Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning af patienter til daghospitalet i Thisted


Beskrivelse

Daghospitalet i Thisted varetager ambulante og subakutte patientbehandlinger, der ikke er indlæggelseskrævende, og som ikke kan varetages i eget hjem.

Daghospitalet er ledelsesmæssigt forankret i Medicinsk/ Kirurgisk Fællesambulatorium Thisted, Aalborg Universitetshospital.

 

Daghospitalet er bemandet af sygeplejersker, hvorfor patienter ikke kan henvises med henblik på stillingtagen til videre behandlingsforløb. Daghospitalet følger ikke op på behandlinger lægefagligt.

 

Det er henvisende instans/ speciale, der er ansvarlig for ordination og opfølgning på patientens forløb.

 

Patienten visiteres af læge og tilses ved akutte komplikationer af læge fra medicinsk afdeling.

De specialer, der har samarbejdsaftale med daghospitalet omkring mere specialiserede patientforløb, har mulighed for at henvise patienten til behandling i daghospitalet i Thisted, forudsat at der ligger en PRI-instruks til den konkrete opgave/ det konkrete patientforløb.

 

Der er to sygeplejersker fast tilknyttet til daghospitalet.

 

Åbningstider:

Mandag og onsdag: 7.30-15.30

Tirsdag og torsdag: 7.30-17.00

Fredag: 7.30-15.00

 

Kontakt til sygeplejersker (forespørgsel til behandlinger): 97 65 02 75

Kontakt til sekretær (mellem kl. 8 og 15): 97 65 02 00

 

Behandlinger der varetages af sygeplejerske i daghospitalet

 

 • Blodtransfusion efter fast ordination

 • Medicininfusion efter fast ordination i FMK

 • Væsketerapi efter fast ordination i FMK

 • Jernabsorbtionstest

 • Skylning og seponering af PVK

 • Lægeordineret anlæggelse og soignering af Piccline/ Midline (jf. gældende PRI-instruks - se dokumentsamling)

 • Subakut pleuradrænage efter lægeordination og henvisning

 • Subakut ascitesdrænage efter lægeordination og henvisning

 • Omvendt venesectio

 • Seponering af næsetamponade/ tømning af næseballon efter epistaxis

 • Skift af tube ved cuffede patienter (KUN efter aftale med anæstesien)

 • Skift af antibiotika på CADD pumper (efter henvisning fra læge – se PRI-instruks)

 • Skift af Antibiotika på elastomeriske pumper (efter henvisning- se PRI-instruks)

 • Intravenøs antibiotikabehandling efter henvisning fra stamafsnit

 • Adjuverende Zometabehandling

 • Privigen/ Kiovig infusion, jf. samarbejdsaftale med stamafdeling

 • Injektioner – under forudsætning af at patienten er tilknyttet daghospitalet til anden behandling, og at vi har præparatet. Skal være ordineret i FMK.

 

Vedrørende medicinske behandlinger – se standardliste sidst i dokumentet.

Hvis der er tvivl om medicinen forefindes eller kan fremskaffes, skal sygeplejersken i daghospitalet altid kontaktes. I nogle tilfælde kan det aftales, at patienten har medicinen med fra eventuel stamafdeling. Det er den henvisende afdeling, der efter aftale med sygeplejersken i daghospitalet, har ansvar for hvordan medicinen fremskaffes.

 

Der varetages ikke førstegangsbehandlinger, med kendt høj risiko for allergisk reaktion eller anden anafylaksi hos patienten (Se eksempelvis samarbejdsaftaler i dokumentsamling).

 

Henvisning og ordinationer

Henvisende læge sender henvisning til medicinsk afdeling på nummer:

760304V

 

Sygeplejersken skal ud fra henvisningen kunne iværksætte den lægeordinerede behandling.

 

Det er henvisende læges ansvar, at henvisningen indeholder:

 

 • Lægemidler eller væske skal være ordineret i FMK. Henvisninger uden ordinationer i FMK kan ikke bookes.

 • Hvilken behandling/ hvilket forløb der ønskes jf. ovenstående.

 • Med hvilken frekvens ønskes behandlingen (hvis relevant).

 • Der skal altid være en kontakt på henvisende instans/ læge.

 

Særligt for henvisning fra sygehuse

Ordinationen skal være beskrevet i NordEPJ i patientens journal

 

Ved blodprodukter:

 • Angives med tydelig ordination i henvisningen

 • Om der er gyldig BAC-test

 • Hvor hurtigt patienten skal tilbydes behandling

 • BF-test (kun ved behov) skal tages dagen før patienten skal ind og have transfusion

 • Henvisning til blod skal være os i hænde senest dagen før kl. 12, idet vi ellers ikke kan nå at booke patienten

 

Særligt for henvisning fra sygehuse

Ordinationen skal være beskrevet i NordEPJ i patientens journal.

 

Ved ascites- og pleuradrænage

 • Der skal foreligge en henvisning til daghospitalet med henblik på subakut pleura/ ascites drænage.

 • Daghospitalet sikrer, at der er udfyldt henvisning til billeddiagnostisk afdeling.

 • Vær særligt opmærksom på pausering med eventuel blodfortyndende behandling – angiv i henvisningen, om patienten er i AK-behandling, og om dette er pauseret.

 • Daghospitalet sørger for, at patienten indkaldes og booker tiden til patienten.

 • Foretages fortrinsvis tirsdage og torsdage.

 

Særligt for henvisning fra sygehuse

Internt på hospitalet følges vanlig praksis for henvisning til røntgen, da vi ellers ikke kan booke patienten.

 

Definition af begreber

Ambulant og subakut behandling:

Subakut behandling: En behandling der ikke er akut indlæggelseskrævende, eller hvor patientens helbred er truet i en sådan grad, at patienten er i risiko for at blive akut behandlingskrævende.

Ambulant behandling er i denne sammenhæng en behandling, der kan varetages af en sygeplejerske efter lægeordination.
 

Målgruppe – modtagelse

Læger, sygeplejersker samt sekretærer.


Formål

At klarlægge funktion, opgaver og den administrative arbejdsgang når patienten henvises til behandling i daghospitalet Aalborg UH, Thisted.


Referencer

Dokumentsamling – se link (kun for fagpersonale på hospitalet)

 

Lægefagligt ansvarlig:

Toke Kirchberg Nilsson, cheflæge i Medicin og Akut Thisted, Aalborg Universitetshospital.

Mail: toke.nilsson.rn.dk

 

Såfremt man ønsker en behandling, der ikke fremgår af listen, rettes der henvendelse til Toke Kirchberg Nilsson.

 

 

Medicinliste over præparater der kan gives i daghospitalet:

Opdateret november 2022.

 

ATC-kode

Præparatnavn

Indhold

Dispenseringsform

Styrke

B03AA

Danasan

Jern(ii), orale midler

orale dråber

jern-

B05BA03

Glucos "Fresenius Kabi"

Kulhydrater

inf.væske, opløsning

50 mg/ml

B05BA03

Glucos "Fresenius Kabi"

Kulhydrater

inf.væske, opløsning

50 mg/ml

M01AE01

Ibuprofen "Zentiva"

Ibuprofen

filmovertrukne tabl.

400 mg

J06BA02

Kiovig

Immunoglobuliner, normal human til intravasc. brug

inf.væske, opløsning

100 mg/ml

B05XA05

Magnesiumsulfat

Magnesiumsulfat

konc.t.inf.væsk.opl.

2 mmol/ml

B03AC

MonoFer

Jern, parenterale midler

inj.-/inf.vsk.,opl.

100 mg/ml

B03AC

MonoFer

Jern, parenterale midler

inj.-/inf.vsk.,opl.

100 mg/ml

B05BB01

Natriumhydrogencarbonat

Elektrolytter

inf.væske, opløsning

14 mg/ml

B05BB01

Natriumklorid "B. Braun"

Elektrolytter

inf.væske, opløsning

9 mg/ml

B05BB01

Natriumklorid "B. Braun"

Elektrolytter

inf.væske, opløsning

9 mg/ml

B05BB01

Natriumklorid Fres.Kabi 9mg/ml

Elektrolytter

inf.væske, opløsning

9 mg/ml

N02BE01

Panodil

Paracetamol

filmovertrukne tabl.

500 mg

J01CR05

Piperacillin/Tazobactam ELASTO

Piperacillin og beta-lactamaseinhibitor

infusionsvæske

8 g + 1 g

J01CR05

Piperacillin/Tazobactam ELASTO

Piperacillin og beta-lactamaseinhibitor

infusionsvæske

12 g + 1,5 g

J01CR05

Piperacillin/Tazobactam ELASTO

Piperacillin og beta-lactamaseinhibitor

infusionsvæske

16 g + 2 g

J06BA02

Privigen

Immunoglobuliner, normal human til intravasc. brug

inf.væske, opløsning

100 mg/ml

J06BA02

Privigen

Immunoglobuliner, normal human til intravasc. brug

inf.væske, opløsning

100 mg/ml

J06BA02

Privigen

Immunoglobuliner, normal human til intravasc. brug

inf.væske, opløsning

100 mg/ml

H01AA02

Synacthen

Tetracosactid

inj.væske, opløsning

0,25 mg/ml

J01XA01

Vancomycin CADD

Vancomycin

infusionsvæske

1 g

J01XA01

Vancomycin CADD

Vancomycin

infusionsvæske

2 g

J01XA01

Vancomycin CADD

Vancomycin

infusionsvæske

3 g

M05BA08

Zoledronsyre "Fresenius Kabi"

Zoledronsyre

konc.t.inf.væsk.opl.

4 mg/5 ml

 

Human albumin

 

 

 

 

B12 vitamin

KUN til patienter der i forvejen er tilknyttet daghospitalet

Inj.

 

 

D vitamin

 

Inj.