Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Barselophold på afsnit 502, barsel i ukomplicerede forløb – kriterier og rammer

 

Beskrivelse

 

Førstegangsfødende med ukomplicerede forløb, som ikke ønsker at føde ambulant, har mulighed for et barselsophold på afsnit 502, barsel i ukomplicerede forløb.

 

 

 • • Barselstilbuddet består i op til max 2 døgn efter fødslen. Personalet vurderer i samarbejde med familien indlæggelsesvarigheden inden for rammen.

 • • Tryghedsopfølgning i Svangre-Barsel ambulatorium (svangre/barsel amb.) kan planlægges hvis familien tager hjem før de to dage. Herforuden kan der bookes tid til kontrol, hvis personalet vurderer behov herfor (f.eks. s-bill kontrol) . Vægt på nyfødte kun på indikation.

Hvis der planlægges opfølgning i svangre-barsels amb. gives mor og barn orlov indtil forløbet kan afsluttes. Partner udskrives.

 

Første-og flergangsfødende i forlængede ambulante forløb

 • • I de situationer hvor ambulante fødende efter 2-4 timer ikke er klar til udskrivelse og hvor der ikke er indikation for indlæggelse, kan de fortsætte i et forlænget ambulant forløb i op til 12 timer efter fødslen.

 

 

Se også instruks Visitation og triagering af fødende til barselforløb, RHN

 

 

Kriterier for indlæggelse på afsnit 502

 

 

 

 

 

 

Kriterier

 

 • • Kvinden skal være selvhjulpen, gestationsalder ≥ 37+0 og fødselsvægt >2500 gram. Kvinden kan føde ambulant i tilfælde af partus provocatus medicamentalis, anvendelse af hindesprængning eller S-drop i fødselsforløbet og episiotomi.

 

 • • Barnet skal have Apgar score ≥ 9/5 og 10/10min.

 

 • • Hverken kvinden eller barnet skal have behov for observation eller behandling.

 

 • • Barnet skal være lagt til begge bryster og sutteevne set (have gennemgået de 9 trin) Kvinden skal desuden være vejledt i korrekt sutteteknik.

 

 • • Blødning op til 700 ml, såfremt kvinden er upåvirket.

 

 • • Har kvinden haft epidural/spinal som smertelindring, observeres hun 4 timer på fødegangen.

 

 • • Kvinder i profylaktisk antikoagulationsbehandling med lavmolekylært heparin kan føde ambulant, såfremt der ikke er behov for observation og kvinden er fortrolig med injektion.

 

 • • Perinealbristning grad 1 eller 2 er ingen hindring for ambulant fødsel. Ved partiel sphincterruptur eller høj vaginalbristning vurderes af læge i tilslutning til sutureringen.

 

 • • Øvrige vaginalbristninger og labiabristning ingen hindring for ambulant fødsel.

 

 • • Alle, hvor fødslen er afsluttet med udgangskop efter konferering med pædiater.

 

 • • Kvinder i behandling med antidepressiv medicin af typen SSRI (Sertralin, Citalopram, Venlafaxin) Hvis barnet ikke viser abstinenssymptomer efter fødslen, og hvis familien er tryg herved og grundigt instrueret i observation af symptomer (husk skriftlig patientvejledning). Ved tvivl om barnet udviser symptomer, gøres status igen efter 6 timer. Indlægges barnet kan denne pågå i optil til 2 dage efter fødslen.

 

Ved tvivl om visitation konfereres med for-/eller bagvagt.

 

 

Barseltilbud i afsnittet

 

Dette barseltilbud har til formål at støtte familien i familiedannelsen, ammeetablering og trivselsvurdering af nyfødte.

Personalet planlægger barselsforløbet i samarbejde med familien. Tidspunkt for udskrivelse og om der skal ske en opfølgning i svangre/barsel amb. evalueres løbende.

 

Husk, når mor og barn er klar til udskrivelse (enten fra afsnit 502, eller efter orlov) skal forvagt informeres mhp. medicinafstemning i EPJ.

 

 

Bemanding

 

Afsnit 502 bemandes af personale fra Afdeling For Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsel.

 

 

Rammer for afsnittet

 

 • • Familien indlægges fortrinsvist på stue 1 eller 2. Puslebord er på stuen. Toilet er på gangen.

Indtil bad er installeret på afsnit 502, kan der bades på afsnit 504. Personalet med telefon 40697 koordinerer med personalet på afsnit 504 ift. ledigt baderum.

 

 • • Mor har hospitalsseng, nyfødte vugge. Partner har gæsteseng. Gæstesengen kan sættes til side om dagen, hvis der er brug for pladsen i dagstid. Dyne, pude og lagen medfølger gæsteseng (pakket i pose)

 

 • • Familien kan kalde personalet på telefon 40697

 

 • • Familien har selv ansvaret for:

 • Oprydning på stuen og sengeredning

 • At hente mad til hovedmåltiderne og gå med opvask retur til afsnit 504

 • Rydde stuen ved udskrivelse

 

 • • Der forefindes kolde drikke og yoghurt i køleskab på gangen. Kaffe og te stilles frem eftermiddag og aften.

 

 

Familien skal selv medbringe til indlæggelsen:

 • Taske med toiletartikler som til en weekendtur, ammevenligt tøj, lette sko.

 • Tøj til nyfødte

 • Bleer, vådservietter og bomuldsbleer

 • Babydyne og eventuelt ekstra betræk

 • Evt. ammepude

 • Evt. Lansinoh salve

 

Målgruppe – modtagelse

 

 • Førstegangsfødende med ukomplicerede forløb, som ikke ønsker at føde ambulant.

 • Første- eller flergangsfødende i forlængede ambulante forløb.

Formål

At have et retningsgivende dokument, der beskriver rammer og kriterier for nyt tilbud til førstegangsfødende, med ukomplicerede fødselsforløb som ønsker indlæggelse efter fødsel.

 

Problemstilling

Metode

Referencer

 

Visitation og triagering af fødende til barselforløb, RHN

 

Rammer og arbejdsgange i Svangre/Barsels ambulatorium, tilknyttet Sengeafdeling for Kvindesygdomme, Gravidtet og Fødsel.