Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Influenzavaccination efter akut myokardieinfarkt

Formål

Procedure for influenzavaccination af patienter med akut myokardieinfarkt i influenzasæsonen, typisk fra september til april måned.

 

 • • Anvendes til patienter med akut myokardieinfarkt (STEMI/NSTEMI)

 • • Anvendes af personale i Kardiologisk afdeling

 

Baggrund

IAMI-studiet har vist, at patienter med akut myokardieinfarkt, som influenzavaccineres indenfor 72 timer efter indlæggelse, har signifikant lavere mortalitet (både total mortalitet og kardiovaskulær mortalitet) inden for de første 12 måneder sammenlignet med placebo. Fald i total mortalitet indenfor 12 måneder var fra 4.9% for placebogruppen til 2.9% for de vaccinerede (1). Dette fald er på niveau med det der ses ved f.eks. statinbehandling.

Patienter med akut myokardieinfarkt vil derfor i influenzasæsonen få tilbudt influenzavaccine under indlæggelsen i Kardiologisk afdeling.

 

Metode

Bestilling og opbevaring af influenzavaccine

Influenzavacciner bestilles fra sygehusapoteket og opbevares i køleskab.

Indhentning af samtykke til influenzavaccine

Stuegangsgående læge eller operatør i Kard. Lab.,

 • • informerer om influenzavaccination

 • • spørger til, om patienten er influenzavaccineret i indeværende sæson

 • • spørger til, om patienten tidligere har tålt influenzavaccine,

 • • kontrollerer kontraindikationer

 • • indhenter informeret samtykke fra patienten til influenzavaccination

 • • dokumenterer informeret samtykke i patientens journal.

 

Kontraindikationer

 • • Allergi overfor æg eller kylling

 • • Allergi overfor formaldehyd

 • • Allergi overfor gentamycin eller neomycin

Ved feber (>38 grader) eller akut infektion bør vaccination udskydes.

 

Ordination af vaccine

Lægen ordinerer influenzavaccine i EPJ 


Beredskab i tilfælde af anafylaktisk reaktion

Sengeafsnit og Kard.Lab. har alle det fornødne beredskab tilgængeligt, medicin, mulighed for telemetri og behandling af hjertestop.

 

Influenzavaccination

Vaccination udføres af sygeplejerske i Kardiologisk Afdeling.

 • • Injektionssprøjte varmes op til stuetemperatur inden brug

 • • Vaccinen omrystes

 • • Vaccinen inspiceres visuelt før brug

 • • Hænder desinficeres. Evt. handsker påtages. Der bruges handsker, hvis der er risiko for kontakt med blod

 • • Indstiksstedet desinficeres

 • • Vaccinen skal gives intramuskulært. Deltamusklen anvendes, hvis muskelmassen er tilstrækkelig. Ellers den anterolaterale del af låret

 • • Efter indstik i musklen foretages let aspiration på kanylen før injektion af vaccine for at sikre, at vaccinen ikke fejlagtigt gives intravenøst

 • • Vaccinen injiceres

 • • Patienten skal være i telemetri eller sammen med andre i de første 15 minutter efter vaccine

 

Dokumentation

Sygeplejersken:

 • • kvitterer for vaccination i EPJ administrationsmodul

 • • kvitterer også for vaccination via FMK-online

  • • FMK-online findes via EPJ - blomsten (links til trykknapsintegrationer) – eksterne systemer

  • • Vælg fanen vaccinationer

  • • Vælg opret ny vaccination

  • • Udfyld vaccine, dosis og batch nummer (LOT) og tryk derefter ”opret”