Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

P-dialysekateter, anlæggelse - lægeinstruks

Beskrivelse

Præoperativ udredning

Man bør sikre sig, at patienten er egnet til indgrebet, specielt hvorvidt der har været udført tidligere laparotomier eller om patienten har peritonitter i anamnesen.

 

Præoperativ information

Patienten bør udstyres med informationspjecen ”Anlæggelse af P-dialysekateter”.

Patienterne er informeret via P-dialysen på Nefrologisk afd.

Derudover er de til OP-klargøring på urologisk afd. Samt narkoselægetilsyn.

 

Præoperativ forberedelse af patienten

Via Dialyseafdelingen vil exit site typisk være markeret og desuden vil evt. behåring på abdomen være fjernet. Præoperativ antibiotikaprofylakse ordineres af nyremedicinsk afdeling, og medicinen medsendes patienten til operationsgang.

Evt. thromboseprofylakse (K-vitaminantagonister, thrombocythæmmere) skal være pauseret 5 dage før planlagt indgreb. Hvis der er kontraindikation mod pausering af thromboseprofylaktisk behandling, skal der institueres heparin substitution efter gældende retningslinier.

 

Udførelse af selve indgrebet

Der gives altid 1,5 g cefuroxim som engangsordination i forbindelse med operationen.

Abdomen jodes som til laparotomi. Proceduren laves laparoskopisk.

Første port lægges med åben adgang (Hassons teknik) i modsatte side af abdomen af hvor P-dialysekateteret skal placeres. Der indføres en ballon port og skabes pneumoperitoneum og medialt for markeringen af exit-site, lige lateralt for midt linjen laves et ca 1 cm snit i huden. Forreste facieblad af rectusskeden åbnes og en lang laparoskopi port (12mm) indføres så den glider på forsiden af peritoneum under syns vejledning. Tunnuleres således præperitonealt ca 5 cm og føres gennem peritoneum over blæren. Gennem porten kan P-dialysekateteret nu føres ind og placeres under syns vejledning bag blæren i fossa vesico rectalis/fossa Douglasii.

Porten fjernes og kateteret ses velbeliggende. Luften lukkes ud af abdomen og ballonporten fjernes.

Cuffen på kateteret lægges under facieniveau og fascien lukkes omkring kateteret.

Kateteret tunneleres via subkutis i en blød bue ved hjælp af drænspyd til exite site som åbnes med hudpunch.

Fascie sv.t. ballonport lukkes med vicryl 3-0 og der lægges lokalbedøvelse sv.t. begge cikatricer.

Huden lukkes med nylonsutur 4-0.

Patienten udskrives fra Urologisk dagkirurgisk afsnit samme dag.

 

Postoperative informationer

Ved postoperative smerter kan ud over panodil gives oxynorm 5 mg pn.

Hvis det drejer sig om et elektivt anlagt kateter, ventes et stykke tid, fx 14 dage før det tages i brug, således at cuff’en er vokset fast til omgivelserne (mindsker risikoen for utæthed).

Hvis der kommer febrilia eller kraftige abdominalsmerter postoperativt, skal potentiel tarmperforation eller postoperativ infektion (peritonitis, sårinfektion) haves in mente.

 

Postoperativ kontrol

Foregår via hjemmedialysen på Nefrologisk Afdeling. Sting i huden fjernes efter 10 dage.

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter, der skal have anlagt P-dialysekateter

 

Formål

Patienter med kronisk nyreinsufficiens tilbydes peritoneal dialyse, som vil være mere patientvenlig (kan foregå i hjemmet) og væsentlig mindre ressourcekrævende end hæmodialyse.