Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdsgang med en indskannet sag

Faggruppe for hvem denne instruks er relevant

Læger, genetiske vejledere og sekretærer på Klinisk Genetisk Afdeling.

Modtagelse af sag

Efter visitering af henvist familiemedlem i en indskannet sag (Onbase) oprettes en arbejdsjournal med journalomslag, Langtved-forside samt farvede charteks.

Journalen markeres i sekretariatet med ”materiale i Onbase”, ligesom ”jeg er sorteret”-mærkatet udfyldes.

Labels og andet midlertidigt materiale, der ikke skal indskannes, placeres i baglommen af arbejdsjournalen, og Journalorden følges fra starten.

Hvis henvisning på flere slægtninge i samme sag, hvor forløbet varetages af to forskellige læger, da oprettes to arbejdsjournaler. Obs. på evt. familienotat i Langtved/PASS der ikke er indskannet.

Onkotrack-sager lægger sekretæren i bakken til genetisk vejleder, øvrige journaler lægges i lægens bakke.

Arbejdsjournalerne opbevares under hele forløbet hos lægen eller genetiske vejleder i egen arkivskuffe på kontoret og skal altså ikke placeres i fællesarkivet.

Sekretæren noterer i Bookplan under administrative bemærkninger ”Onbase” af hensyn til senere modtaget samtykke m.v.

Igangværende sag

Onkotrack-sager opbevares undervejs i det åbne forløb hos genetisk vejleder, mens andre sager opbevares hos lægen selv i arkivskab på lægekontoret og fungerer således som et arbejdschartek, så længe sagen er åben. Ved aktive opgaver mellem hhv. læge/genetisk vejleder kan sagen skifte opbevaringsplads, men skal aldrig i arkivet, hvilket er det, der adskiller disse fra ordinære nyhenviste sager.

Genereret materiale placeres i relevante charteks, som beskrevet i Journalorden

Stamtræer kan med fordel opdateres direkte i PASS.

Arkivskabene på lægekontorerne skal fortsat holdes i orden med korrekt rækkefølge for familienumre.

Afsluttet sag

Ved behov dikteres/skrives notat til Family Log i PASS eller familienotater i Langtved.

Når sagen er afsluttet, indskannes materiale hurtigst muligt til Onbase. Journalen afleveres i bakken i sekretariatet med henblik på dette.

Ansvarlig for denne instruks

Betina Gjeruldsen og Tue Diemer