Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af kommunale indsigelser i forbindelse med færdigmeldinger

Beskrivelse

Denne procedure benyttes til alle indsigelser der modtages i Psykiatrien.

Alle uenigheder om færdigmeldte patienter søges løst på lavest mulige niveau og tættest på driften. Uenigheden skal først forsøges løst i rammerne af patientens team.

Hvis kommunen efter dialog i Patientens team fortsat ønsker at gøre indsigelser i forhold til Psykiatriens melding om en færdigmelding af en patient benyttes skabelon i bilag 1.

Indsigelsen sendes via sikkermail til Ledende socialrådgiver samt konsulent****.

Ledende socialrådgiver tager herefter kontakt til ansvarlig ledende overlæge og behandlingsansvarlig overlæge på afdelingen. Socialrådgiver på afdelingen involveres efter behov i afklaringsarbejdet.

Modtages indsigelser fra Regionshuset, fremsendes disse til Ledende socialrådgiver samt ansvarlig ledende overlæge/ (cheflæge) med kontorchef for sygehusledelsen på cc.

Ledende overlæge, (cheflæge) ledende socialrådgiver samt ansvarlig overlæge tager stilling til indsigelsen på baggrund af nedenstående punkter, sundhedsaftalen samt relevante samarbejdsaftaler. Ledende socialrådgiver udarbejder i fællesskab med afdelingens socialrådgiver en beskrivelse på baggrund af nedenstående punkter til internt brug.

  • • Har der været dialog og et samarbejde med Kommunen op til færdigmeldingstidspunktet?

  • • Var der behov for udvidet koordinering og er der afholdt en udskrivningskonference før færdigmeldingen?

  • • Er færdigmeldingen er sendt korrekt og tidstro til kommunen JF. sundhedsaftaler samt samarbejdsaftaler?

  • • Har kommunen anvist et tilbud som patienten kan udskrives til om matcher færdigmeldingstidspunktet?

  • • Er der tale om en værgeansøgning?

På baggrund af den korte beskrivelse vurderes indsigelsen. Begrundet svar sendes til Kommunen via sikker mail (bilag 1). Klinikledelsen samt Kontorchef orienteres om beslutningen.

Hvis indsigelsen er sendt til Psykiatriledelsen gælder samme procedure som overfor. Der sendes et begrundet svar til Psykiatriledelsen, der efterfølgende sender besvarelsen til Regionshuset.

Der laves et notat i eDoc hvori klagen og relevante dokumenter dokumenteres. Konsulent *** dokumenterer sagen i eDoc.

Det er Regionshuset der i sidste ende tager den endelige beslutning om afgørelsen hvis Psykiatri og Kommunen ikke kan opnå en forståelse.

Formål

Formålet med denne bilag er at sikre en ensartet praksis i forhold til de indsigelser der tilgår Psykiatrien i forbindelse med færdigmeldinger.