masteren

Det forventes ikke, at det er nødvendigt at tilgå en officiel borgers oplysninger i CPR-masteren i en almen arbejdsgang. CPR-masteren skal primært anvendes som opslagsværk, hvis der er tvivl om borgerens personoplysninger (fx adresse, egen læge etc.), da det er CPR-masteren, der altid vil have de nyeste og mest opdaterede oplysninger. Er der behov for at korrigere en borgers personoplysninger, skal CPR-masteren anvendes. Dette må IKKE gøres direkte i de kliniske systemer, eksempelvis NordEPJ. Når personoplysninger korrigeres direkte i CPR-masteren sikres det, at de nyeste oplysninger distribueres til de alle systemer, som aftager personoplysninger, fx NordEPJ, EasyViz, Labka II etc.

 

Login

Der logges ind i systemet med det 4-cifrede regionsbrugernavn og den tilhørende adgangskode.

Billede 5

 

Fremsøgning af borgere

Efter logjn åbnes personbilledet. Herfra kan man fremsøge et CPR på flere måder: 1. ved indtastning af et kendt CPR i Cpr-nummer feltet, 2. ved tryk på Søg-knappen eller 3. ved tryk på Cpr historik-knappen.

Ad 1) indtast CPR-nummeret i søgefeltet og tryk ENTER

 

Billede 6

Ad 2) Tryk på Søg-knappen. Der åbnes en dialog, hvor man kan indtaste dele af CPR, fornavn og efternavn. Vælg et resultat og tryk på Luk-knappen for at tilgå borgeren.

Billede 2

Ad 3) Tryk på Cpr historik-knappen. Her gemmes de 5 seneste CPR-numre, som man har tilgået. Vælg et resultat og tryk på Luk-knappen for at tilgå borgeren.

Billede 3

Personoplysninger

Ved fremsøgning af et CPR fremgår en borgers oplysninger. Det er muligt at opdatere disse oplysninger, hvis de ikke er opdaterede, som f.eks. ved et lægeskift, der endnu ikke er slået igennem.
Indtast nyt ydernummer i feltet ’Egen læge’ og afslut ved at trykke på Gem.

Udover de gængse personoplysninger er muligt at se, om det pågældende CPR er blevet udskiftet, om borgeren er udflyttet, eller om borgeren er død.

Billede 7

 

Yderligere funktioner

CPR-masteren indeholder en række yderligere funktioner

Skift til officiel/uofficiel

Hvis et officielt CPR er blevet opdateret lokalt i CPR-masteren, vil der blive dannet uofficielle CPR-oplysninger. Ved tryk på knappen Skift til Officiel eller knappen Skift til Uofficiel er det muligt at skifte mellem disse oplysninger. Bemærk at de uofficielle lokale oplysninger tolkes som at være de mest relevante, og det er derfor disse, som synkroniseres til andre systemer.
Uofficielle oplysninger vil blive slettet automatisk, hvis der modtages opdateringer fra CPR-registeret.

Adr. historik

CPR-masteren har opsamlet adresseskift fra CPR-registret siden juni 2021. I NordEPJ kan adressehistorik ses fra marts 2022, hvorfor adressehistorikken i CPR-master går længere tilbage.

Ved tryk på knappen Adr. historik åbnes en dialog, hvor man kan navigere gennem adresseflytninger ved tryk på knapperne Forrige og Næste.

Billede 18

Forældre/værge

CPR-masteren udstiller oplysninger vedrørende forældre, forældremyndighed samt værgeoplysninger. Disse oplysninger kommer fra det nationale CPR-register.

Oplysningerne kan tilgås ved tryk på knappen Forældre/værge.

Billede 20

Erstatningscpr-nummer i Region Nordjylland

Erstatningscpr-numre kan ikke oprettes direkte i CPR-masteren, men skal oprettes i NordEPJ, som automatisk opretter erstatningscpr-nummeret i CPR-masteren.

OBS!
I NordEPJ oprettes erstatningscpr-numre kun med navn, køn og kommunekode, og hvis der er behov for at berige et erstatningscpr-nummer med fx adresse eller egen læge, så er det vigtigt at dette gøres i CPR-komponenten og IKKE i NordEPJ. I NordEPJ er der mulighed for at udfylde f.eks. adresseoplysninger, men personoplysninger der redigeres i NordEPJ overføres IKKE til CPR-masteren, og derved overføres disse heller ikke til andre systemer, som eksempelvis EasyViz.

Personoplysninger, som ikke kommer fra nationale registre, såsom telefonnummer, e-mail, diskretionsmarkering samt pårørende skal vedligeholdes direkte i NordEPJ. Der kan læses yderligere i dokumentet Vejledning til anvendelse af erstatnings-cpr på hospitaler i Region Nordjylland