Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udtagning af knoglevæv til allogen donation, OP Frederikshavn

Beskrivelse

Ved modtagelse af patient sikres at: ”Anmodning om knogledonation (donorjournal) Dok.nr.: ORTO-B4 er udfyldt og underskrevet af patienten, sygeplejepersonale fra sengeafdelingen og operatør.

Knogleudtagningsrapport (Allogen)Dok.nr.: ORTO-B3 udfyldes delvist af operatør præoperativt og delvist af gulvpersonalet i forbindelse med udtagningen af knoglen.

 

Procedure for udtagning:

Der udfyldes en elektronisk rekvisition til mikrobiologi. Vælg Dyrkning og resistens, knoglebanksmateriale podning. Udfyld hø/ve side under kliniske oplysninger. Stregkode fra PTB placeres på E-swab glasset.

Straks efter udtagning af knoglen poder den sterile sygeplejerske derfra med E-swab ved overgangen fra brusk til lårbenshals. E-swab afleveres i køleskab på laboratoriet og sendes dagligt til KMA., Aalborg UH.

Den sterile sygeplejerske pakker knoglen i den sterile knoglecontainer Dok.nr.: ORTO-B17. Det inderste bæger lukkes med safety-lock og forsegles. Denne lægges i bæger 2 med safety-lock, som herefter overgives til den usterile hjælper.

Den usterile hjælper vejer knoglecontaineren, trækker 100g fra og noterer vægt på patientlabel og på knogleudtagningsrapporten.

Den usterile hjælper sætter pt. label med navn, CPR-nr, dato, klokkeslæt for udtagning og vægt på knoglecontaineren.

Den usterile hjælper er ansvarlig for at resten af knogleudtagningsrapporten er korrekt udfyldt.

Knoglecontaineren, den udfyldte knogleudtagningsrapport, samt anmodning om knogledonation sættes i gennemstiksskab og skal inden for 1 time placeres i fryser.

Den person som afhenter knoglecontaineren og placerer denne i fryserne, er ansvarlig for at knoglelogbogen Dok.nr.: ORTO-B12 er korrekt udfyldt herunder tidspunkt for placering i fryser både på denne og på knogleudtagningsrapporten.

 

Opbevaring af knoglegraft efter udtagelse:

Knoglekontainere opbevares i en temperatur overvåget fryser ved – 80 grader. Donorknogle må højst opbevares 48 timer på udtagningslokationen og sendes derfor onsdag og fredag til Klinisk Immunologisk afdeling Aalborg.

 

Definition af begreber

Allogen donation: Overførsel af vævsdele mellem individer

E-swab: Rør med flydende transportmedie og steril vatpind

 

Formål

Sikre at knoglevæv udtages og behandles korrekt, samt at verificere patientens korrekte identitet.

 

Referencer

”Knoglemappen”. Ortopædkirurgi, Frederikshavn. Forskrifter og bilag