Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vejledning i bestilling af NGC-analyse

Faggrupper for hvem denne instruks er relevant

Læger og genetiske vejledere på Klinisk Genetisk Afdeling.

På Aalborg UH bestilles NGC-analyser altid af Klinisk Genetisk Afdeling, medmindre der foreligger særlig aftale.

 

https://ngc.dk/blanketter-og-vejledninger vælges relevant rekvisitionsblanket. Husk at vælge ”Vest”

På samme side findes indikationer og kriterier for de forskellige patientgrupper, hvor man kan læse om patienten opfylder kriterierne.

Udfyldelse af skemaet

1: Der udfyldes grundoplysning

2: I RN er det altid ”AfMD, Aalborg UH” der er fortolkende afdeling, og det skal anføres i feltet.

3: Sæt kryds i den valgte indikation.

4: Felterne under ”Prøvemateriale” udfyldes af AfMD.

5: Ved trio-analyse udfyldes de relevante felter under ”Familieprøve”.

Der skal ved trio-analyse udfyldes rekvisition for hvert familiemedlem, og anføres ”Trio” i bemærkningsfeltet på hver rekvisition.

6: Anfør altid familienr under ”Bemærkninger”

Billede 1

Rekvirering af blodprøve

Blodprøve bestilles i Labka eller EPJ som ”B-Mof-WGS”. Der kan anvendes bestillingsseddel i ambulatoriet, hvor der er særligt afkrydsningsmulighed til NGC. Der bestilles kun én prøve. Hvis der allerede foreligger oprenset DNA på AfMD, kan dette anvendes, og det skal også anføres i bemærkningsfeltet

Der skal ikke oprettes rekvisition i SLIMS (AfMDs eget system) – kun NGCs papirrekvisition som lægges i bakken i sekretariatet. Sekretariatet indskanner rekvisitionen og sender til afmd.oprens@rn.dk

NB: Husk kopi af udvidet samtykke til bakken i sekretariatet.

Se desuden PRI-instruks: Håndtering af prøvemateriale og samtykke i forbindelse med rekvirering af omfattende genetisk analyse (rn.dk)


Ansvarlig for denne instruks

Tue Diemer