Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Graviditet efter ægdonation

 

Kliniske anbefalinger

 

Ægdonerede anbefales opstart af acetylsalicylsyre 150 mg x 1 fra GA 12+0 (evt 8+0)

 

Patienten ses til lægesamtale i forbindelse med 1. trimesterscanning for at sikre Magnylbehandling, sufficient information om risici samt planlægning af videre forløb

 

Patienten tilbydes vanlig 1. og 2. trimesterscanning og risikovurdering

 

Patienten tilbydes tilvækstscanning GA 35 + GA 40

 

Patienten informeres om øget risiko for gestationel hypertension, præeklampsi, for tidlig fødsel (< GA 37), sectio og post partum blødning (> 500 ml)

 

Patienten tilbydes igangsættelse senest til termin

 

Der gøres blødningsprofylakse ved fødsel

 

Ægdonerede kvinder frarådes hjemmefødsel

 

 

Baggrund

I 2021 forventedes 665 fødsler efter ægdonation i Danmark (1).

Graviditet efter ægdonation opfattes som en risikograviditet – dels grundet det donerede æg, men også fordi gruppen omfatter kvinder med fertilitetsproblematik, høj alder og med øget risiko for kroniske sygdomme. Donorægget transfereres oftest i en stimuleret frysecyklus (stim-FER), hvor patienten ikke har et corpus luteum. Denne stimulering har i sig selv vist at have en betydelig øget risiko for hypertensiv lidelse i graviditeten inkl. præeklampsi (~10%) sammenlignet med naturlig cyklus (~4%) (2).

 

1. trimester risikovurdering

Ved ægdonation anvendes ægdonors alder i den kombinerede 1.trimester risikovurdering og ikke den gravides alder. I Danmark er ægdonorer højst 35 år gamle – kendes donors alder ikke, anvendes 35 år.

Der er ikke øget risiko for kromosomafvigelser ved ægdonation sammenlignet med enten IVF/ICSI-gravide eller spontant gravide.

To studier finder øget MoM-koncentration af β-hCG hos ægdonerede gravide sammenlignet med aldersmatchede spontant gravide. Høj β-hCG er associeret med flere obstetriske komplikationer, herunder præeklampsi. Der ses ikke samme forskel i PAPP-A. Den forhøjede β-hCG kan medføre en højere falsk positiv-rate ved 1.trimester risikovurdering og øget risiko for invasiv prænatal diagnostik.

Nakkefoldens tykkelse påvirkes ikke hos ægdonerede sammenlignet med spontant gravide.

Hos gravide med ægdonation findes signifikant lavere PI i a. uterina sammenlignet med spontant gravide. Det foreslås, at patogenesen ved præeklampsi hos ægdonerede er anderledes end præeklampsi ved spontant gravide og i højere grad afspejler en defekt maternel kardiovaskular funktion fremfor en placentar dysfunktion.

 

2. trimester risikovurdering

Der er ikke øget risiko for misdannelser ved ægdonation sammenlignet med IVF/ICSI-behandling med egne æg, men muligvis let øget risiko sammenlignet med spontant gravide.

 

3. trimester risikovurdering

Gravide med ægdonation har øget risiko for lav fødselsvægt <2500 gram sammenlignet både med IVF/ICSI-gravide og spontant gravide (OR 1.5-2.0), hvorfor der tilbydes tilvækstskanning GA 35 + GA 40.

Graviditet efter ægdonation medfører en øget risiko på 2-3 gange for gestationel hypertension og præeklampsi sammenlignet med IVF/ICSI-gravide og spontant gravide. I en større metaanalyse fra 2018 findes præeklampsi hos 12% af de ægdonerede mod 4% af IVF-behandlede med egne æg. Der anbefales derfor profylaktisk behandling med Magnyl 150 mg x 1 til nat fra GA 12+0 til GA 37+0. Behandlingen kan ved yderligere risikofaktorer for præeklampsi (alder, BMI, stimuleret FET) opstartes fra GA 8.

Graviditet efter ægdonation medfører en øget risiko på 2-3 gange for for tidlig fødsel (<GA 37) sammenlignet med IVF/ICSI-gravide og spontant gravide. Dette skyldes til dels øget forekomst af præeklampsi og dermed iatrogen præterm fødsel. Risikoen for sectio - både akut og elektivt – er fordoblet sammenlignet med IVF/ICSI-gravide og spontant gravide.

Gravide efter ægdonation tilbydes igangsættelse senest til termin, evt. før baseret på summen af risikofaktorer (alder, β-hCG niveau, BMI, stimuleret FET).

Ægdonation er en stærk selvstændig risikofaktor for post partum blødning (PPH). I et nyt italiensk studie med 25.000 gravide fandt man PPH >500 ml hos 27% af ægdonerede, 9% af IVF/ICSI-gravide og 2% af spontant gravide. Ægdonerede bør derfor informeres om risikoen for blødning og evt. behov for blodtransfusion før operativt indgreb. Der anbefales blødningsprofylakse i form af i.v. adgang, BAC-test, profylaktisk S-drop (10 IE i 100 ml NaCl, 50 ml/time) post partum.

 

Referencer

1) DSOG guideline 2022: Graviditet efter ægdonation

2) Asserhøj et al; Adverse obstetric and perinatal outcomes in 1136 singleton pregnancies conceived after programmed frozen embryo transfer (FET) compared with natural cycle FET. Fertil Steril; 15: 2021.