Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG knæ efterfølgende kontrol (PF protese)

 

Forberedelse

 

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

Projektioner aftalt med Svend Erik Østgård november 2022.

 

Standardoptagelser

 

8 ugers kontrol: Udelukkende et axial billede.

Efterfølgende kontroller: Stående PA af aktuelle knæ, lat. og axial billede.

Obs lat. billede kan tages stående eller liggende.

 

Positionering

 

 

 

 

Stående PA af aktuelle knæ: Stående med lige meget vægt på begge ben. Fødder placeres, så patella ligger midt i femur.

Lat. liggende: Sideleje med det aktuelle knæs laterale side mod detektorpladen, og flekteret 30 grader. Modsatte ben placeres enten foran/bagved patienten på pude/skumgummipude. Der lægges en sandpose af passende størrelse under hælen, så femurkondylerne ligger lige over hinanden.

Lat. stående: Aktuelle knæs laterale side mod detektorpladen. Knæet flekteres 30 grader (vigtigt) og modsatte ben føres bagud. Femurkondylerne skal være lige overfor hinanden.

RTG patella axial (rn.dk)

Centrering

Stående PA: Ca. én cm under patellas nederste kant.

Lat.: Midt i ledspalten. Røret kippes evt. 5 grader caudo-cranielt.

Axial billede: Se billede.

Billedkriterier

Stående PA: Fri ledspalte. Hele protesen skal medfotograferes og være midtstillet.

 

Lat.: Fri ledspalte, også i femoro-patellarleddet. Protesen skal være fremstillet så lige så muligt på sidebilledet (dette med henblik på at protesen ad åre kan gå løs). Kondylerne skal så vidt muligt ligge over hinanden.

 

Axial billede: Hele protesen skal medfotograferes.

 

Husk højre/venstre markering

 

 

 

 

PA stående

 

 

Lat.

Billede 2

Billede 3

 

Axial

 

 

Billede 1