Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Laparoskopisk replacering af p-dialysekateter

Beskrivelse

Præoperativ udredning

Der skal udføres oversigtsbillede over abdomen, specielt for at se krøllens placering.

 

Præoperativ information

Patienten skal instrueres om, at indgrebet udføres i universel anæstesi og at der vil være lette abdominalsmerter postoperativt, inkl. smerter i højre skulder (på grund af CO2).

 

Præoperativ forberedelse af patienten

Der gives profylaktisk antibiotika, typisk i form af Cefuroxim 1,5 g intravenøst umiddelbart præoperativt.

 

Udførelse af indgrebet

Patienten lejres på ryggen med knæk på 30 grader ud for spina iliaca anterior superior.

Begge arme ind langs siden. Eventuel dialysearm grundigt polstret.

Der afjodes som til laparotomi. Abdomen insuffleres med kuldioxid via P-dialysekateteret.

10 mm port indføres i venstre side og 5 mm port under synets vejledning i højre side af abdomen. P-dialysekateteret isoleres og trækkes fri af adhærerende oment.

Eventuel mindre lokale adhærencer i bækkenet løsnes. Ekstensiv adhærenceløsning bør ikke udføres. Kateterets krølle placeres visuelt i bunden af fossa vesico rectalis/fossa Douglasii.

Såfremt det har tendens til at smutte ud af denne position, retineres det ved hjælp af en enkelt sutur i blæreperitoneum.

Portene fjernes under synets vejledning, abdomen eksuffleres og portsteder lukkes. Der lægges lokalanæstesi sv.t. porthuller.

Kateteret tjekkes evt. for frit ind- og udløb med isotonisk natriumklorid /dialysevæske.

 

Postoperative informationer

Ved postoperative smerter kan der ud over panodil gives oxynorm 5 mg pn.

Der kan udføres dialyse på kateteret umiddelbart postoperativt med anvendelse af små mængder væske og med patienten i TL (for at undgå lækage af dialysevæske via porthullerne og derved fare for infektion).

Såfremt der udvikler sig febrilia eller stærke abdominalsmerter skal muligheden for eventuel tarmperforation/infektion haves in mente.

 

Postoperativ kontrol

Udføres via hjemmedialysen, Nefrologisk Afdeling.

Sting i huden fjernes efter 10 dage.

 

Indikatorer og tærskelværdier

P-dialysekatetre, hvor ind- og udløb ikke fungerer tilfredsstillende kan tilbydes laparoskopisk re-placering.

Målgruppe – modtagelse

Patienter, der skal have replaceret deres P-kateter