Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kontinuerlig behandling med antibiotika på CADD Solis pumpe til børn og unge

 

 

 

Beskrivelse

Instruksen vedrører alle patienter i Døgnafsnittet for børn og unge, der tilbydes intravenøs hjemmebehandling med en bærbar infusionspumpe.

Hjemmebehandling med Piperacilin/Tazobactam på bærbar infusionspumpe kan tilbydes ved akutte og/eller kroniske sygdomme, hvor den øvrige tilstand ikke nødvendiggør indlæggelse.

Indikation for opstart og ordination heraf varetages af pædiatrisk bagvagt/specialeansvarlig læge.

Formål

At beskrive fremgangsmåde for opstart af kontinuerlig infusion på CADD®-Solis VIP infusionspumpe.

At sikre en patientsikker opstart og behandling med kontinuerlig infusion på bærbar pumpe og forebygge utilsigtede hændelser.

Målgruppe

Sundhedspersonale som skal behandle børn og unge med færdigblandet antibiotika i infusionspose på CADD Solis pumpe.

Definition af begreber

Piperacilin/Tazobactam:

Vil i dokumentet skrives som: Pip/taz eller Pip/taz-infusionspose. Pip-taz er en bredspektret lactam -lactamase-hæmmer kombination.

Bolus:

Den dosis Pip/taz, der gives forud for opstart af den kontinuerlige Pip/taz samt ved pauser i den kontinuerlige Pip/taz infusion > 1 time. I NordEPJ fremgår den som PN.

Bolus gives ud fra følgende og anvendes ved pausering af kontinuerlig infusion:

Bolus 100mg/kg, må max anvendes x 4/dgl.

Fuld bolus (100mg/kg) : hvis pause i kontinuerlig infusion >3 timer

Halv bolus (50mg/kg) : hvis pause i kontinuerlig infusion 1-3 timer

Pause <1 t kræver IKKE bolus

 

IV. adgange

IV-adgange der kan anvendes til kontinuerlig infusion på CADD Solis pumpe:

• PVK: kan anvendes under opstart under indlæggelse < 3 dage

• CVK

• Midline/ PICCline

• Port-a-cath

CADD® - Solis VIP Pumpe

Bærbar medicinpumpe på batterier. Her kodet til kontinuerlig indgift af pip/taz.

 

Billede 2

 

 

A: Dette er volumen i infusionsposen eller kassetten. Når pumpen opsættes, vil der stå den fulde dosis.

B: Når der står ”kører” i dette felt, er infusionsbehandlingen i gang. Står der derimod ”stoppet”, er pumpen indstillet, men der er ikke trykket ”start”.

C: Dette er batteristatus. Vi udleverer pumpen med et genopladeligt batteri eller 4 stk. AA-batterier, som er placeret i toppen. Der udleveres altid yderligere 4 stk. AA-batterier, som kan anvendes, hvis pumpen løber tør derhjemme. Batterier skiftes efter behov på afdelingen. Hospitalet skal sørge for batterier.

D: Denne hængelås illustrerer, at knapperne er låst, og at patienten dermed ikke kan komme ind i indstillingerne i pumpen uden indtastning af kode. Patienten er dog stadig i stand til at trykke ”stop/start”.

E: Reservoirvolumen er den samlede volumen i infusionsposen, og her informeres om, hvor lang tid der er tilbage af den pågældende infusion, beskrevet i timer og minutter.

F: Tænd/Sluk knappen. Anvendes kun i forbindelse med akut behov, batteriskift eller efter aftale.

Fremgangsmåde

Medicinen

 • • Pip/taz-infusionspose - kommer forblandet fra sygehus apoteket Region Nordjylland.

 • • Pip/taz-infusionsposerne bestilles via servicefarmakonom i afsnittet i alle hverdage. Ved akut behov er der lager på A1 og hæmatologisk 7 V.

 • • Der er 7 dages holdbarhed på infusionsposerne. Når de er anbrudt er holdbarheden 24 t.

 • • De leveres som standardblandinger, 8 g., 12 g. og 16 g., og kan derved anvendes til alle, da konc. er ens: 50 mg/ml.

 • • Infusionsposerne ankommer i køletasker og skal opbevares på køl i medicinrummet på 303B Døgnafsnittet.

Bolus

 • • Blandes og administreres af sundhedspersonalet ud fra gældende IV-vejledninger.

 

Aflæsning af medicin med kollega

 • • Indholdsstof og koncentration på 50 mg/ml tjekkes

 • • Barnets vægt tjekkes

 • • Barnets døgn-dosis udregnes [300 mg/kg/døgn], og tjekkes med ordinationen i EPJ

 • • Barnets døgn-volumen udregnes; døgndosis i ml [konc. = 50 mg/ml]

 • • Infusionshastigheden udregnes og tjekkes mod ordinationen i EPJ [døgn-vol. /24timer]

 • • Dokumenter dato og klokkeslæt på infusionsposen

 • • Dokumenter døgndosis/døgnvolumen på posen, da ses hurtigt om der vil være meget eller lidt spild, når der skiftes den følgende dag

 

Materialer der skal bruges

 • • CADD® - Solis VIP infusionspumpe + pumpenøgle + taske

 • • Opladet batteri og/eller 4 AA batterier

 • • Infusionsposen med Pip/taz færdigblandet fra apoteket

 • • Administrationssæt/infusionssæt med hun-luer Perifix-filter

 • • Trevejshane med lille forlængerslange

 • • Alm. rene handsker

 • • Remedier til steril sætskifte-procedure ved CVK

 • • Sprøjte med start bolus Pip/taz (gives kun på opstartsdagen for at loade barnet, inden den kontinuerlige infusion påsættes)

 

Pumper, nøgle, tasker og infusionssæt er på nederste hylde lige indenfor døren i depotet på 303B.

Indstilling af pumpen [=CADD®-Solis VIP infusionspumpe]

1. Tænd pumpen på højre yderside

2. Tryk på opgaver

3. Brug ▲ eller ▼ til du når ”Se avancerede opgaver”. Tryk vælg

4. Brug ▲ eller ▼til du når ”Start ny patient”. Tryk vælg

5. Maskinen skriver” Fuldførelsen af denne opgave overskriver alle Infusionsindstillinger” - tryk Fortsæt

6. Brug ▲ eller ▼ til at taste koden 211 – Tryk ”accepter værdi”

7. Vælg ”Behandling; Kontinuerlig” tryk vælg

8. Vælg Kvalifikator; fx Børne-Tazocin 20 kg Brug ▲ eller ▼ til at finde den vægt, der passer på barnet - tryk vælg

9. Vælg ”Medicament; Pip/Taz 50 (mg/ml)” tryk vælg

10. Maskinen skriver ”Er disse rigtige” kig på indstillinger, og se om det stemmer overens med den behandling som du skal indstille. Hvis det gør det, så tryk ja

11. Maskinen skriver ”Gennemgå pumpeindstillinger” - Tryk på gennemgå

12. Kont. Hastigh. ml/timen er forhåndsgivet, og indstillet efter den valgte vægt. tryk ”Accepter værdi”

14. reservoirvol. ml er forhåndsgivet, og indstillet efter barnets vægt (og deraf døgndosis)

Der dobbelt tjekkes med EPJ , tryk ”Accepter værdi”

15. ”Gennemgang fuldført.” Tryk på Næste

16. Gå til Påsætning af infusionspose

 

Påsætning af Pip/taz-infusionspose på CADD®-Solis infusionspumpe

. Tag alt med under udsugning.

2. Sæt trevejshane med lille forlængerslange på administrationssættet

3. Sæt spike på administrationssæt i Pip/taz-infusionspose ( herfra er posen holdbar i 24 t)

4. Fjern den blå sikkerhedsanordning på kassettebeslaget

5. Tag låsearmen ned i højre side og sæt kassettebeslaget på i bunden, så det siger

Klik. Start med krogene først.

6. Tag låsearmen op igen og lås denne med pumpenøglen

7. Maskinen skriver ”fyld slangen?. Tryk ja og slangen fyldes op. (Der er ca. 7,3 ml i slangen inkl 3 vejshane)

8. Vælg ”stop fyldning ” når slangen er fyldt, (obs den stopper ikke selv)

9. Pumpen spørger ”Forsæt fyldning”? Vælg Nej

10. Maskinen skriver ”Start pumpe?” Vælg Nej, da pumpen ellers går i gang med

det samme (før du er færdig med tilkobling af posen med Pip/taz.)

11. Vælg Opgaver, Vælg ”Nulstil reservoirvolumen”

12. Pumpen spørger nu ”Nulstil Reservoirvolumen til ml”? påmindelse om at skifte reservoir. Vælg Ja. Herved er døgnvolumen nulstillet, reservoirvolumen er døgnvolumen/døgndosis i ml

Billede 3

 

Bemærk: Da Pip/taz-infusionsposen er forblandet, og blandet som standardblanding 50 mg/ml, vil der oftest være diskrepans mellem indholdet i posen og den døgnvolumen som barnet/den unge skal have. Dvs. som hovedregel vil posen ikke blive tømt over de 24 timer. Rest-medicin kasseres blot ved skift den følgende dag i klinisk risikoaffald.

Påfør altid dato og klokkeslæt på posen!

Pumpen tilkobles barnet/den unge:

1. Åbn kateteret efter gældende steril procedure, giv bolus med Pip/taz inkl. skyl (kun på Dag 1) og kobl infusionen til barnets CVK.

2. Tjek at du har husket at åbne alle klemskruer fra barnet til pumpen.

3. Tryk på stop/start-knappen. Maskinen skriver start pumpe. Tryk Ja.

4. Infusionen er nu i gang; Kontrollér informationerne på skærmen og gennemgå disse med familien, så de ved hvad de skal være opmærksomme på, under behandling.

5. I vagten kan de specifikke indstillinger tjekkes ved, at trykke på ”Opgaver” og dernæst ”Vis indstillinger”. Så angives hastighed, døgnvolumen mm. og der kan dobbelttjekkes med EPJ.

 

Bemærk: Holdbarhed på 96 timer på infusionssæt, såfremt infusionssættet ikke har været frakoblet barnet, og intet har løbet i sidedrop til på Pip/taz infusionen (Godkendt af infektionshygiejnen AAUH). Ved tvivl om interaktioner og mulighed for sammenløb af infusioner med pip/taz pumpen. Se oversigtsskema (Bilag 1)

 

Poseskift - daglig skift af Pip/taz infusionspose på hospitalet

Sådan gør du:

1. Ved KUN poseskift; lav opsætningskontrol af forblandet Pip/taz infusionspose [koncentration, præparat, holdbarhed] og tjek EPJ for dosis mm. Påfør dato og klokkeslæt for, hvornår posen tages fra køleskab.

a. Tryk på ”stop/start” knappen.

b. Vælg "Opgaver"

c. Vælg nu ”Nulstil Reservoirvolumen”, og Reservoirvolumen nulstilles,

Obs tjek, at reservoirvolumen stemmer overens med døgndosis i ml –se EPJ.

d. Skift pose, ren procedure ved skiftet.

e. Tryk på ”start/stop” knappen.

2. Dokumenter i EPJ om infusionssæt er skiftet eller ej. Påfør et klistermærke med dato på infusionssættet, når du skifter.

3. Ved fuld skift af både infusionssæt og Pip/taz infusionspose, da følg ’Opsætningsguiden’. Du kan med fordel skifte til/anvende en ny pumpe og derved klargøre alt i medicinrummet inden skift.

Alarmer på CADD-pumpe

Der er alarm ved lav reservoir (5 ml før den løber tør) ellers tjek Quick guide

Dokumentation

NordEPJ, Medicinmodulet

1. Stuegangsgående læge sikrer ordinationen

2. Der er kilospecifikke EPJ Standardpakker; Kontinuerlig pip/taz.,

En Standardordinationspakken ses herunder:

 

Billede 5

Billede 4

 

3. Plejepersonale dokumenterer altid i Administrationsoversigten, så det tydeligt fremgår, hvornår Bolus er givet, og hvornår den kontinuerlige infusion er opsat [tjek døgndosis og hastighed]

Brug miniguide til sygeplejersker ang. dokumentation

EPJ, Plan og resultater

 1. 1. Dokumenter for håndtering af CVK

 2. 2.  Dokumenter TOKS; der laves TOKS umiddelbart før tilkobling

 3. 3.  Opret temperatur under Målinger

 4. 4.  Klik på tilføj aktivitet og vælg evt "Underaktiviteter" (ikke alle afdelinger er sat op til den aktivitet, der handler om medicin på pumpe, og det er derfor muligt, at der skal søges i alle standardaktiviteter)

 5. 5. Fremsøg aktiviteten ”Medicingivning via pumpe” og tilføj den via ikonet med den lille pil. Klik OK

På den måde er koden for såvel iv-adgang som medicingivning på pumpe registreret, og du har sikret korrekt procedureregistrering.

 1. 6. Opret Booking til næste medicinskift/vurdering i afdelingen eller telefonopkald ifht. status hjemme ved skift af Pip/taz-infusionspose i hjemmet

Udskrivelse med pumpe

Obs. familien skal selv medbringe køletaske til at opbevare medicinen i på hjemturen.

Familien informeres af sygeplejerske om

 • • Generel observation af barnet i hjemmet

 • • Infusionspumpe- løber den, hvornår skal den skiftes, alarmer osv.

 • • Observation af intravenøs adgang

 • • Kontakt til hospital- hvornår og hvor

 • • Opbevaring af medicin udlevering af pjece Sådan opbevarer du medicin på køl korrekt

 

Der udleveres

 

Efter endt behandling

 • • Pip/taz pose frakobles og kasseres som klinisk risikoaffald i gul pose/spand.

 • • Pumpe aftørres med sprit.

 • • Taske til CADD pumpe vaskes i vaskemaskine på standardprogram og lægges til tørre.

Referencer

Vejledning til brug af færdigblandet antibiotika på elektroniske og elastomeriske pumper i Region Nordjylland (rn.dk)