Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bidsår – håndkirurgisk sårbehandling og –pleje heraf, DT141B

 

Formål

Angiver vejledning for håndkirurgisk sårbehandling og –pleje af bidsår.

 

Beskrivelse

Nærværende instruks erstatter alle andre instrukser vedr. behandling af alle håndkirurgiske bidsår i RN.

Instruksen er udarbejdet i tværfagligt samarbejde i Fagområdet for Håndkirurgi og Mikrobiologisk afd., AAUH og gælder akut og efterfølgende antibiotisk behandling af alle bidsår i ambulatorier, på operationsafdelinger og på sengeafsnit.

Desuden gælder det skade-modtagelser, der starter sårbehandling af håndkirurgiske bidsår.

Se også generel sårinstruks for håndskader: Sårbehandling og bandagering – Håndkirurgien, RN – bilag.

 

Målgruppe – modtagelse

Alle læger og sygeplejersker (klinisk personale) tilknyttet fagområdet for Håndkirurgi i RN samt læger og personale, der opstarter behandling af patienter med bidsår på hænder og underarme samt Fysio- og Ergoterapien, der deltager i behandling eller vejledning af denne patientgruppe.

Regime 1: Bidsår uden infektionstegn < 8 timer gamle

Antibiotikaprofylakse regimer

Ambulant

Voksne

 • • oral Phenoxymethylpenicillin 1MU x 4 i 3 dage

Ved menneskebid tillægges oral Dicloxacillin el. flucloxacillin 1 g x 4 i 3 dage;

Børn > 40 kg

 • • oral Phenoxymethylpenicillin 50 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser (max 3000 mg/døgn) i 3 dage

Ved menneskebid tillægges oral Dicloxacillin el. flucloxacillin 50 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser (max 4000 mg/døgn) i 3 dage;

Børn >1 måned og

< 40 kg 

 • • oral Amoxicillin/Clavulansyre: 50 mg amoxicillin/kg/døgn fordelt på 3 doser (max 1500 mg amoxicillin/døgn) i 3 dage;

 • • (inklusiv ved menneskebid)

Ved antibiotika allergi

Ambulant

Voksne

 • • oral Moxifloxacin 400 mg x 1 i 3 dage

Børn

 • • I.v. Ceftriaxon** 50 mg/kg som engangsdosis (max dosis 2 g/døgn).

Sårrensning via irrigation: Omhyggelig skylning med vand, derefter steril forbinding og

Primær kirurgisk revision med excision af såret (se bilag) – nederst i instruksen: ”Kirurgisk intervention”.

Individuel stillingtagen dvs. risikovurdering til antibiotikaprofylakse som følger tetanus- og rabiesprofylakse.

Risikofaktorer:

 • • alle håndlæsioner

 • • diabetes mellitus

 • • dybe punkterende/penetrerende bid

 • • leversygdom

 • • katte- og menneskebid

 • • alkoholisme

 • • immunsuppression

 • • ledimplantater / hjerteklapper

 • • knogle-, led- eller sene læsioner, herunder knusningslæsioner

 • • personer over 50 år

Hvis en af disse risikofaktorer er opfyldt, bør man overveje at behandle efter regime 2

 

** Ved alvorlig penicillinreaktion med svær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab

Regime 2: Bidsår med infektionstegn >8 timer med NONpurulent hud og bløddelsaffektion

Kirurgisk intervention: Primær kirurgisk revision med excision af såret og efterfølgende dagligt sårtilsyn.

Desuden mikrobiologiske prøver: Biopsimateriale/væv, Pus og podning før start af antibiotisk behandling.

Vurdering for behov for AB terapi og justering af antibiotika behandling i forhold til dyrkningssvar og/eller mikrobiologisk konference.

Antibiotisk behandling ved etableret infektion

AMBULANT

Voksne

 • • oral Phenoxymethylpenicillin 1MU x 4 i 10 dage

Ved menneskebid tillægges oral Dicloxacillin el flucloxacillin 1 g x 4 i 10 dage i kombination med oral Metronidazol 500 mg x 3 i 10 dage

Børn > 40 kg

 • • oral Phenoxymethylpenicillin 50 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser (max. 3000 mg/døgn) i 10 dage

Ved menneskebid tillægges oral Dicloxacillin el. flucloxacillin 50 mg/ kg/døgn fordelt på 3 doser (max 4000 mg/døgn) i 10 dage i kombination med Metronidazol 30 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser i 10 dage

Børn > 1 måned og < 40 kg 

 • • oral Amoxicillin/clavulansyre 50 mg amoxicillin/kg/døgn fordelt på 3 doser (max 1500 mg amoxicillin/døgn) i 10 døgn;

Ved menneskebid tillægges Metronidazol 30 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser i 10 dage

INDLÆGGELSLE

Voksne

 • • i.v. Benzylpenicillin 1 MU x 4 i 10 dage.

Ved menneskebid tillægges i.v. Cloxacillin  1-2 g x 4 i 10 dage i kombination med iv./oral Metronidazol 500 mg x 3 i 10 dage.

Børn

 • • i.v. Benzylpenicillin 120 mg/kg fordelt på 4 doser (max 4800 mg/døgn) i 10 dage

Ved menneskebid tillægges i.v. Cloxacillin  100 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser i 10 dage i kombination med Metronidazol 30 mg/kg/ døgn fordelt på 3 doser i 10 dage.

Obs: ved alvorlig infektion behandles jf. sepsis instrukser. Husk dækning af S. aureus;

VED ALLERGI

Voksne 

 • • i.v./oral Moxifloxacin 400 mg x 1 i 10 dage

Ved menneskebid tillægges oral Metronidazol 500 mg x 3 i 10 dage

Børn

i.v. Ceftriaxon**100 mg/kg/døgn fordelt på 1 dosis (max 4000 mg/døgn) i 10 dage.

Ved menneskebid tillægges Metronidazol 30 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser i 10 dage.

Behandlingsvarighed ved:

 

 • • Hud og bløddelsinfektioner: 7-10 dage

 • • Absces, karbunkel, furunkel: kirurgi og 3 dages antibiotikaterapi

 • • Artritis / osteomyelitis (børn): i.v. antibiotika, ofte i 2-6 dage, indtil klinisk/paraklinisk bedring. Efter klinisk og paraklinisk bedring skiftes til oral behandling i yderligere 7 dage (artritis), 21 dage (osteomyelitis);

 • • Artritis / osteomyelitis (voksne): i.v. antibiotika ofte i 5-10 dage indtil klinisk/paraklinisk bedring. Bagefter skiftes til oral behandling i yderligere 4 - 5 uger;

** Ved alvorlig penicillinreaktion med svær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab

Regime 3: Bidsår med infektionstegn >8 timer MED purulent hud og bløddelsaffektion

Kirurgisk intervention: Oprensning med incision og udtømning samt omhyggelig skylning med Microdacyn – eventuel anlæggelse af skylle-VAC.

Desuden Biopsimateriale/væv, Pus og podning før start af antibiotisk behandling.

Justering af antibiotika behandling i forhold til dyrkningssvar og eller mikrobiologisk konference.

 • • Infektionsformer:

 • • Mild: Purulent fokus punkt så som absces, karbunkel, furunkel

 • • Moderat: Purulent sårinfektion med begyndende systemiske tegn på infektion

 • • Alvorlig: Manglende effekt af drænage og/eller antibiotika behandling, almene infektions, tachycardi >90, tachypnoe >24, feber >38 C, kvalme, kulderystelser, systemisk leukocytose, CRP >30;

Obs: ved alvorlig infektion behandles jf. sepsis instrukser. Husk dækning af S. aureus;

Antibiotisk behandling ved etableret infektion

AMBULANT

Voksne

 • • oral Phenoxymethylpenicillin 1MU x 4 i 3 dage

Ved menneskebid tillægges oral Dicloxacillin el flucloxacillin 1 g x 4 i 3 dage i kombination med oral Metronidazol 500 mg x 3 i 3 dage.

Børn

 • • oral Amoxicillin/clavulansyre 50 mg amoxicillin/kg/døgn fordelt på 3 doser (max 1500 mg amoxicillin/døgn) i 3 dage;

Ved menneskebid tillægges oral Metronidazol 30 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser i 3 dage.

INDLÆGGELSLE

Voksne

 • • iv. Cefuroxim 1,5 g x 3 i kombination med Metronidazol 500 mg x 3 i 10 dage

Børn

 • • iv. Cefuroxim 150 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser (max 4500 mg/døgn) i kombination med Metronidazol 30 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser i 10 dage.

Obs: ved alvorlig infektion behandles jf. sepsis instrukser. Husk dækning af S. aureus

VED ALLERGI

Voksne 

 • • iv./oral Moxifloxacin 400 mg x 1

Ved menneskebid tillægges iv./oral Metronidazol 500 mg x 3 i 10 dage.

Børn

 • • iv. Ceftriaxon** 100 mg/kg/døgn fordelt på 1 dosis (max 4000 mg/døgn) i 10 dage

Ved menneskebid tillægges Metronidazol 30 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser i 10 dage.

Behandlingsvarighed ved:

Som ved regime 2.

** Ved alvorlig penicillinreaktion med svær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab

 

 

 

 

 

 

 

BILAG: Kirurgisk intervention.

 

Husk hudens forskellige lag

 

Epidermis

 

 

Dermis

 

 

 

Subcutis

Billede 3

Excision tenformet, 2 mm fra sårkant

Brug størrelsesforhold 1.3 (BxL)

Billede 4

Følg hudens naturlige linjer (Langers linjer)

Billede 6Billede 12

Lav blok-excision af tandens stikkanal

Billede 13

Luk med enkelt sutur, tilbagesting, madras, eller hvad der passer bedst

Husk at underminere sårkant med pincet mellem dermis og subcutis/fascie

Billede 14

 

Reference

AaUH mikrobiologisk vejledning