Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kommunikation mellem ambulant psykiatri og Jobcenter

Beskrivelse

Jobcentrene skal ifølge bekendtgørelse af lov om sygedagpenge og LAB-loven oplyse en borgers sag med henblik på at kunne tilrettelægge indsatsen under hensyn til indsatsen fra andre. Jobcentret skal blandt andet koordinere indsatsen i forhold til det øvrige sundhedssystem og herunder Psykiatrien, så indsatsen bliver så helhedsorienteret og sammenhængende som muligt. En sammenhængende indsats indebærer således, at jobcentret udveksler informationer og koordinerer med Psykiatrien inden for de rammer, der er givet af loven.

Der skal være et særligt fokus på patienter der modtager sygedagpenge eller som deltager i et jobtræningsforløb, med henblik på at understøtte fastholdelse i job eller på A-dagpenge.

 

Ansvar

Primærbehandler i ambulatoriet.

 

Organisering:

  • • Patienten spørges ind til sit forsørgelsesgrundlag med hjælp fra checklisten ved første samtale i behandlingsforløbet.

  • • Der indhentes samtykke fra patienten til at informere Jobcenter om behandlingsforløbet. Samtykket registreres i journalen.

  • • Der sendes en kort information til Jobcenterrådgiver via digitalpost til Jobcenterets CVR- nummer. Den skriftlige information indeholder en kort beskrivelse af det forventede behandlingsforløb i Psykiatrien. Videre fremgår behandlers kontaktoplysninger af korrespondancen, sådan at det er nemt for myndighedsrådgiver at komme i kontakt med behandler. I informationen til kommunen opfodres kommunen til at myndighedsrådgiver sender en bekræftelse på modtagelse af informationen til behandler via sikker mail.

  • • Det noteres i journalen at denne information er sendt.

 

Når Jobcenter er klar til at modtage elektroniske korrespondancer via journalen, erstatter det brug af digital post.

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter over 18 år i et ambulant behandlingsforløb, der modtager en af følgende ydelser. A-dagpenge, sygedagpenge, jobtræningsforløb, kontanthjælp, ressourceforløb og ledighedsydelse. (se bilag 1)

 

Formål

Sikre en ensartet og nem kommunikation mellem Jobcenter og den ambulante psykiatri i forbindelse med information om opstart af et behandlingsforløb i Psykiatrien.